REKLAMA
LPG
28.11.2011

Przeglądy i montaż instalacji według nowych zasad

Decyzją ministra infrastruktury, 24 listopada zmieniły się przepisy określające „Warunki dodatkowe dla pojazdów zasilanych gazem” oraz sposób i zakres przeprowadzania okresowych badań technicznych. Zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący przepisy do obecnych realiów.
REKLAMA
Stacja Kontroli PojazdówGazeo.plStacja Kontroli Pojazdów

Najwięcej uwagi poświęcono pojazdom zasilanym LNG (skroplony, schłodzony do co najmniej -162° C gaz ziemny), których co prawda jest zarejestrowanych ledwie kilka sztuk (są to autobusy), ale ich obecność stała się powodem wprowadzenia regulacji uwzględniających ten nowy rodzaj paliwa gazowego. Pewnym novum jest nakaz oznakowania autobusów zasilanych gazem nalepkami z nazwą paliwa: LPG, CNG lub LNG. Przy okazji rozszerzono katalog paliw samochodowych. W dowodach rejestracyjnych pojawić się mogą zapisy o LNG, H (wodorze), BD (biodieslu), E85 (bioetanolu) oraz EE (energii elektrycznej) jako rodzaju stosowanego paliwa/źródła energii. Nowelizacja objęła także samochody z zamontowaną instalacją autogazu.

Zmiany w warunkach dodatkowych dla pojazdów zasilanych gazem

Do najważniejszych zmian związanych z LPG zaliczyć można likwidację pojęcia „butli” jako wymiennego zbiornika na autogaz. Tym samym zlikwidowano możliwość korzystania z takiego rozwiązania, co wydaje się decyzją słuszną. Istotny z punktu widzenia branży LPG jest zapis potwierdzający uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do badań i dopuszczeń zbiorników autogazu do eksploatacji.

Decyzją ministra zlikwidowano możliwość montażu zbiorników LPG w przestrzeni pasażerskiej oraz wprowadzono prawny zakaz dokonywania jakichkolwiek przeróbek instalacji LPG (a nie tylko, jak wcześniej, w zbiornikach autogazu). Doprecyzowano zasady łączenia zbiorników LPG w zespoły, skupiając się na sposobie montażu zaworów.

Wprowadzono także nakaz montażu wlewów gazu w sposób „pewny”, „zabezpieczony przed obracaniem się, jak również zanieczyszczeniem”. Realizacją postulatów POGP i POPiHN można określić wprowadzenie nakazu montażu wlewu gazu w miejscu widocznym podczas tankowania. Wiadomość ta ucieszy na pewno pracowników stacji LPG, którzy często musieli schylać się czy klękać w poszukiwaniu skrzętnie ukrytych wlewów LPG.

Nadal jasnego rozstrzygnięcia nie doczekała się kwestia stosowania w instalacjach LPG przewodów elastycznych przeznaczonych do fazy ciekłej.

Przeglądy techniczne według nowych zasad

Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianej nowelizacji, sporo zmian, a raczej innowacji, dotyczy pojazdów z instalacją LNG. Wiele zmian związanych jest także ściśle z autami zasilanymi autogazem. Diagności na stacjach SKP zobligowani zostali dodatkowo do:
- kontroli mocowań zbiorników LPG oraz przewodów gazowych - muszą one być zamontowane w sposób pewny, uniemożliwiający jakiekolwiek przemieszczanie się, drganie czy naprężanie,
- kontroli tego, czy połączenia przewodów są wykonane w miejscach dostępnych, umożliwiających kontrole szczelności i oględziny,
- sprawdzenia sposobu mocowania wlewu gazu, zgodnego z najnowszymi wytycznymi,
- sprawdzenia, czy kanały przewietrzające są drożne i czy nie były modyfikowane,
- sprawdzenia, czy do instalacji gazowej nie podłączono innych urządzeń (np. samochodowych gazowych ogrzewań postojowych czy dodatkowych odbiorników elektrycznych).
Nowe obowiązki diagnostów SKP ukierunkowane są m. in. na faktyczną kontrolę jakości montażu instalacji LPG oraz eliminowanie z użycia samochodów, w których dokonano niedozwolonych ingerencji w instalację autogazu. Według Marcina Barankiewicza z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, ogłoszone nowelizacje są krokiem we właściwym kierunku, porządkują bowiem zasady dokonywania przeglądów technicznych aut z instalacja LPG, ograniczając samowolę użytkowników takich aut oraz reagują na pojawiające się nowe technologie w branży motoryzacyjnej (LNG).

Źródła prawa:
Dz. U. Nr 104/2011 poz.607 i 604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: Ministerstwo Infrastrukturygazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.