REKLAMA
LPG
08.07.2010

Rewolucja w warsztatach LPG?

Ministerstwo Infrastruktury, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, opublikowało najnowszy projekt „Ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego”.
REKLAMA
fot. gazeo.pl

Wśród propozycji zmian przepisów obecnie obowiązujących warto zwrócić uwagę na te, które w bardzo istotny sposób zmienić mogą branżę autogazu w Polsce. Dotyczą one przepisów homologacyjnych oraz definiują wymagania wobec osób pragnących wykonywać zawód montażysty instalacji LPG.

Wg projektu, to właśnie osoba o sprawdzonych kwalifikacjach może dokonywać montażu systemów gazowych w samochodach. Przystosowując pojazd do zasilania gazem, można używać jedynie układów zasilania gazem, na które wydano świadectwo homologacji typu. Kara dla firmy za montaż instalacji bez homologacji może wynieść nawet do 10 000 zł.

W rozdziale dotyczącym badań technicznych pojazdów pojawia się artykuł o badaniu pojazdów z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu (zbiornik gazu). Właściciel takiego pojazdu musi przedstawić dokument dozorowy stwierdzający sprawność tego urządzenia (zbiornika).

Projekt ustawy definiuje również kim może być montażysta (instalacji gazowych). W rozumieniu tego dokumentu jest nim osoba, która ukończyła kurs dla kandydatów na montażystów (odpowiedni do rodzaju gazu) potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu, złożyła egzamin kwalifikacyjny na montażystę przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i jest wpisana do rejestru montażystów. Opłata za wpisanie do rejestru jest określona na maks. 100 zł. Montażysta co 2 lata musi uczestniczyć w 1-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego. Zarówno kurs, jak i warsztaty doskonalenia zawodowego muszą obejmować część teoretyczną i praktyczną. Szkolenia będą oczywiście płatne, ale póki co nie są określone ich ceny dla montażystów.

Projekt ustawy podaje również datę wygaśnięcia świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (zależny od terminu wejścia w życie ustawy) oraz termin uzyskania uprawnień montażysty, który musi je zdobyć w ciągu 2 lat od wejścia w życie tej ustawy.

Nad całością spraw związanych z montażem instalacji gazowych w myśl zapisów w projekcie ustawy czuwać będą komórki powołane w tym celu w Transportowym Dozorze Technicznym. W projekcie ustawy nie pojawia się ani jedno zdanie na temat Instytutu Transportu Samochodowego, który dotychczas zajmował się sprawami związanymi z przystosowaniem pojazdów do zasilania paliwami gazowymi.

W ramach prac legislacyjnych i tzw. konsultacji społecznych, projekt przesłany został do następujących instytucji i organizacji branżowych:

1. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji,
2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Warszawie,
3. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,
4. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego,
5. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego,
6. Polski Związek Motorowy - Zarząd Główny,
7. Instytut Transportu Samochodowego,
8. Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji,
9. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów,
10. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego,
11. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
12. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,
13. Związek Pracodawców Motoryzacji,
14. N.S.Z.Z. Kierowców i pracowników zaplecza technicznego motoryzacji,
15. Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej,
16. Przemysłowy Instytut Motoryzacji - PIMOT,
17. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP w Warszawie,
18. Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych,
19. Club Antyczny Automobili & Rajdów CAAR POLSKA,
20. Polski Związek Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego.

Mimo bardzo poważnych zmian w polskim ustawodawstwie, Ministerstwo Infrastruktury informuje, że żaden podmiot wykonujący działalność lobbingową nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w/w ustawy.

Z dokumentów, do których dotarło Gazeo.pl wynika, że jeszcze w październiku 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury nie wiązało w żaden sposób przedmiotowego projektu z branżą autogazu. Omawiane zapisy pojawiły się zatem w okresie ostatnich ośmiu miesięcy. Prezentowany obecnie projekt nie ma jeszcze opinii Rady Legislacyjnej.

Gazeo.pl z wielką uwagą przyglądać się będzie postępowi prac nad projektem ustawy i na bieżąco relacjonować będzie jego losy.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: Ministerstwo Infrastrukturygazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.