REKLAMA
LPG
06.01.2010

III Generacja - Wtrysk ciągły gazu w fazie lotnej


REKLAMA
est ono możliwe po osiągnięciu zadanych wartości temperatury cieczy chłodzącej i prędkości obrotowej. Dodatkowo sterownik ma również wbudowany czujnik ciśnienia, do którego doprowadzane jest podciśnienie z układu dolotowego. Czasami czujnik ten jest niezależnym elementem.
 
Przełącznik rodzaju zasilania (8)
Dwupozycyjny (benzyna-gaz), montowany w kabinie kierowcy, służy do przełączania rodzaju zasilania silnika z benzyny na gaz i odwrotnie, co jest sygnalizowane zaświeceniem odpowiedniej diody. Steruje pracą instalacji poprzez otwieranie i zamykanie elektrozaworu gazowego i włączanie bądź wyłączanie emulatora wtryskiwaczy.

Schemat 4: Rozmieszczenie elementów instalacji III generacji do silników z wtryskiem paliwa (1- zawór tankowania, 2- zbiornik gazu, 3-wielozawór, 4- elektrozawór gazowy, 5- reduktor-parownik, 6- dozator, 7- dystrybutor, 8- przełącznik rodzaju zasilania, 9- emulator wtryskiwaczy, 10- sterownik elektroniczny, 11- katalizator spalin, 12- sonda lambda, A- przewód gazowy wysokiego ciśnienia, B- przewód gazowy niskiego ciśnienia)Landi RenzoSchemat 4: Rozmieszczenie elementów instalacji III generacji do silników z wtryskiem paliwa (1- zawór tankowania, 2- zbiornik gazu, 3-wielozawór, 4- elektrozawór gazowy, 5- reduktor-parownik, 6- dozator, 7- dystrybutor, 8- przełącznik rodzaju zasilania, 9- emulator wtryskiwaczy, 10- sterownik elektroniczny, 11- katalizator spalin, 12- sonda lambda, A- przewód gazowy wysokiego ciśnienia, B- przewód gazowy niskiego ciśnienia)

Zasada działania
Skroplona mieszanina propanu-butanu jest magazynowana w zbiorniku gazu (2). Z chwilą otwarcia elektrozaworu zbiornika, będącego częścią wielozaworu (3), na skutek panującego nadciśnienia gaz w fazie ciekłej przez przewód (A), umieszczony pod samochodem, trafia do elektrozaworu gazowego (4), a z niego do reduktora-parownika (5). W reduktorze gaz odparowuje i następuje obniżenie jego ciśnienia do wartości powyżej ciśnienia atmosferycznego. Odparowany gaz, poprzez przewody elastyczne (B), dozator (6) i dystrybutor (7), dostaje się, za pośrednictwem kalibrowanych dysz (13), do kolektora dolotowego i dalej do komór spalania silnika. Do wyboru rodzaju paliwa służy przełącznik rodzaju zasilania (8), znajdujący się w kabinie kierowcy, sterujący pracą elektrozaworu gazowego (4) i emulatora wtryskiwaczy (9). W zależności od ustawionej na przełączniku pozycji rodzaju pracy, silnik jest zasilany wybranym przez kierowcę paliwem, co jest sygnalizowane świeceniem odpowiedniej diody.

Użytkowanie instalacji III generacji
Przełącznik stosowany w instalacjach III generacji ma 2 pozycje przełączania:
-pozycja „benzyna”,
-pozycja „gaz”.

Przełączanie z benzyny na gaz
Jadąc na benzynie, przestawiamy przełącznik (8) w pozycję „gaz” (poprzez przestawienie klawisza przełącznika lub wciśnięcie przycisku). Dioda sygnalizująca jazdę na benzynie świeci się, a dioda sygnalizująca pracę na gazie pulsuje. Zwiększenie, poprzez dodanie gazu, prędkości obrotowej silnika do zadanej wartości (najczęściej ok. 2000 obr/min), po osiągnięciu przez ciecz chłodzącą odpowiedniej temperatury, powoduje uruchomienie emulatora (9) - urządzenia odłączającego zasilanie wtryskiwaczy. Dodatkowo podaje on sygnały do centrali układu benzynowego, dzięki czemu nie koduje ona błędów wynikających z wyłączenia wtryskiwaczy. Jednocześnie otwierany jest elektrozawór gazowy (4) - silnik jest zasilany gazem (dioda sygnalizująca zasilanie benzyną gaśnie, a dioda sygnalizująca zasilanie gazem przestaje pulsować i zaświeca się na stałe). W różnych wersjach przełączników sposób sygnalizacji poszczególnych faz zasilania silnika (świecenia diod) może być różny. Przełączanie z benzyny na gaz można wykonywać w czasie jazdy lub na postoju.

Przełączanie z gazu na benzynę
Jadąc na gazie, należy przestawić przełącznik (8) w pozycję „benzyna”. Przywraca to zasilanie wtryskiwaczy benzynowych, jednocześnie zamykany jest elektrozawór gazowy (4). Gaśnie dioda sygnalizująca zasilanie gazem i zaświeca się dioda sygnalizująca zasilanie benzyną. W różnych wersjach przełączników sposób sygnalizacji poszczególnych faz zasilania silnika (świecenia diod) może być różny. Przełączenie na zasilanie benzyną można wykonywać zarówno na postoju, jak i w czasie jazdy.

Uruchamianie silnika
Przełączniki stosowane w instalacjach III generacji mają funkcję automatycznego uruchamiania na benzynie. Jeżeli przełącznik jest w pozycji „gaz” (świeci się dioda sygnalizująca zasilanie benzyną i pulsuje dioda sygnalizująca zasilanie gazem), silnik uruchamia się na benzynie i dopiero po uzyskaniu odpowiedniej prędkości obrotowej i temperatury cieczy chłodzącej następuje przełączenie na gaz (gaśnie dioda zasilania benzynowego a na stałe zaświeca się dioda zasilania gazowego). W różnych wersjach przełączników sposób sygnalizacji poszczególnych faz zasilania silnika (świecenia diod) może być różny.

Awaryjne uruchamianie na gazie
Większość systemów III generacji ma opcję awaryjnego uruchamiania silnika na gazie w przypadku awarii układu benzynowego. Procedury postępowania mogą się różnić w zależności od producenta instalacji. W większości przypadków wygląda to następująco:

Funkcja uaktywnia się (przy włączonym zapłonie i przełączniku w pozycji „gaz”) po dłuższym przytrzymaniu przycisku przełącznika rodzaju zasilania (8) w pozycji zasilania gazem (pulsująca dioda zasilania gazowego zaświeca się na stałe). W przypadku przełącznika z klawiszem, po włączeniu zapłonu (gdy przełącznik jest w pozycji „gaz” - świeci się na stałe dioda zasilania benzynowego i pulsuje dioda zasilania gazowego), należy przestawić go w pozycję „benzyna” i ponownie w pozycję „gaz” (dioda sygnalizująca pracę na gazie zaświeca się na stałe), a wtedy możliwe jest uruchomienie silnika na gazie.

Gdy przepali się bezpiecznik
W układzie elektrycznym instalacji gazowych III generacji znajduje się bezpiecznik. Jeśli ulegnie uszkodzeniu, elektrozawór gazowy (4) zostaje zamknięty, a emulator (9) przywraca zasilanie silnika benzyną, co umożliwia kontynuowanie jazdy.

Zastosowanie
Systemy III generacji przeznaczone są do adaptacji na zasilanie gazowe samochodów wyposażonych w silniki z wtryskiem paliwa, z katalizatorem i sondą lambda, wyposażonych w rozbudowane układy dolotowe, często wykonane w całości z tworzywa sztucznego.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochoduNewsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.