REKLAMA
LPG
30.03.2015

Legalizacja zbiorników LPG - dopuszczenie kończy się między przeglądami

W cyklu poświęconemu tematyce związanej z legalizacją zbiorników LPG omówimy sytuację kiedy termin dopuszczenia zbiornika mija w okresie pomiędzy corocznymi przeglądami, które wykonujemy w stacjach kontroli pojazdów.
REKLAMA

O wyjaśnienie takiego przypadku poprosiliśmy Dariusza Bakalarskiego, kierownika Wydziału Techniki Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), czyli urzędu sprawującego nadzór nad projektowaniem, produkcją i eksploatacją samochodowych zbiorników LPG.

gazeo.pl: Jeśli termin dopuszczenia do eksploatacji zbiornika LPG mija w okresie dopuszczenia pojazdu do ruchu przez diagnostę na stacji kontroli pojazdów to samochód przechodzi badanie techniczne z wynikiem pozytywnym?

Zbiornik LPG pod samochodemfot. gazeo.plZbiornik LPG montowany pod samochodem

Dariusz Bakalarski: W przypadku, gdy termin dopuszczenia zbiornika LPG do eksploatacji minął, a zbiornik nie został poddany badaniu przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) i użytkownik pojazdu nie ma dokumentów wydanych przez TDT (protokół z badania oraz decyzja administracyjna), zezwalających na dalszą eksploatację zbiornika LPG, uprawniony diagnosta wykonujący coroczne badanie na stacji kontroli pojazdów nie może zakończyć go wynikiem pozytywnym.

Wynika to z faktu, że w zakresie obowiązków diagnosty jest m.in. sprawdzenie ważności protokołu z badania oraz decyzji administracyjnej przed przystąpieniem do wykonania badania technicznego pojazdu. W przypadku braku ważnych dokumentów wydanych przez TDT samochód z taką instalacją nie może być dopuszczony do ruchu.


Dla diagnosty wykonującego badanie techniczne pojazdu z instalacją LPG istotnym jest, aby w dniu badania na stacji kontroli pojazdów użytkownik przedstawił ważne dokumenty wydane przez TDT. Jeśli w tym dniu zbiornik LPG posiada jeszcze ważne badania np. na okres kilku miesięcy, diagnosta nie ogranicza terminu kolejnego badania technicznego pojazdu do terminu ważności badania zbiornika LPG.

Nie zwalnia to jednak użytkownika pojazdu z obowiązku przedstawienia zbiornika LPG do badania w TDT w wynikającym z w.w. dokumentów terminie, ponieważ przepisy ustawy o dozorze technicznym wprost określają, że urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ jednostki dozoru technicznego, którym w tym przypadku jest TDT. Ponadto, zgodnie z w.w. ustawą o dozorze technicznym użytkownik odpowiada za jakość i stan techniczny zbiornika mające wpływ na jego bezpieczną eksploatację zgodnie z przepisami dozoru technicznego. Przekroczenie terminu badań i nie zgłoszenie przez użytkownika do badań takiego zbiornika, jest działaniem niezgodnym z w.w. przepisami.

Dziękuję za odpowiedź.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Transportowy Dozór Technicznygazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.