REKLAMA
29.06.2015

Zbiorniki LPG - bezpieczeństwo przede wszystkim

Zbiorniki LPG są najcięższymi elementami instalacji gazowych. Ich konstrukcja musi sprostać naprężeniom wywoływanym przez ciśnienie przechowywanego wewnątrz paliwa i siły bezwładności powstające w czasie ruchu samochodu, zapewniając bezpieczeństwo w czasie kolizji.


Wymagania

Zbiorniki LPG jako urządzenia ciśnieniowe podlegają obowiązkowi dozoru technicznego, a ich zastosowanie w samochodach powoduje, że są budowane w oparciu o szczegółowe wymagania zawarte w regulaminie homologacyjnym nr 67 EKG ONZ (Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych). Dzięki temu nadzór nad zbiornikami LPG jest prowadzony już od etapu ich projektowania, a obowiązek dozoru technicznego zapewnia pełne bezpieczeństwo eksploatowanego już zbiornika.

Zbiornik LPG musi zapewnić możliwość  bezpiecznego przechowywania LPG, którego ciśnienie w zależności od temperatury otoczenia może sięgać nawet 2 MPa. W procesie konstruowania przyjmuje się jeszcze wyższe ciśnienie obliczeniowe o wartości 3 MPa.

 

Ładowanie video...


Materiały

Wymagania regulaminu 67 nakazują wykonywanie samochodowych zbiorników LPG ze stali zgodnych z normą EN 10120. Określa ona wymagania dla stali na urządzenia ciśnieniowe.

Są to stale niestopowe o niskiej zawartości węgla (do 0,2%). Materiały stosowane na zbiorniki LPG z powodzeniem poddają się obróbce mechanicznej (także tłoczeniu). Są to także materiały dobrze spawalne. Obie te cechy są bardzo ważne ponieważ te technologie są wykorzystywane w produkcji zbiorników LPG.

Konstrukcja

Najczęściej spotykane zbiorniki LPG mają kształt toroidalny (dostosowany do montażu w miejscu koła zapasowego) lub walcowy (montowane w przestrzeni bagażowej). Czasami buduje się także zbiorniki o innych kształtach, specjalnie dostosowane do miejsca montażu w samochodzie (np. podwójne walcowe). Z reguły są to jednak zbiorniki przeznaczone dla producentów samochodów na pierwszy montaż w nowych pojazdach.

Produkcja zbiorników LPG w firmie STAKOfot. STAKOProdukcja zbiorników LPG w firmie STAKO

W zależności od wielkości zbiornika LPG grubość jego płaszcza może wynosić od około 2,5 do 4 mm. Grubość wynika z obliczeń wytrzymałościowych oraz zapisów w regulaminie. Definiuje on obliczeniową metodę określającą minimalną grubość ścianek zbiornika LPG.

Technologia

Próba wytrzymałości na rozciąganiefot. gazeo.plSprawdzanie próbki stali na rozciąganie

Oprócz grubości płaszcza i dennic regulamin Nr 67 określa także sposób łączenia poszczególnych elementów zbiorników oraz rodzaj spoin jakie należy stosować w tych połączeniach. Spoiny zbiorników LPG poddaje się kontroli radiograficznej (prześwietla się je). Szczególną uwagę przywiązuje się do wykonywania najbardziej odpowiedzialnych połączeń, czyli mocowania płyty armaturowej i króćca wielozaworu, a także elementów za pośrednictwem których zbiornik jest mocowany do nadwozia.

Testy

Materiał rodzimy zbiornika wraz ze spoinami określonej liczby zbiorników z serii produkcyjnej jest poddawany badaniom wytrzymałościowym na rozciąganie i zginanie. Próbki materiałów są pobierane ze ściśle określonych w regulaminie miejsc. Polega to na wycięciu niewielkich próbek materiału zbiornika oraz spoin i poddaniu ich badaniom pod kątem wytrzymałości na rozciąganie i zginanie na specjalnych stanowiskach laboratoryjnych.

Efekt próby rozrywania zbiornika LPGfot. gazeo.plZbiorniki LPG muszą rozrywać się w ściśle określony sposób, przede wszystkim bez powstawania odłamków

Rozrywanie

Zbiorniki poddaje się także próbom rozrywania pod działaniem ciśnienia hydraulicznego. Ciśnienie w czasie próby musi w odpowiedni sposób narastać, a jego zmiany muszą być rejestrowane w czasie. Określone w regulaminie Nr 67 EKG ONZ minimalne ciśnienie, przy którym może nastąpić rozerwanie zbiornika LPG wynosi 6,75 MPa. W praktyce ciśnienie rozrywające zbiornik jest znacznie większe i osiąga wartości nawet 12 MPa. Ciśnienie robocze panujące w zbiorniku w czasie normalnej eksploatacji nie przekracza 2 MPa.

Rozerwanie zbiornika musi nastąpić po odpowiednim, określonym w regulaminie wzroście jego objętości (od 8 do 20% w zależności od typu zbiornika). Bardzo ważnym wymogiem regulaminowym jest także to, że przy rozerwaniu zbiornika nie może nastąpić jego fragmentacja (nie mogą powstawać odłamki, które mogłyby kogoś zranić).

Próba szczelności. Każdy wyprodukowany zbiornik jest poddawany hydraulicznej próbie pod ciśnieniem 3 MPa. Próba polega na wypełnieniu wnętrza zbiornika wodą i podniesieniu jej ciśnienia do wartości 3 MPa. Po jej wykonaniu zbiornik nie może ulec trwałemu odkształceniu lub rozszczelnieniu.. Próba ogniowa. Próba ma na celu sprawdzenie czy zbiornik wraz z zamontowaną armaturą nie ulegnie rozerwaniu w wyniku oddziaływania ściśl…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Na następnej stronie znajdziesz
opisy innych prób jakim poddawane są
zbiorniki LPG

Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Regulamin 67 EKG ONZ, informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.