REKLAMA
28.01.2013

Wielozawory - bezpieczeństwo zbiorników LPG


REKLAMA
i gazowej. Uchodzący przez zawory (bezpieczeństwa i ogniowy) ciekły gaz, który gwałtownie się przy tym rozpręża, mógłby powodować oszronienie kanałów i zmniejszenie ich przekrojów. To z kolei mogło by zakłócać ich prawidłowe działanie.
 
Wskaźnik poziomu gazu wielozaworu klasy B - bez zaworu bezpieczeństwafot. gazeo.plWskaźnik poziomu gazu wielozaworu klasy B - bez zaworu bezpieczeństwa (dostępnego tylko na rynku części zamiennych). Tego typu wielozawory są przeznaczone do starszych zbiorników (także klasy B), które wyprodukowano i zamontowano przed wprowadzeniem poprawki 01 do regulaminu 67 EKG ONZ (2002). Uwagę zwracają dwa moletowane pokrętła, jedno z nich służy do sterowania ręcznym zaworem roboczym, drugie zamyka dopływ paliwa z zaworu tankowania do zbiornika

Wskaźnik poziomu paliwa

Jest to wskaźnik, współpracujący z pływakiem umieszczonym we wnętrzu zbiornika. Ruch pływaka najczęściej jest przenoszony na wskaźnik poprzez oddziaływanie magnetyczne (nie ma mechanicznego połączenia pomiędzy pływakiem a wskazówką). Wskazanie to ma charakter wyłącznie orientacyjny a zamontowany zgodnie z przepisami zbiornik musi być umieszczony w sposób umożliwiający łatwy odczyt stanu jego napełnienia. Jest to bardzo ważne w sytuacjach awaryjnych, aby służby ratownicze mogły ocenić ilość paliwa w zbiorniku.

Elektromagnetyczny zawór roboczyfot. Tomasetto AchilleElektromagnetyczny zawór roboczy

Elektromagnetyczny zawór roboczy

Kolejnym zaworem, którego stosowanie zostało wymuszone przez wprowadzenie poprawki 01 do regulaminu 67 EKG ONZ (kwiecień 2002 r.) jest elektrozawór roboczy. Otwiera się w momencie uruchomienia silnika i zamyka w sytuacji gdy silnik nie pracuje. Do jego otwarcia niezbędne jest pojawienie się sygnału prędkości obrotowej, zamknięcie następuje po zaniku tego impulsu. Stanowi to również zabezpieczenie zamykające wypływ gazu w sytuacjach awaryjnych, kiedy silnik zostaje unieruchomiony bez woli kierowcy (np. w czasie kolizji czy wypadku drogowego).

Zastosowanie elektromagnetycznego zaworu roboczego w zbiorniku (od 2002 r.) spowodowało, że na drodze paliwa gazowego do komory silnikowej znajdują się dwa zawory działające niezależnie od woli kierowcy (jeden na zbiorniku a drugi w komorze silnikowej tuż przed reduktorem lub będący jego częścią w przypadku zastosowania reduktora zintegrowanego) co w jeszcze większym stopniu podnosi bezpieczeństwo użytkowania samochodowej instalacji gazowej.

Ręczny zawór roboczyfot. Tomasetto AchilleRęczny zawór roboczy jest najczęściej wykorzystywany w pracach serwisowych

Ręczny zawór roboczy

Ręcznie sterowany zawór wypływu (zawór roboczy) odcina dopływ gazu ze zbiornika do komory silnikowej (reduktora parownika). Wykorzystywany głównie w pracach serwisowych, gdy wymagane jest rozszczelnienie instalacji wysokiego ciśnienia, np. przy wymianie filtra w elektrozaworze gazowym.

Zawór zwrotny

Zapewnia przy tankowaniu przepływ paliwa gazowego tylko w stronę zbiornika gazu. Stalowa kulka podtrzymywana sprężyną, znajduje się w kanale, w którym przetłaczany jest ciekły gaz w czasie tankowania. Ciśnienie z dystrybutora powoduje odepchnięcie kulki od gniazda i ugięcie sprężyny podtrzymującej. Po ustaniu tankowania na skutek różnicy ciśnień (spadek ciśnienia od strony dystrybutora i występujące w zbiorniku nadciśnienie) kulka jest dociskana do gniazda. W ten sposób zbiornik jest zabezpieczony przed wyciekiem paliwa w przypadku uszkodzenia przewodu od zaworu tankowania.

Obudowa gazoszczelna

Cały wielozawór lub armatura rozdzielona są umieszczone w specjalnej, gazoszczelnej obudowie, połączonej z atmosferą przez przewody wentylacyjne wyprowadzone pod podwozie samochodu. W przypadku wystąpienia nieszczelności gaz jest usuwany poza samochód nie stwarzając zagrożenia dla kierowcy i pasażerów.

. Zawór tankowania. Pomimo tego, że nie znajduje się bezpośrednio w zbiorniku jest także zaliczany do osprzętu zbiornika. Jest połączony z wielozaworem przewodem, który umożliwia zatankowanie gazu do zbiornika. Znajduje się w w nim zawór zwrotny, uniemożliwiający wypływ paliwa po odłączeniu pistoletu do tankowania.. Podsumowanie. W Polsce większość samochodowych zbiorników gazu jest wyposażona w osprzęt w postaci w…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochoduNewsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Tomasetto Achille, informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.