REKLAMA
LPG
05.12.2011

Badania parametrów oleju

Monitorowanie parametrów oleju w czasie eksploatacji silnika może być bardzo pomocne w ocenie staniu technicznego jednostki napędowej. Zawartość w oleju różnego rodzaju substancji jest ściśle określona dla oleju świeżego i porównanie ich ze zmieniającą się w okresie eksploatacji ich ilością może być źródłem wiedzy na temat kondycji silnika.
REKLAMA

Wydanie takiej oceny wymaga jednak bardzo dużego doświadczenia i umiejętności interpretacji wyników. Badanie takie trzeba odnieść do konkretnych warunków użytkowania, zatem ocena kondycji silnika jest wypadkową wyników uzyskanych w laboratorium oraz wiedzy osób odpowiedzialnych za jego eksploatację.

Laboratorium olejowefot. FuchsLaboratorium olejowe

W ramach dostaw środków smarnych do przedsiębiorstw przewozowych tego typu badania są wykonywane przez firmę Fuchs Oil Corporation. W ramach takich badań sprawdzane są własności fizyczne oleju lub zawartość różnych pierwiastków (w zależności od zakresu badań).

Większy przebieg?

Okazuje się, że przy zastosowaniu oleju odpowiedniej klasy (minimum takiej jaką dopuszcza producent) można przebieg pomiędzy jego wymianami wydłużyć. W warunkach dużego przedsiębiorstwa przewozowego oznacza to znaczne zmniejszenie kosztów obsługi. Oprócz kosztów samego oleju i filtrów są to również koszty związane czasowym wyłączeniem pojazdu z eksploatacji.

Czasami zdarza się również, że z różnych względów (najczęściej wynikających z warunków eksploatacji) przebieg ten należy skrócić, co zwiększa nieco nakłady na obsługę, lecz w długofalowym rozliczeniu jest także dla przewoźnika korzystne, ponieważ odpowiednio smarowana jednostka napędowa z pewnością nie ulegnie przedwczesnemu zużyciu czy wręcz awarii związanej z używaniem oleju, którego parametry lub (i) czystość powodują, że nie spełnia on wszystkich swoich zadań w silniku.

Laboratorium olejowefot. FuchsLaboratorium olejowe

Badania olejów

Wykonywane w laboratorium firmy Fuchs badania olejów można podzielić na:

  • standardowe, które określają kondycję oleju w okresie eksploatacji i pozwalają na określenie czy deklarowany przebieg do jego wymiany jest możliwy do osiągnięcia, zachowując bezpieczny zapas istotnych z punktu widzenia dalszej eksploatacji właściwości
  • pozastandardowe, których celem jest wykrycie zawartości różnych pierwiastków (najczęściej metalicznych), których podwyższona zawartość może być sygnałem określającym stan mechanizmów silnika oraz warunki jego eksploatacji.

Zanieczyszczenia metaliczne

W uzasadnionych przypadkach, jeśli silnik wykazuje niepokojące objawy lub użytkownik podejrzewa, że w może w nim dziać się coś niedobrego wykonuje się właśnie badanie mające na celu określenie zawartości niektórych pierwiastków. Podwyższona zawartość pierwiastków metalicznych (głównie żelaza i pierwiastków, które stanowią dodatki do jego stopów - stali i żeliwa) może świadczyć o zużywaniu się metalowych elementów silnika (gładzi cylindrowych, pierścieni tłokowych, czopów wału korbowego, rozrządu czy też jego krzywek). Z kolei podwyższona zawartość metali kolorowych może wynikać z postępującego zużycia stopów łożyskowych, którymi pokrywa się panewki łożysk ślizgowych.

Zanieczyszczenia pochodzące z procesów spalania

Kolejną grupę zanieczyszczeń, które mogą pojawić się w oleju silnikowym są pierwiastki pochodzące z produktów jego spalania oraz zanieczyszczenia mogące przedostawać się do silnika z zewnątrz (np. bar, świadczący o obecności wody morskiej, sód, świadczący o zasoleniu czy też krzem pochodzący z eksploatacji pojazdów w warunkach wysokiego zapylenia). W zakresie produktów spalania, które mogą przedostawać się do oleju należy wymienić sadzę, która jest charakterystyczna dla silników o zapłonie samoczynnym.

Odpowiednia interpretacja

Dysponując doświadczeniem oraz znając dopuszczalne zawartości poszczególnych pierwiastków, wynikające ze składu chemicznego oleju można z dużym wyprzedzeniem określić, który węzeł tarcia w silniku podlega nadmiernemu zużyciu. Dzięki temu można szybko zareagować na niekorzystne zjawiska zachodzące w silniku, zanim nastąpi jego uszkodzenie, czy poważniejsza awaria.

Silniki gazowe. Specyficzną pod kątem monitorowania właściwości oleju grupą silników są stacjonarne jednostki napędowe, najczęściej zasilane gazem wysypiskowym, czy biogazem czyli paliwami o nieco niższej niż w przypadku gazu ziemnego zawartości metanu. W takich silnikach monitoring oleju jest wymagany przez ich producentów.. Własności fizyczne. Monitoringiem objęte są właściwości fizyczne oleju np. lepkość kinematyczna. Parametr ten o…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Na następnej stronie znajdziesz opis najważniejszych
parametrów olejów do silników zasilanych paliwami gazowymi.

Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Fuchs Oil Corporationgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.