REKLAMA
LPG
23.02.2015

Legalizacja zbiorników LPG - badanie dopuszczające

Wykonanie badania dopuszczającego zbiornik LPG do dalszej eksploatacji jest wymagane po 10 latach jego użytkowania. O szczegóły związane z tym badaniem zapytaliśmy przedstawiciela Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).
REKLAMA

O wypowiedź na temat badania dopuszczającego zbiornik do dalszej eksploatacji poprosiliśmy Dariusza Bakalarskiego, kierownika Wydziału Techniki Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), czyli urzędu sprawującego nadzór nad projektowaniem, produkcją i eksploatacją samochodowych zbiorników LPG.

gazeo.pl: Co obejmuje badanie dopuszczające zbiornik LPG do dalszego użytkowania?

Dariusz Bakalarski: Badanie okresowe zbiornika LPG obejmuje m.in.:

  • badanie powłoki zewnętrznej zbiornika, w tym zabezpieczeń antykorozyjnych,
  • rewizję wewnętrzną zbiornika,
  • próbę hydrauliczną przy ciśnieniu wskazanym na tabliczce znamionowej zbiornika, najczęściej 3MPa (30 bar), która sprawdza wytrzymałość zbiornika i połączeń spawanych na ciśnienie wewnętrzne.

Czy zbiornik przeznaczony do badania musi być pusty?

Tak, przed wykonaniem badania okresowego (przedłużającego dopuszczenie zbiornika do eksploatacji), zbiornik powinien być opróżniony z LPG, co umożliwia jego demontaż z pojazdu.

Zbiornik LPG firmy STAKOfot. gazeo.plZbiornik LPG firmy STAKO

Gdzie można przygotować zbiornik LPG do legalizacji?

Zaleca się, aby demontaż zbiorników LPG wykonywany był wyłącznie w zakładach zajmujących się montażem i obsługą instalacji gazowych, które są odpowiednio przygotowane do czynności związanych z bezpiecznym opróżnieniem ich wnętrza z fazy ciekłej i gazowej LPG. Można także skorzystać z usług warsztatów, które wskazane są na stronie internetowej TDT. Wykaz ten zawiera listę zakładów, które mają stosowne upoważnienia wydane przez TDT, na mocy których przygotowują one zbiorniki LPG do badań wykonywanych przez inspektorów TDT.

Czym kończy się takie badanie?

Na podstawie przeprowadzonych przez inspektora TDT badań i uzyskanych wyników, wystawia on protokół z badania i w przypadku pozytywnego jego wyniku wydaje decyzję dopuszczającą zbiornik do dalszej eksploatacji, bądź w przypadku negatywnego wyniku badania wystawia protokół z wynikiem negatywnym, co uniemożliwia dalszą eksploatację zbiornika. W przypadku pozytywnego wyniku badania kolejny okres eksploatacji może wynieść maksymalnie 10 lat, jednakże nie dłuższy niż 20 lat od daty produkcji.


Należy mieć na uwadze, że po takim badaniu kolejny okres eksploatacji może obejmować także krótszy, niż 10 lat, okres, w zależności od tego ile czasu pozostało do maksymalnego okresu eksploatacji, który wynosi 20 lat od daty produkcji lub też w zależności od wyników przeprowadzonych badań. Te zaś wynikają ze stanu technicznego zbiornika LPG.

A co po okresie 20 lat użytkowania?

Po okresie 20 lat od daty produkcji kończy się żywotność techniczna zbiornika i nie może on być dłużej dopuszczony do eksploatacji.

Dziękuję.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Transportowy Dozór Technicznygazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.