REKLAMA
LPG
02.08.2010

Zmiany w załączniku nr 9 - kosmetyka czy remont?

Równolegle z pracami nad nowelizacją „Ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego”, Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z Transportowym Dozorem Technicznym proponuje zmiany w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
REKLAMA
Budynek Ministerstwa infrastrukturyGophiBudynek Ministerstwa infrastruktury

Związane jest to przede wszystkim z LNG (skroplonym gazem ziemnym) - paliwem, które do tej pory nie było klasyfikowane przez nasze prawo. LNG wykorzystywane jest w autobusach i samochodach ciężarowych, a pierwsze stacje tankowania LNG powstają obecnie w Małopolsce.

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza do katalogu pojęcie gazu skroplonego i schłodzonego do temperatury poniżej -162º C. Uściślono także pojęcie „gazu”, likwidując poprzedni zapis: „gaz ziemny i płynny” na korzyść terminu: „gaz - gaz sprężony CNG, gaz skroplony schłodzony LNG, gaz skroplony LPG”.

Przy okazji nowych rozwiązań, w rozporządzeniu wprowadzone mają być także zmiany ściśle związane z branżą LPG i CNG.
- W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, projekt zmian wyraźnie wskazuje na Transportowy Dozór Techniczny jako instytucję, która bada i dopuszcza do użytkowania zbiorniki gazowe montowane w pojazdach.
- Do zapisu o zakazie montażu zbiornika (butli) w komorze silnika i w przedniej części pojazdu proponuje się dodać także wzmiankę o rozszerzeniu tego zakazu na przestrzeń pasażerską samochodu.

Jak uspokaja Ministerstwo Infrastruktury, zapis ten oznacza, że np. pojazdy typu kombi czy terenowe nadal będą mogły mieć montowane zbiorniki na gaz za oparciem tylnej kanapy, tzn. w przestrzeni bagażowej. Wykładnia taka związana jest z istniejącymi przepisami definiującymi przestrzeń bagażową czy pasażerską w pojazdach.

W podobnym tonie wypowiada się Instytutu Transportu Samochodowego, który opiniował projekt. Przepis ten nie powinien wywołać istotnej zmiany w ocenie technicznej sposobu montażu zbiorników. Intencją ustawodawcy jest bowiem jedynie uniemożliwienie montażu zbiorników w potencjalnie niebezpiecznych miejscach w pojeździe.

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury w projekcie rozporządzenia proponuje także doprecyzowanie innych zapisów:
- w § 4 ust. 11 „Nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek zbiornika (butli) oraz instalacji.”
Dodanie słów: „oraz instalacji” może jednak rodzić pytanie o to, jak traktowana będzie np. wymiana listwy wtryskowej na inny typ lub wymiana sterownika gazu, który np. zepsuł się, nie zapewnia właściwych parametrów pracy czy też został zamontowany w wyniku złego doboru instalacji do auta.

Według ministerstwa, proponowany zapis oznacza, że w instalacji zasilającej gazem, która uzyskała świadectwo homologacji sposobu montażu dla określonego typu, modelu i wersji pojazdu, nie mogą być dokonywane przeróbki i modyfikacje.
Instytut Transportu Samochodowego dodaje, że projektowany przepis jest tylko upublicznieniem szerokiemu gronu istniejących i obowiązujących w tym zakresie przepisów (art. 68 ust. 11, 12 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, który mówi, że każda zmiana naruszająca warunki wydanego świadectwa homologacji typu wymaga uzyskania rozszerzenia).

Istotną zmianą przepisów, choć z pozoru o charakterze porządkowym, może być proponowany zapis § 5 załącznika do rozporządzenia, który stanowi, że: „Wlewy paliwa/zawory do napełniania zbiorników powinny być umieszczone w miejscu łatwo dostępnym, umożliwiającym napełnianie zbiorników z zewnątrz pojazdu. Wlewy/zawory powinny być zamontowane w sposób pewny oraz zabezpieczone przed obracaniem się, jak również zanieczyszczeniem.” W obowiązującej obecnie wersji rozporządzenia: „Wlewy paliwa/zawory do napełniania zbiorników powinny być umieszczone, aby było możliwe ich napełnianie z zewnątrz pojazdu lub z komory silnika.”

Proponowana zmiana uniemożliwi montaż zaworów do tankowania np. w przedziale silnikowym - (co np. miało miejsce w niektórych pojazdach z instalacją CNG). Ważniejszą wydaje się jednak inna sprawa. Poprawka taka jest częściową realizacją postulatów zgłaszanych przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), skupiającą największych dystrybutorów i producentów paliw i olejów (m. in. BP, PKN Orlen, Grupę Lotos, ExxonMobil, Lukoil, Shell, Statoil, Total).
POPiHN, powołując się głównie na troskę o bezpieczeństwo osób tankujących gaz, twierdzi, że wlewy gazu powinny być montowane w miejscach widocznych i nie wymagających od osoby tankującej schylania się, klękania, nachylania itp. Według ITS, zapis ten jest warunkiem podstawowym dla ewentualnego wprowadzania samoobsługi przy tankowaniu gazu.

Nierozstrzygnięte są jeszcze losy kolejnej proponowanej zmiany: . - w § 6. 1. : Przewody metalowe zastosowane w instalacji powinny być bez szwu, stalowe lub miedziane w odniesieniu do gazu skroplonego (LPG) oraz wyłącznie stalowe w odniesieniu do gazu sprężonego (CNG); przewody stalowe powinny być ze stali nierdzewnej lub stali z pokryciem antykorozyjnym; dopuszcza się przewody sztywne wykonane z materiału niemetalowego. W przypadku przewod&oacut…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: Min. Infrastruktury, ITS, POPiHNgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.