REKLAMA
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 5
fot. gazeo.pl / Stanowisko rozładunku cystern kolejowych poprzednie następne
02.07.2012

AmeriGas Polska - bezpieczeństwo najważniejsze

AmeriGas Polska - bezpieczeństwo najważniejsze fot. gazeo.pl


REKLAMA
nętrzna rewizja zbiorników magazynowych jest dokonywana co 5 lat, co 10 lat jest wykonywana próba ciśnieniowa. Jest to próba hydrauliczna wykonywana z wykorzystaniem wody z instalacji wodociągowej. Napełnienie jednego zbiornika (o pojemności 575 m3) trwa 1,5 dnia.
 

Systemy bezpieczeństwa

Na terenie firmy działa system alarmowy wyposażony w detektory gazu. W przypadku wykrycia wycieku gazu jest uruchamiana syrena alarmowa i zamykane zostają zdalnie sterowane zawory na rurociągach technologicznych w najbardziej newralgicznych punktach rozlewni. Wskutek tego zatrzymywane są wszelkie procesy technologiczne w rozlewni (napełnianie butli, załadunek lub rozładunek cystern drogowych, rozładunek cystern kolejowych). Zawory są zamykane także w sytuacji braku napięcia elektrycznego, co wynika z ich konstrukcji. Są to zawory elektryczno-pneumatyczne, które zamykają się w wyniku zaniku ciśnienia powietrza w instalacji pneumatycznej. To samo dotyczy rozładunku cystern, których zawór denny, który jest utrzymywany w stanie otwartym za pomocą siłownika powietrznego. Zanik ciśnienia w instalacji powoduje zamknięcie zaworu dennego i rozładunek cysterny kolejowej zostaje automatycznie przerwany.

Działko wodnefot. gazeo.plDziałka wodne są zlokalizowane w pobliżu zbiorników magazynowych

Rozlewnia ma własną pierścieniową sieć hydrantową  zapewniającą zaopatrzenie w wodę w czasie trwania akcji ratowniczo - gaśniczej. Ponadto wszelkie newralgiczne instalacje rozlewni są wyposażone w instalacje zraszaczowe. Są one zamontowane na zbiornikach magazynowych, stanowiskach napełniania cystern drogowych, stanowiskach rozładunkowych wagonów kolejowych i hali napełniania butli.

Na terenie rozlewni znajdują się także działka wodne. Są one zlokalizowane w rejonie zbiorników magazynowych. Cała sieć jest zasilana wodą z dwóch znajdujących się na terenie rozlewni zbiorników. Każdy z nich ma pojemność 600 tys. l. Taka ilość wody pozwala na prowadzenie akcji ratowniczej przez min. 2 godziny. Woda jest pompowana do sieci przez elektryczne pompy. W przypadku zaniku napięcia zasilanie sieci hydrantowej przejmuje spalinowy agregat pompowy, lub agregat prądotwórczy zasilający całą sieć energetyczną rozlewni.

Stanowiska napełniania cystern drogowychfot. gazeo.plStanowiska napełniania cystern drogowych oraz stanowisko rozładunku cystern kolejowych

Wjazd na teren rozlewni

Z uwagi na charakter obiektu na teren rozlewni mogą wjeżdżać samochody z cysternami, które wcześniej zostały zaaprobowane przez dział dystrybucji. AmeriGas podpisując umowy na transport gazu wybiera konkretnego przewoźnika, który musi zgłosić pojazdy i kierowców (imiennie) uprawnionych do odbioru gazu z rozlewni, którzy spełniają wymagania określone przepisami krajowymi oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO-9001 i OHSAS-EN-18001.

Kierowca, który nie figuruje na liście nie może wjechać na teren rozlewni. Taki reżim daje pewność, że każda osoba pojawiająca się w rozlewni jest przeszkolona w zakresie specyfiki pracy zakładu oraz związanych z tym zagrożeń i koniecznością przestrzegania odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Pojawiający się pod bramą rozlewni pojazd i jego kierowca jest kontrolowany pod kątem posiadania odpowiednich dokumentów i uprawnień. Potwierdzeniem przygotowania pojazdu do przewozu są ważne badanie techniczne i świadectwo dopuszczenia samochodu i naczepy do przewozu materiałów niebezpiecznych (tzw. świadectwo z czerwonym paskiem). Dodatkowo operator stanowiska napełniania cystern drogowych sprawdza, np. stan armatury cysterny.

Stanowiska napełniania cystern drogowychfot. gazeo.plStanowiska napełniania cystern drogowych są wyposażone w masowy pomiar gazu

Napełnianie cysterny

W łódzkiej Rozlewni Gazu Płynnego znajdują się dwa stanowiska do napełniania cystern drogowych. Umożliwiają one także rozładunek cystern do zbiorników magazynowych. Stanowiska te są wyposażone w masowy pomiar ilości tankowanego gazu. Ułatwia to rozliczenia z klientami oraz stanowi zdwojenie systemu bezpieczeństwa napełniania cystern (oprócz tego, że każdy pojazd jest ważony przed i po tankowaniu).

Stanowiska do napełniania cystern są także wyposażone w bardzo ciekawą instalację do uziemiania pojazdów w trakcie tankowania. Umieszczoną w specjalnych zwijaczach linkę podłącza się do zbiornika. Lampka kontrolna określa czy uziemienie jest prawidłowe. Układ ten jest połączony z instalacją napełniania cystern, jeśli uziemienie jest nieprawidłowe, rozpoczęcie procesu tankowania cysterny nie jest możliwe.

Podsumowanie

Firma AmeriGas Polska jako jedyna w branży wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy według norm ISO 9001:2009,  PN-EN 18001:2004; OHSAS 18001:2007, co zostało wielokrotnie potwierdzone przez niezależne audyty Bureau Veritas Certification Polska. Oznacza to, że wszystkie procesy są kontrolowane i oceniane w oparciu o wysokie standardy międzynarodowych norm, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno procesów technologicznych jak i oferowanych rozwiązań.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochoduNewsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Amerigasgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.