REKLAMA
LPG
20.04.2015

Legalizacja zbiorników LPG - nowy samochód

Legalizacja zbiorników LPG dotyczy także sytuacji kiedy kupujemy w salonie (w Polsce lub za granicą) nowy samochód z fabryczną instalacją LPG (np. Opel), a jego zbiornik nie ma dopuszczenia TDT.
REKLAMA

O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Dariusza Bakalarskiego, kierownika Wydziału Techniki Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), czyli urzędu sprawującego nadzór nad projektowaniem, produkcją i eksploatacją samochodowych zbiorników LPG.

gazeo.pl: Co dzieje się ze zbiornikiem LPG, kiedy kupujemy w salonie nowy samochód, w którym instalacja była montowana w fabryce, czyli poza granicami Polski? Tam przecież nie jest wymagane dopuszczenie zbiornika LPG przez TDT.

Zbiornik LPG w Oplu Astrzefot. OpelZbiornik LPG w Oplu Astrze


Dariusz Bakalarski:
W Polsce zbiorniki LPG powinny być wytwarzane przez wytwórcę posiadającego uprawnienie wydane przez TDT, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym oraz powinny być zbadane przez TDT i posiadać decyzję dopuszczającą je do eksploatacji wydaną również przez TDT.

W związku z powyższym w przypadku nowych zbiorników LPG wyprodukowanych w Polsce przez producentów posiadających w tym zakresie uprawnienie TDT, zabudowywanych w fabrycznie nowych pojazdach wyposażonych w instalację LPG u producenta tych pojazdów na terenie UE (poza Polską) oraz sprzedaży takich aut na terenie Polski przez przedstawiciela producenta (dealera), tryb postępowania jest następujący:

 1. Zbiorniki LPG muszą być wytworzone przez producenta posiadającego uprawnienie do ich wytwarzania, o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy o dozorze technicznym, wydane w formie decyzji administracyjnej przez Dyrektora TDT,
 2. Zbiornik LPG zabudowany został w fabrycznie nowym samochodzie producenta tego auta oraz w jego zakładzie na terenie UE poza Polską,
 3. Przedstawiciel producenta, dealer nowych samochodów wyposażonych w instalację LPG, składa do właściwego Oddziału Terenowego TDT wniosek o przeprowadzenie badań zbiorników LPG zamontowanych w takich pojazdach, do którego należy załączyć także:
  • kopię świadectwa homologacji instalacji LPG na zgodność z wymaganiami określonymi w Regulaminie Nr 67 EKG ONZ,
  • poświadczenie producenta pojazdu o zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji LPG,
  • poświadczenie wytwórcy zbiornika LPG z jego wytworzenia i zbadania.
 4. Zakres badania u przedstawiciela producenta (dealera) samochodów, spełniających powyższe wymagania obejmuje co najmniej:
  • sprawdzenie dokumentacji dotyczącej zbiornika LPG i weryfikację danych,
  • sprawdzenie dokumentacji dotyczącej instalacji LPG wystawionej przez producenta samochodu,
  • sprawdzenie oznakowania zbiornika LPG (weryfikacja informacji z danymi zawartymi w dokumentacji producenta zbiornika LPG),
  • oględziny zewnętrzne.
 5. Po pozytywnym wyniku badania inspektor TDT wystawia protokół i decyzję dopuszczającą zbiornik do eksploatacji,
 6. Na pojazdach wyposażonych w instalacje LPG nie można montować zbiorników LPG wyprodukowanych w Polsce przez producenta nieposiadającego uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1.

A jeśli producent zbiornika LPG jest spoza Polski?

W przypadku nowych zbiorników LPG wyprodukowanych poza granicami Polski i zamontowanych w fabrycznie nowych pojazdach wyposażonych w instalację LPG u producenta tych pojazdów na terenie UE (poza Polską) oraz sprzedaży takich aut do Polski, procedura jest taka sama za wyjątkiem punktu 1., gdyż zagraniczny producent zbiorników LPG: należący do Unii Europejskiej, Republika Turcji, należący do państwa członkowskiego EFTA, nie ma obowiązku posiadania uprawnienia, o którym mowa w art. 9, ust 1 ustawy o dozorze, jeżeli zbiorniki zostały wytworzone lub dopuszczone do obrotu w tych państwach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostali producenci zagraniczni w dalszym ciągu muszą posiadać uprawnienia wydane przez TDT.

Zapisy te dotyczą firm importujących auta z LPG i prywatnych osób kupujących samochód z LPG w salonie za granicą?

Tak, powyższa procedura dotyczy zarówno dealerów, czyli przedstawicieli importerów jak i pojedynczych użytkowników, którzy indywidualnie kupili nowy (nieużywany) samochód z instalacją LPG za granicą.

Dziękuję za rozmowę.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


 • 7 tys. czytelników
 • Auta na LPG
 • Testy i relacje wideo
 • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Transportowy Dozór Techniczny, Kia, Opelgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.