REKLAMA
LPG
13.04.2015

Legalizacja zbiorników LPG - kolizja drogowa

W cyklu poświęconemu tematyce związanej z legalizacją zbiorników omówimy sytuację kiedy samochód z instalacją LPG jest uczestnikiem kolizji lub wypadku drogowego.
REKLAMA

O odpowiedź na pytanie: co powinno się w takiej sytuacji zrobić ze zbiornikiem LPG, poprosiliśmy Dariusza Bakalarskiego, kierownika Wydziału Techniki Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), czyli urzędu sprawującego nadzór nad projektowaniem, produkcją i eksploatacją samochodowych zbiorników LPG.


gazeo.pl: Jak wygląda sprawa dopuszczania zbiorników LPG w samochodach, które uczestniczyły w kolizjach czy wypadkach drogowych?

Toroidalny zbiornik LPG z armaturą rozdzielonąfot. gazeo.plToroidalny zbiornik LPG z armaturą rozdzieloną

Dariusz Bakalarski: Aktualne obowiązujące przepisy (warunki techniczne) wydane na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym dotyczące m.in. zbiorników LPG instalowanych w samochodach określają, że zbiorniki LPG zamontowane w pojazdach, które uczestniczyły w wypadku lub uległy awarii, powinny być wymontowane i zgłoszone przez eksploatującego do badania doraźnego przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Z kolei do dalszej eksploatacji mogą być dopuszczone zbiorniki, które nie wykazują śladów odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych oraz przeszły z wynikiem pozytywnym badania przeprowadzone przez TDT.

Ponadto przepisy dotyczące przeprowadzania badań technicznych pojazdów (wydane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym), w zakresie badań pojazdów które uczestniczyły w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, lub noszą ślady uszkodzeń albo których stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji, i może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, obligują diagnostę do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego sprawność zbiornika LPG, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, czyli TDT. Brak takiego dokumentu wydanego przez TDT, po terminie wydania skierowania na badanie, uniemożliwia diagnoście przeprowadzenie badania technicznego z wynikiem pozytywnym.

Czy badanie zbiornika jest konieczne jeżeli samochód był lekko zdeformowany lub gdy uderzona była przednia jego część i zbiornik jest nienaruszony?

Przepisy nie określają szczegółowo przypadków, w których należy zbiornik LPG oddać do badania po kolizjach, a przede wszystkim, kto miałby kwalifikować wielkość uszkodzenia samochodu mającą wpływ na zbiornik LPG. Brak uszkodzeń zewnętrznych wcale nie musi świadczyć o sprawności zbiornika, bo uszkodzeniu mógł ulec osprzęt znajdujący się w jego wnętrzu i tylko badanie może to potwierdzić lub wykluczyć.

Dziękuję za wyjaśnienie.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Transportowy Dozór Technicznygazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.