REKLAMA
LPG
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 12
Pulpit sterowniczy wycinarki laserowej / gazeo.pl poprzednie następne
28.07.2011

Polmocon - polskie zbiorniki

Polmocon - polskie zbiorniki  


REKLAMA
i mechanicznej - jest czysta i gładka, charakteryzuje się brakiem odprysków i żużlu oraz bardzo dobrym przetopem zapewniającym większą wytrzymałość połączenia (w stosunku do spawania w osłonie dwutlenku węgla). Ponadto uzyskuje się większe prędkości spawania.
 

Obecnie trwają prace nad modernizacją sytemu rozprowadzania gazów w halach produkcyjnych. Gaz wymaga doprowadzenia rurociągami do poszczególnych stanowisk spawalniczych.

Procesy spawalnicze służą połączeniu poszczególnych, powstających w procesie tłoczenia, elementów składowych zbiorników. Początkowo są one tylko sczepiane spoinami punktowymi. Spoiny ciągłe, zarówno wzdłużne, jak i obwodowe, są wykonywane na automatach spawalniczych. Kołnierze wielozaworu spawane są na linii spawalniczej z wykorzystaniem robota.

Na odpowiednio do tego przystosowanych automatach łączone są w całość łączniki wewnętrzne stanowiące wnętrze torusa. Poszczególne elementy łączone są ze sobą spoinami obwodowymi, w zależności od typu zbiornika - MoreMo, Hit, czy też LC (duże zbiorniki do ciężarówek).

Sprawdzenie szczelności
Każdy wykonany zbiornik jest poddawany hydraulicznej próbie ciśnieniowej na specjalnym stanowisku. Do wnętrza pompuje się wodę pod ciśnieniem 30 barów - ciśnienie jest kontrolowane dla każdego zbiornika oddzielnie. Próba jest testem poprawności konstrukcji (zbiornik nie może się podczas niej trwale odkształcić). Podczas tej próby sprawdzana jest szczelność, czyli przede wszystkim poprawność wykonania spoin. W przypadku nieszczelności, na spoinie pojawi się plama, wskazując miejsce przecieku.

Komora do śrutowania zbiornikówgazeo.plKomora do śrutowania zbiorników

Ciąg technologiczny śrutowania, mycia i lakierowania proszkowego

Wszystkie wykonywane w poprzednich operacjach czynności mogą powodować zanieczyszczenie powierzchni blach różnego rodzaju substancjami, np. używanymi w procesie tłoczenia, co zmniejsza przyczepność powłok lakierniczych do powierzchni zbiornika, zatem operację lakierowania poprzedza proces mycia. W komorze myjącej wykonywana jest również obróbka chemiczna, która zwiększa odporność antykorozyjną stali oraz poprawia przyczepność powłoki lakierniczej do zbiornika.

Podwieszone na hakach zbiorniki przemieszczają się na przenośniku łańcuchowym i przechodzą przez kolejne etapy ciągu technologicznego, który obejmuje komory: śrutowania (oczyszczanie i nadawanie faktury poprzez „bombardowanie” powierzchni metalowej stalowym śrutem), mycia i obróbki chemicznej, lakierowania proszkowego i polimeryzacji.

Automat spawalniczy, w którym wykonuje się 3 spoiny jednocześniegazeo.plAutomat spawalniczy, w którym wykonuje się 3 spoiny jednocześnie

Najczęściej zbiorniki są lakierowane na czarno. Czarna powłoka powstaje w procesie lakierowania proszkowego. Malowany zbiornik przechodzi przez śrutownicę. Operacja śrutowania, oprócz dokładnego, mechanicznego oczyszczenia, zmienia również stan powierzchni, która uzyskuje fakturę zwiększającą przyczepność powłok lakierniczych. Po śrutowaniu, zbiorniki przechodzą przez myjkę, a potem, po osuszeniu, trafiają do kabiny nanoszenia proszku.

Zautomatyzowany ciąg technologiczny kończy się komorą polimeryzacji i komorą studzącą. Po tym etapie, w zależności od wymagań zamawiającego, zbiorniki są uzbrajane w armaturę lub nie, pakowane i przewożone do magazynu wyrobów gotowych.

Robot spawalniczy zajmuje się spawaniem kołnierzy wielozaworówgazeo.plRobot spawalniczy zajmuje się spawaniem kołnierzy wielozaworów

Zautomatyzowany ciąg spawalniczy
W masowej produkcji określonych zbiorników toroidalnych wykorzystywana jest zautomatyzowana linia spawalnicza. Zastosowano na niej automat spawalniczy, który wykonuje trzy obwodowe spoiny zbiornika toroidalnego jednocześnie. W linii tej znajduje się także robot spawalniczy wykonujący operację spawania kołnierza wielozaworu - odpowiednio w dennicy toroidalnej (zbiorniki z kołnierzem zewnętrznym), lub w łączniku wewnętrznym (zbiorniki z kołnierzem wewnętrznym). Linia zakończona jest automatycznym stanowiskiem prób hydraulicznych.

W laboratorium pomiarowym wykonuje się, m.in badania wytrzymałościowe materiałów stalowych, które są później kierowane do produkcji zbiorników. Na zdjęciu maszyna do wyznaczania wytrzymałości na rozciąganiegazeo.plW laboratorium pomiarowym wykonuje się, m.in badania wytrzymałościowe materiałów stalowych, które są później kierowane do produkcji zbiorników. Na zdjęciu maszyna do wyznaczania wytrzymałości na rozciąganie

Laboratorium pomiarowe
Każda partia blachy dostarczana do Polmoconu jest sprawdzana w zakładowym laboratorium, w którym oznacza się wszystkie podstawowe parametry mechaniczne stali. Dopiero pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych powodują, że materiał jest kierowany do produkcji. Laboratorium bada również gotowe zbiorniki.

W wydzielonej części laboratorium znajduje się komora rentgenowska, w której prześwietla się spoiny, co także służy ocenie poprawności wykonywanych połączeń i wykrywaniu ewentualnych ich wad.

Podsumowanie
Polmocon udowadnia, że tradycyjne kształty zbiorników gazowych (walcowe i typowe toroidalne) nie są jedynymi mogącymi mieć zastosowanie w motoryzacji. Dowodem na to jest szeroka gama produkowanych w Gorlicach zbiorników, która obejmuje blisko 500 różnych rozmiarów i wersji. Na różnych prezentacjach przedstawiane są (z wiadomych względów, dość lakonicznie) kolejne opracowania firmy, które mają być jeszcze bardziej innowacyjne, oferując nowe możliwości w zakresie przechowywania paliwa gazowego w samochodach - od małych osobowych, przez dostawcze i autobusy, po ciężarówki.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochoduNewsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Elpigazgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.