REKLAMA
LPG
02.08.2010

Zmiany w załączniku nr 9 - kosmetyka czy remont?


REKLAMA
tankujących gaz, twierdzi, że wlewy gazu powinny być montowane w miejscach widocznych i nie wymagających od osoby tankującej schylania się, klękania, nachylania itp. Według ITS, zapis ten jest warunkiem podstawowym dla ewentualnego wprowadzania samoobsługi przy tankowaniu gazu.
 

Nierozstrzygnięte są jeszcze losy kolejnej proponowanej zmiany:
- w § 6. 1. : Przewody metalowe zastosowane w instalacji powinny być bez szwu, stalowe lub miedziane w odniesieniu do gazu skroplonego (LPG) oraz wyłącznie stalowe w odniesieniu do gazu sprężonego (CNG); przewody stalowe powinny być ze stali nierdzewnej lub stali z pokryciem antykorozyjnym; dopuszcza się przewody sztywne wykonane z materiału niemetalowego. W przypadku przewodów stosowanych w instalacji gazu sprężonego schłodzonego (LNG), przewody powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Powyższy zapis (podobnie jak w obowiązującej obecnie wersji załącznika nr 9) wskazuje możliwość stosowania niemetalowych przewodów SZTYWNYCH, zapis ten nie obejmuje zatem oferowanych obecnie elastycznych przewodów do fazy ciekłej LPG. W odpowiedzi na nasze pytania, ITS wyraził pogląd, że należałoby rozważyć dokonanie korekty propozycji o stosowne sformułowanie, które jednoznacznie wyjaśniłoby podnoszoną kwestię.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury („Propozycja zapisu § 6 ust. 1 odnosi się do przewodów sztywnych zamontowanych w części wysokociśnieniowej instalacji gazowej. W części niskociśnieniowej stosowane są przewody elastyczne, dla których wymagania określa załącznik Nr 8 do regulaminu Nr 67 EKG ONZ, wg którego przeprowadzone jest badanie homologacyjne w celu udzielenia świadectwa homologacji typu montażu instalacji zasilającej LPG. Obecnie przygotowywana nowelizacja została uzupełniona o wymagania w stosunku do przewodów instalacji LNG. Odnośnie przewodów LPG przepisy nie zmieniają się i są tożsame z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.]”) wskazuje, że resort nie dostrzega powstającej luki prawnej. Być może wynika to z nieznajomości oferty rynkowej branży LPG i stosowanych obecnie (zgodnie z regulaminem 67 EKG) alternatywnych elastycznych przewodów fazy ciekłej LPG wykonanych z tworzyw sztucznych, które posiadają stosowne homologacje.
Na nasze dodatkowe pytania w tym zakresie Ministerstwo Infrastruktury do tej pory nie odpowiedziało.

Projekt zmian do załącznika nr 9 przedmiotowego rozporządzenia jest obecnie w fazie konsultacji społecznych, które przeprowadzane są z następującymi podmiotami:
1.Transportowym Dozorem Technicznym;
2.Instytutem Transportu Samochodowego;
3.Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej;
4.Przemysłowym Instytutem Motoryzacji;
5.Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego;
6.Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym;
7.Polską Izbą Pogrzebową;
8.Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej;
9.Stowarzyszeniem Kierowników Stacji Kontroli Pojazdów;
10.Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów;
11.Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Wydziałów Komunikacji.

Ministerstwo Infrastruktury planuje, że projekt rozporządzenia wejdzie w życie pod koniec 2010 r. Termin ten może jednak ulec zmianie ze względu na konieczność notyfikacji projektu przez Komisję Europejską.

Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany poruszają dwie dosyć istotne dla branży LPG kwestie. Pierwszą jest stopniowe wzmacnianie roli TDT jako jednostki skupiającej w swoich rękach uprawnienia związane z branżą LPG (przypomnijmy, że w trwają m. in. prace nad przyznaniem TDT roli organu egzaminującego kandydatów do zawodu montażysty instalacji LPG).
Kolejna kwestia dotyczy regulacji związanych ze sposobem i miejscem montażu zaworów do tankowania. Zobligowanie instalatorów do takiego umieszczenia zaworu, aby można było łatwo podłączyć pistolet do tankowania, to nie tylko przywołanie do porządku najbardziej „twórczych” montażystów i właścicieli samochodów z instalacją LPG. To przede wszystkim pierwszy krok do wprowadzenia samoobsługi na stacjach LPG, która przez jednych jest niecierpliwie wyczekiwana, a przez innych już teraz zdecydowanie odrzucana.

Prace nad projektem rozporządzenia ciągle trwają. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury informuje, że zgłaszane są kolejne wnioski, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt Załącznika nr 9. Gazeo.pl będzie na bieżąco informowało o stanie prac.

 


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochoduNewsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: Min. Infrastruktury, ITS, POPiHNgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.