REKLAMA
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 5
fot. gazeo.pl / Stanowisko rozładunku cystern kolejowych poprzednie następne
02.07.2012

AmeriGas Polska - bezpieczeństwo najważniejsze

AmeriGas Polska - bezpieczeństwo najważniejsze fot. gazeo.pl

AmeriGas Polska jest jednym z największych dostawców gazu płynnego i rozwiązań w zakresie LPG na polskim rynku. Firma działa w Polsce od 1992 roku, a od października 2010 r funkcjonuje pod marką AmeriGas. AmeriGas dysponuje dwiema nowoczesnymi rozlewniami gazu (Łódź, Przytoczna,) oraz ośmioma regionalnymi centrami dystrybucji gazu w butlach (butle domowe, butle do napędu wózków jezdniowych).
REKLAMA
Plac składowy butli pełnychfot. gazeo.plPlac składowy butli pełnych w Rozlewni Gazu Płynnego Amerigas w Łodzi. W tle widoczne zbiorniki wody zdolne do zasilania sieci hydrantowej przez 2 godziny

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi jest jednym z najważniejszych obiektów firmy na terenie kraju. Tutaj znajduje się między innymi Biuro Obsługi Klienta oraz dział dystrybucji. Rozlewnia od początku powstania funkcjonuje w oparciu o specjalistyczne procedury, które są efektem doświadczeń międzynarodowego koncernu oraz rezultatem bogatych doświadczeń AmeriGas na przestrzeni kilkunastu lat. Wypracowane standardy dotyczą przede wszystkim:

  • Transportu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach drogowych,
  • Procesów magazynowania LPG,
  • Zasad napełniania oraz przewozu butli w specjalnych kontenerach,

Są one wspomagane przez doświadczoną załogę rozlewni oraz stosowanie nowych technologii.

1500 t LPG w jednym miejscu

Według obowiązującego w Polsce prawa łódzki oddział AmeriGas został zaliczony do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ponieważ na jego terenie magazynowane może być do 1500 t LPG (wszystkie obiekty, w których przechowywane jest powyżej 200 t LPG są tak kwalifikowane, co wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska).

Zbiorniki magazynowefot. gazeo.plZakopcowane zbiorniki magazynowe

Gaz płynny jest magazynowany w 3 podziemnych (zakopcowanych) zbiornikach.  Zbiorniki magazynowe są podłączone do systemu wizualizacji, który pozwala na bieżąco śledzić poziom gazu. Oprócz tego system monitoruje także temperaturę, ciśnienie, gęstość gazu i wiele innych istotnych parametrów.

Procedury

Osoby nie będące pracownikami rozlewni przed wejściem na jej teren muszą zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat obiektu, podstawowymi procedurami bezpieczeństwa, planem zakładu oraz sygnałami alarmowymi obowiązującymi na terenie rozlewni.

Wszelkie urządzenia mogące być źródłem iskry (zapalniczki, zapałki, telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, odtwarzacze audio/wideo, itp.) należy pozostawić w budynku biurowym. Przed wejściem na teren rozlewni należy także skorzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej, założyć kask i buty ochronne oraz odpowiednią odzież i okulary.

Poruszanie się po terenie rozlewni jest możliwe jedynie pod opieką uprawnionego pracownika AmeriGas, a ruch pieszy odbywa się po wyznaczonych do tego celu ścieżkach.

Centralka przeciwpożarowa oraz pulpit sterowania systemem alarmowym i instalacji zraszaczowychfot. gazeo.plCentralka przeciwpożarowa oraz pulpit sterowania systemem alarmowym i instalacji zraszaczowych znajdują się w portierni budynku administracyjnego rozlewni

Sygnały alarmowe

Na terenie zakładu obowiązuje instrukcja alarmowa, której celem jest określenie zasad postępowania na wypadek zagrożenia. Wystąpienie rzeczywistego lub potencjalnego zagrożenia sygnalizowane jest ogólnie słyszalnym sygnałem alarmowym, oraz świetlnym w pomieszczeniu służby ochrony obiektu.

Wymagania prawne

Z ustawy Prawo o ochronie środowiska i związanymi z nią aktami wykonawczymi wynika szereg wymagań dla zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Firma jest zobowiązana do wykonania raportu o bezpieczeństwie, który zawiera plan zakładu z opisem stosowanych technologii i zabezpieczeń oraz funkcjonowania zakładu. Kolejnym dokumentem jest plan operacyjno-ratowniczy, który precyzuje konkretne działania do podjęcia w momencie wystąpienia awarii, w celu minimalizowania skutków jej wystąpienia.

Co 3 lata odbywają się ćwiczenia (co także wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska) mające na celu przetestowanie założeń wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i jego koordynacji z zewnętrznym planem operacyjno-ratowniczym. Dodatkowo co roku odbywają się spotkania i ćwiczenia z lokalnym oddziałem Państwowej Straży Pożarnej  z pobliskiej jednostki, którzy wraz z pracownikami rozlewni tworzącymi zakładowy zespół ratowniczy ćwiczą działania w przypadku różnych mogących wystąpić na terenie rozlewni awarii. Ćwiczenia służą także zapoznaniu strażaków z topografią zakładu i możliwymi zagrożeniami.

Z przepisów obowiązującego prawa wynika także konieczność stworzenia harmonogramu prac, które mają na celu utrzymanie instalacji i urządzeń w rozlewni w stanie gwarantującym ich prawidłową i bezpieczną eksploatację. Niektóre z tych prac są prowadzone w obecności inspektorów Urzędu Dozoru technicznego (np. badanie zbiorników magazynowych, zaworów bezpieczeństwa).

W rozlewni obwiązuje także harmonogram kontroli poszczególnych urządzeń. Kontrole takie w zależności od charakteru danego urządzenia są wykonywane z różną częstotliwością przez pracowników rozlewni, specjalistycznych firm lub przez przedstawicieli różnego rodzaju instytucji państwowych.

Stanowisko napełniania butlifot. gazeo.plStanowisko napełniania butli

Przykładowo detektory gazu na linii technologicznej napełniania butli są kontrolowane kilkukrotnie w ciągu zmiany. Są to czujniki kontrolujące szczelność napełnianych butli. Ich kontrola odbywa się z wykorzystaniem butli testowej, która jest wstawiana na linię napełniania. Przy prawidłowo działającym detektorze butla taka jest odrzucana z linii, dzięki czemu końcowy użytkownik ma pewność, że używana przez niego butla jest szczelna. Raz w tygodniu są kontrolowane także rozmieszczone na terenie rozlewni przyciski alarmowe służące do uruchamiania syreny alarmowej w czasie wystąpienia zagrożenia.

Kontrole (inspekcje) urządzeń ciśnieniowych (zbiorniki, rurociągi, zawory bezpieczeństwa) są przeprowadzane w obecności urzędników Urzędu Dozoru Technicznego. Raz w roku zakład jest także kontrolowany przez straż pożarną i przedstawicieli inspektora ochrony środowiska.

Co 2 lata przeprowadzana jest zewnętrzna inspekcja zbiorników. Wewnętrzna rewizja zbiorników magazynowych jest dokonywana co 5 lat, co 10 lat jest wykonywana próba ciśnieniowa. Jest to próba hydrauliczna wykonywana z wykorzystaniem wody z instalacji wodociągowej. Napełnienie jednego zbiornika (o pojemności 575 m3) trwa 1,5 dnia.

. Systemy bezpieczeństwa. Na terenie firmy działa system alarmowy wyposażony w detektory gazu. W przypadku wykrycia wycieku gazu jest uruchamiana syrena alarmowa i zamykane zostają zdalnie sterowane zawory na rurociągach technologicznych w najbardziej newralgicznych punktach rozlewni. Wskutek tego zatrzymywane są wszelkie procesy technologiczne w rozlewni (napełnianie butli, załadunek lub rozładunek cystern drogowych, rozładunek cystern kolejowych). Zawory …
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Amerigasgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.