REKLAMA

Reklama


Spis treści

Informacje podstawowe

Reklama graficzna

Reklama wideo

Reklama tekstowa

Mailing

Zalecenia

 

Informacje podstawowe

Wszystkie produkty reklamowe przeznaczone do emisji na stronach Wydawcy muszą spełniać warunki określone na tej stronie. Wydawca może zweryfikować dostarczoną reklamę pod kątem wytycznych. Jeżeli nie spełni ona wytycznych bądź zostanie uznana za uciążliwą dla użytkowników stron, Wydawca może nie dopuścić do jej wyświetlenia bądź zaprzestać jej emisji.

Pojęcia podstawowe:

1. Wydawca - gazeo.pl, podmiot, który udostępnia Reklamodawcy miejsca reklamowe na stronach www.gazeo.pl.

2. Reklamodawca - podmiot, który zleca Wydawcy emisję Kampanii reklamowej.

3. Kampania reklamowa - przeprowadzona na stronach Wydawcy na zlecenie Reklamodawcy emisja produktów reklamowych.

4. Forma reklamowa - grupa reklam w skład której wchodzą produkty reklamowe.

5. Produkt reklamowy - reklama np. Billboard 750x100.

 

Zasady ogólne:

1. Wydawca umożliwia emisję reklam:

 • graficznych (display),
 • wideo,
 • tekstowych,
 • wysyłkę mailingu.

2. Wydawca nie emituje reklam wyświetlanych nad treścią (tzw. "layerowych") uznając tę formę za intruzywną i zbyt uciążliwą dla użytkownika.

3. Wszystkie produkty reklamowe emitowane na stronach Wydawcy oznaczone są w wyraźny sposób nagłówkiem "REKLAMA".

4. Wszystkie produkty reklamowe muszą zostać dostarczone do Wydawcy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem ich emisji. Sposób dostarczenia materiałów jest ustalany indywidualnie.

5. W przypadku reklamy flash (.swf) konieczne jest dostarczenie dodatkowej reklamy zastępczej
w formacie .jpg lub .png. Reklama taka emitowana będzie w przypadku kiedy przeglądarka użytkownika nie umożliwi wyświetlenia form bardziej zaawansowanych (flash). Podczas tworzenia reklamy zastępczej należy kierować się wymaganiami dla konkretnych produktów reklamowych.

6. Wydawca zabrania umieszczania w produktach reklamowych skryptów śledzących interakcje użytkownika, skryptów zmieniających bądź odczytujących pliki cookie.

7. Produkt reklamowy nie może powodować zakłócania ani błędów czy ostrzeżeń strony, na której jest wyświetlany.

8. Wydawca zabrania emisji reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych.

9. Wszelkiego rodzaju przyciski akcji zamieszczane w produktach reklamowych muszą wykonywać funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na przyciskach, np. przyciski imitujące listy rozwijane nie mogą powodować przekierowania na stronę wskazaną przez Reklamodawcę bądź innej akcji niezgodnej
z ich standardową funkcją.

10. Rozwijanie produktu reklamowego może odbywać się tylko po akcji użytkownika (najechanie bądź kliknięcie - w przeznaczone do tego miejsce). Wszystkie tego typu produkty powinny zawierać czytelny komunikat informujący o możliwości rozwinięcia, np. "najedź, aby rozwinąć" czy "kliknij aby rozwinąć". Po rozwinięciu reklamy w prawym górnym rogu musi znajdować się przycisk "zamknij X" bądź "zwiń". Produkt może się zwijać samoczynnie po zjechaniu z reklamy lub kliknięciu w przycisk "zamknij X" bądź "zwiń". Dopuszczalne jest także samoczynne zwinięcie reklamy po 15 sekundach od jej rozwinięcia. Reklama, która powoduje rozwijanie może występować tylko w formacie .swf (flash).

11. Przyciski "zamknij", "rozwiń", "zwiń" lub inne muszą być napisane czcionką o wysokości minimalnej 12 px. Krzyżyk (X) musi mieć wymiary minimalne 14x14 px. Dodatkowo cały przycisk (np. zamknij
+ X) musi być dobrze widoczny i działać (być aktywny) na całej swojej powierzchni. Niedozwolone jest stosowanie opóźnienia między pojawieniem się reklamy, a aktywacją przycisku.

12. Emisja dźwięku reklamy może następować wyłącznie po interakcji użytkownika (najechanie bądź kliknięcie na produkt). Każda reklama wyposażona w efekt dźwiękowy musi zawierać intuicyjne oznaczenie/ikonkę włączania i wyłączania dźwięku. W przypadku produktów rozwijanych dźwięk może zostać odtworzony po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej rozwinięcie się reklamy (najechanie bądź kliknięcie na produkt). Dźwięk powinien wyłączać się automatycznie po zwinięciu/zamknięciu reklamy.

13. Spot wideo w reklamach graficznych (tzw. WideoAd) może mieć maksymalną długość 30 sekund. Waga filmu wideo w reklamach graficznych to maksymalnie 1MB.

14. Dotyczy tylko reklam typu WideoAd - odtwarzacz spotu wideo musi być wyposażony w przycisk stop
i mute. Wideo w reklamie po wejściu na stronę może być odtworzone automatycznie, ale z wyciszonym dźwiękiem. Dźwięk może zostać odtworzony po wykonaniu przez użytkownika akcji na reklamie (najechanie bądź kliknięcie na produkt). Waga kreacji inicjującej musi być zgodna ze standardem danego produktu reklamowego.

15. Każda reklama po kliknięciu wczyta stronę docelową w nowej karcie/oknie przeglądarki użytkownika.

16. Dotyczy tylko reklam w formacie .swf (flash) - dostarczona reklama powinna powodować po kliknięciu wgranie docelowej strony. Produkt reklamowy może obciążać procesor standardowego komputera najwyżej w 30%. Za standardowy przyjmuje się komputer z jednordzeniowym procesorem taktowanym zegarem
o częstotliwości 2GHz z zainstalowanym Flash Player v. 9 (co zwiększa obiciążenie procesora?). Animacja reklamy w formacie .swf powinna mieć maksymalną częstotliwość 25 fps (ramek na sekundę
= frames per second). Rekomendowana wartość to 18 fps.

17. Dotyczy tylko reklam w formacie .jpg, .png - wraz z produktem reklamowym Wydawcy powinna zostać przekazana informacja zawierająca adres URL strony, która ma zostać wczytana po kliknięciu
w reklamę.

18. Capping (dotyczy tylko reklam graficznych) - usługa ograniczająca liczbę kontaktów z reklamą, czyli wyświetleń produktu reklamowego Unikalnemu Użytkownikowi/unikalnemu cookie. Przykładowo istnieje możliwość realizacji tygodniowej kampanii, w której Unikalny Użytkownik obejrzy reklamę najwyżej 3 razy, jednak nie częściej niż raz w ciągu dnia.

 

Modele rozliczeń za emisję reklamy:

Obecnie dostępne są następujące modele emisji reklamy (nie dotyczy mailingu):

1. Flat Fee - koszt zakupu powierzchni reklamowej, w którym opłata pobierana jest za okres czasu,
w jakim reklama będzie widoczna na danej stronie. Np. za tydzień lub miesiąc.

2. CPM (cost per mille) - koszt zakupu 1tys. odsłon produktu reklamowego = koszt dotarcia do tysiąca odbiorców (Unikalnych Użytkowników).

 

Reklama graficzna

1. Standardowa

Nazwa Rozmiar (px) Rozszerzenie Waga (kB) Rozwijanie Wideo
Rozmiar (px) Waga (kB)
Billboard 750x100 .jpg, .png, .swf do 40 nd. nd. nd.
Double billboard 750x200 .jpg, .png, .swf do 40 750x300 do 40 Tak
Naviboks 300x250 .jpg, .png, .swf do 40 nd.  nd. Tak
Halfpage 300x600 .jpg, .png, .swf do 60 600x600 do 60 Tak
Baner (*) 468x60 .jpg, .png, .swf do 30 nd. nd. nd.


(*) - emisja tylko na listach wyszukiwarki firm


2.
Niestandardowa

Nazwa Rozmiar (px) Rozszerzenie Waga (kB) Rozwijanie Wideo
Rozmiar (px) Waga (kB)
Welcome Screen 960x500 .jpg, .png, .swf do 120 nd. nd. Tak 
Screening szczegóły poniżej szczegóły poniżej do 60 nd. nd. Tak
Tapeta szczegóły poniżej szczegóły poniżej do 10 nd. nd. nd.3.
Wbudowana w treści artykułów

Nazwa Rozmiar (px) Rozszerzenie Waga (kB) Rozwijanie Wideo
Rozmiar (px) Waga (kB)
Boks śródtekstowy 300x250 .jpg, .png, .swf do 40 nd. nd. Tak


Welcome Screen:

 • reklama wyświetlana każdemu użytkownikowi odwiedzającemu dowolną stronę Wydawcy;
 • reklama wyświetlana przed otworzeniem pożądanej strony Wydawcy;
 • w przypadku braku interakcji użytkownika z reklamą, zamyka się ona automatycznie po 15 sekundach emisji, po czym użytkownikowi zostaje wyświetlona pożądana strona Wydawcy;
 • ze względu na znaczącą wielkość reklamy i sposób jej wyświetlania włączenie usługi cappingu jest tutaj wymagane. Przeczytaj więcej o cappingu;
 • reklama bezwzględnie zawiera:
  a. logo Wydawcy umieszczone zazwyczaj w prawym górnym rogu - klikalne,
  c. przyciski "zamknij" oraz krzyżyk (X) wg wytycznych z sekcji "Informacje podstawowe".
 • reklama może zawierać inne elementy, które przy danej kreacji graficznej Wydawca uzna za wymagane dla polepszenia komfortu użytkownika.


Screening:

 • reklama złożona z Double billboardu i Tapety. Elementy tej reklamy powinny tworzyć spójną całość graficzną;
 • Tapeta stanowi statyczne, nieklikalne tło, a Double billboard zwyczajowo animowany, klikalny obszar;
 • przy tworzeniu reklamy należy wziąć pod uwagę szczegółowe wytyczne dla produktów składających się na Screening (Double billboardu i Tapety);
 • widoczny obszar boczny kreacji (Tapeta) dla każdego użytkownika może być różny. Przy tworzeniu tej kreacji należy wziąć pod uwagę różne rozdzielczości ekranów urządzeń.


Tapeta:

 • reklama w formie nieklikalnego tła umieszczona na marginesach strony;
 • zwyczajowo kreacja pokryta powtarzającym się wzorem o obniżonej widoczności (np. logo);
 • widoczny obszar kreacji dla każdego użytkownika może być różny. Przy tworzeniu tej kreacji należy wziąć pod uwagę różne rozdzielczości ekranów urządzeń;
 • kreację należy dostarczyć w docelowej rozdzielczości w formie grafiki rastrowej (.tiff) lub wektorowej
  (.ai bądź .eps).

 

Reklama wideo

Wydawca oferuje kompleksową realizację materiału wideo - od scenariusza, przez filmowanie i skład po publikację na stronach Wydawcy. Reklamodawca otrzymuje prawa do publikowania materiału na własnych bądź zewnętrznych stronach WWW. Istnieje również możliwość skorzystania z publikacji spotu wideo lub reklamy graficznej w odtwarzaczu wideo Wydawcy.

Obejrzyj przykładowy film reklamowy wykonany dla firmy JANMOR Sp. z o.o.:

Ładowanie video...
 

 

Nazwa Możliwości emisji Charakterystyka
pre roll mid roll post roll w trakcie pauzy
Spot wideo Tak Tak Tak nd. Możliwość pominięcia reklamy przez użytkownika.
Grafika nad wideo Tak nd. Tak Tak Wg specyfikacji Naviboks.
Film nd. nd. nd. nd. W trakcie odtwarzania filmu nie są emitowane żadne inne reklamy. Na życzenie Reklamodawcy blokowana jest możliwość komentowania filmu. 

 

Specyfikacja (dotyczy spotu i filmu):

 • Format pliku: .mp4;
 • Czas emisji (zalecany): do 180s;
 • Rozmiar pliku (zalecany): do 50MB;
 • Współczynnik obrazu: 16:9;
 • Rozdzielczość: 720p (1280x720px);
 • Liczba klatek: min. 25 kl./s;
 • Kodek wideo: H.264;
 • Kodek audio: ACC;
 • Dodatkowe: Web Optimized + Bit Rate 2000.

 

Reklama tekstowa

1. Link reklamowy:

 • umieszczony w wybranym obszarze artykułu;
 • maksymalna liczba znaków ze spacjami: 40;
 • zawiera tekst alternatywny opisujący link;
 • kliknięcie w link powoduje wczytanie strony docelowej w nowej karcie/oknie przeglądarki;
 • maksymalna liczba linków w jednym artykule: 3;
 • czas emisji linku reklamowego: 12 miesięcy od daty publikacji.


2. Pole "Przydatne linki":

 • umieszczone na końcu każdej strony artykułu (jeżeli artykuł zawiera stronicowanie), oznaczone tytułem "Przydatne linki";
 • może zawierać maksymalnie dwie różne pozycje reklamowe (jedna pozycja = link + opis);
 • każdy link zawiera tekst alternatywny opisujący ten link;
 • kliknięcie w link powoduje wczytanie strony docelowej w nowej karcie/oknie przeglądarki;
 • maksymalna liczba znaków linku ze spacjami: 40;
 • maksymalna liczba znaków opisu ze spacjami: 150;
 • czas emisji pola reklamowego: 12 miesięcy od daty publikacji.

REKLAMA


3. Formy zaawansowane:

Informacja producenta:

 • publikowana w wybranym przez Reklamodawcę obszarze tematycznym stron Wydawcy, upubliczniona w całości jako oryginalny tekst w niezmienionej formie merytorycznej (może podlegać korekcie językowej);
 • zajawka informacji umieszczona jest na stronie głównej portalu w odtwarzaczu "Zobacz";
 • zawiera dodatkowe notyfikacje: "Informacja producenta";
 • maksymalna liczba znaków ze spacjami: 2tys.;
 • maksymalna liczba zdjęć w informacji: 2;
 • maksymalna liczba linków w informacji: 2;
 • minimalna liczba zdjęć w galerii:: 4;
 • maksymalna liczba zdjęć w galerii: 6;
 • w stopce umieszczona jest nazwa autora (rekomendowane imię i nazwisko) oraz źródło - nazwa Reklamodawcy;
 • czas emisji: 12 miesięcy od daty publikacji.


Artykuł redaktorski:

 • publikowany w wybranym przez Reklamodawcę obszarze tematycznym stron Wydawcy (oprócz www.gazeo.tv), w całości opracowany przez redakcję gazeo.pl;
 • zajawka informacji umieszczona jest na stronie głównej portalu w odtwarzaczu "Zobacz";
 • maksymalna liczba znaków ze spacjami: 10tys.;
 • ze względu na długość materiału artykuł może zostać podzielony na dwie strony;
 • maksymalna liczba zdjęć w artykule: 9;
 • maksymalna liczba linków w artykule: 5;
 • minimalna liczba zdjęć w galerii: 4;
 • maksymalna liczba zdjęć w galerii: 9;
 • w stopce umieszczona jest nazwa autora (rekomendowane imię i nazwisko) oraz źródło - nazwa Reklamodawcy;
 • czas emisji: 12 miesięcy od daty publikacji.

 

Mailing

Wydawca oferuje kompleksową obsługę usługi mailingu - od zaprojektowania, po rozesłanie listu do czytelników stron Wydawcy. Obecnie istnieje ograniczona możliwość wybrania grupy osób, do których chcesz skierować przekaz reklamowy na podstawie kryteriów demograficznych takich jak grupa zawodowa czy kryteriów geograficznych.

1. Warunkiem koniecznym do wysłania listu z serwerów Wydawcy jest podanie:

 • tematu/tytułu listu;
 • istniejącego adresu e-mail do korespondencji zwrotnej;
 • skróconej nazwy reklamodawcy/imienia i nazwiska reklamodawcy umieszczonej w polu Nadawca;
 • pełnej nazwy Reklamodawcy umieszczonej w stopce listu.


2. Maksymalna waga listu: 40kB.

3. Maksymalna szerokość listu: 550px.

4. Maksymalna liczba znaków ze spacjami w temacie/tytule listu: 60.

5. Pole Nadawca tworzone jest w oparciu o szablon: gazeo.pl/nazwa Reklamodawcy lub gazeo.pl/imię
i nazwisko Reklamodawcy
.

6. Temat/tytuł oraz sama treść listu nie może zawierać mylących, fałszywych, lub zwodniczych informacji np. tytuł/temat nie może zawierać znaków stanowiących o kontynuacji korespondencji np. Fwd: czy Re:.

7. Temat/tytuł nie może być w całości pisany kapitalikami.

8. List nie może zawierać załączników.

9. List rozsyłany jest z adresu: mailing@gazeo.pl.

10. List opatrzony jest dodatkowymi informacjami w górnej i dolnej części:

Górna część:

 • Adresat może wyświetlić list w przeglądarce internetowej:
  "List nieczytelny? Zobacz go w przeglądarce"
  ;

Dolna część:

 • Informacja dotycząca podstawy rozesłania mailingu:
  "Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałaś/eś się na newsletter gazeo.pl z siedzibą w Łodzi, ul. Pogonowskiego 5/7, 90-745 Łódź, NIP: 947-102-05-50, REGON: 471523240
  ";
 • Informacja o Wydawcy i Reklamodawcy:
  "Informacja rozesłana przez portal gazeo.pl na zlecenie: pełna nazwa reklamodawcy";
 • Adresat może łatwo wypisać się z subskrypcji:
  "Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeżeli nie, możesz się wypisać".


11. Niektóre programy pocztowe nie wyświetlają prawidłowo elementów graficznych mailingów, dopóki użytkownik nie skorzysta z opcji "pobierz obrazki"/"Wyświetl obrazki" lub podobnej.

12. Polskie czcionki należy kodować w standardzie UTF-8.

13. Szablon mailingu powinien opierać się w całości na tabelarycznej strukturze (table, tr, td).

14. W kodzie mailingu nie mogą być zamieszczane JavaScript’y, ramki, elementy dynamicznego HTML oraz obiekty Active X (np. animacje flash).

15. Każdy link w mailingu powinien posiadać swój atrybut title - krótko opisujący stronę, do której kieruje.

16. Wszystkie znaczniki języka HTML muszą być domknięte.

17. Atrybut _blank dla linków - jego nieobecność może spowodować zawieszenie aplikacji desktopowej obsługującej pocztę elektroniczną.

18. Kod HTML musi być wolny od błędów. Mailingi przygotowywane w formacie .html powinny być zgodne ze standardem W3C dla html 4.01 (http://www.w3.org/TR/html401/). Nie będą przyjmowane do emisji mailingi kodowane w standardzie XML, XHTML ani w formacie MS Word.

19. Wszelkiego rodzaju elementy obrazkowe używane podczas tworzenia mailingu powinny być pobierane
z absolutnych adresów URL.

20. Mailing reklamowy aktywny jest na serwerach Wydawcy przez 15 dni od daty rozesłania reklamy.

21. Jeżeli Reklamodawca życzy sobie umieszczenia kodów monitorujących, kody te powinny być wpięte
w kreację i przesłane jako jeden plik HTML.

 

Zalecenia

1. Reklama graficzna:

Zalecane jest przygotowanie kreacji reklamowej w taki sposób aby obciążenie procesora komputera podczas jej emisji było możliwie najmniejsze. Czynniki zwiększające obciążenie procesora:

 • animacja obiektów wektorowych o skomplikowanym kształcie;
 • efekty typu "blur", gradienty, cienie;
 • zbyt duża liczba klatek na sekundę - 18fps jest wystarczająca do optymalnego postrzegania kreacji;
 • zbyt duża liczba animowanych sekwencji pomiędzy warstwami wyświetlana w tym samym czasie;
 • skrypt generujący zdarzenia ustawiony na losowe zdarzenia (np. mgła, deszcz);
 • format animowanych sekwencji zaszytych w kreacji/importowanych (np. .jpg, .png, etc.);
 • importowane grafiki skalowane przez długi czas.

 

2. Mailing:

 • należy unikać słów, na które wyczulone sa filtry antyspamowe: np. viagra itp;
 • należy unikać pisania tekstu zawierającego zwroty: "kliknij tutaj!", "To jedyna taka okazja w Twoim życiu!", "To nie jest informacja handlowa w myśl", "Nie stanowi oferty w rozumieniu" itp;
 • należy nie nadużywać znaków interpunkcyjnych;
 • należy unikać tworzenia listu jako jednej wielkiej grafiki z małą ilością tekstu;
 • należy unikać stosowania dużej liczby czcionek w kolorach: czerwonym, niebieskim lub zielonym;
 • należy nigdy nie zamieszczać w swoich treściach linków do stron nieistniejących, fałszywych, niezwiązanych z tematem wysyłki;
 • należy stosować czcionki Verdana, Tahoma, Arial lub Times New Roman z określeniem odpowiedniej ich wielkości;
 • wskazane jest zmniejszenie wagi obrazków przed użyciem ich w kreacji mailingowej. Grafika z płynnymi przejściami kolorów (zdjęcia) powinna być zapisywana w formacie .jpg. Grafika kilku kolorowa powinna być zapisywana w formacie .gif lub .png (8 bit).
gazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.