REKLAMA
16.12.2010

AmeriGas – już w Polsce

Piętnastego października 2010 r. UGI Corporation, będąca właścicielem spółki AmeriGas Propane USA, zakupiła 100% udziałów w firmie Shell Gas Polska, czego konsekwencją jest zmiana nazwy na AmeriGas Polska. Wydarzenie to jest wynikiem rozwoju koncernu UGI w Europie oraz konsekwencją zmian w strukturze firmy Shell.
REKLAMA
Otwarcie konferencji AmeriGas Polska. Od lewej siedzą: Małgorzata Kotarba - Dyrektor ds. Marketingu, Jerzy Szablewski - Dyrektor Generalny AmeriGas Polska i Lon Greenberg - Prezes UGI Corporationgazeo.plOtwarcie konferencji AmeriGas Polska. Od lewej siedzą: Małgorzata Kotarba - dyrektor ds. marketingu, Jerzy Szablewski - dyrektor generalny AmeriGas Polska i Lon Greenberg - prezes UGI Corporation

Zorganizowana 1 grudnia 2010 r. konferencja miała na celu zapoznanie przedstawicieli mediów i firm współpracujących z historią i działalnością UGI Corporation, nowym podmiotem jakim jest AmeriGas na polskim rynku oraz strategią jego działania i rozwoju.

UGI Corporation
Jako pierwszy głos zabrał Prezes UGI Corporation Lon Greenberg, który przedstawił historię i bieżącą działalność firmy na terenie Stanów Zjednoczonych oraz jej ekspansję na rynki europejskie, która rozpoczęła się w 1999 r.

Lon Greenberg - Prezes UGI Corporationgazeo.plLon Greenberg - prezes UGI Corporation

Stany Zjednoczone
UGI Corporation ma blisko 130 letnią tradycję (powstała w 1882 r.) i zajmuje się przede wszystkim dystrybucją LPG. W sektorze gazu płynnego UGI wraz ze spółkami zależnymi AmeriGas, Flaga Group, Antargaz i Kosangas jest trzecim największym dostawcą LPG na świecie. Oprócz tego firma jest również dostawcą gazu ziemnego i energii elektrycznej (UGI jest właścicielem firm dystrybucyjnych i elektrowni). Stawia to ją na trzecim miejscu w Stanach Zjednoczonych i jedenastym na świecie w rankingach wielkości firm branży energetycznej. Od 1929 r. firma jest notowana na giełdzie nowojorskiej.

Rozwój firmy od początku jej istnienia jest związany z transakcjami mającymi na celu zakup firm branży LPG oraz energetycznej. Już w 1934 r. UGI miała bezpośrednie lub pośrednie udziały w 55 spółkach zależnych, w 1940 r. była obecna w 11 państwach. Systematyczny rozwój przy zwiększających się wynikach finansowych powoduje, że firma już szósty rok z rzędu jest umieszczona w rankingu Platts Top 250 Global Energy Company. Roczna wartość przeprowadzanych przez koncern transakcji przekracza 6 mld dolarów.

Europa
Obecność firmy UGI Corporation na rynku europejskim rozpoczęła się w 1999 r. od zakupu grupy Flaga, której centrala mieści się w Austrii. Jej spółki córki znajdują się Czechach, Słowacji, Szwajcarii, Rumunii na Węgrzech oraz w Polsce. Jest to dość ciekawa sytuacja ponieważ na naszym rynku działają dwie spółki należące do UGI (Flaga i AmeriGas). Według opinii przedstawicieli UGI polski rynek jest na tyle duży, że jest na nim miejsce na dwie firmy oferujące nieco inne technologie oraz obsługujące innych użytkowników. Flaga jest firmą znacznie mniejszą od AmeriGas, który ma znacząco większy udział w segmencie autogazu. Flaga nie oferuje, np. telemetrii w nadzorowaniu poziomu gazu w zbiornikach przydomowych. AmeriGas ma taką usługę. System AmeriGas działa w ten sposób, że po osiągnięciu poziomu 20% pojemności firma otrzymuje sygnał o konieczności dostawy LPG.

Oprócz Europy Środkowej UGI ma silną pozycję we Francji. W 2001 r. zakupiono na tym rynku firmę Antargas. W 2010 r. UGI rozpoczeła ofensywę w krajach skandynawskich, poprzez zakup duńskiej firmy Kosangas.

Jerzy Szablewski - Dyrektor Generalny Amerigas Polskagazeo.plJerzy Szablewski - dyrektor generalny AmeriGas Polska

Polska
Firmę AmeriGas Polska przedstawił jej Dyrektor Generalny - Jerzy Szablewki. Jak się okazuje Polska jest jedynym, poza Stanami Zjednoczonymi krajem w którym używa się flagowej marki koncernu UGI - AmeriGas, co wskazuje, że nasz rynek jest dla Amerykanów bardzo ważny i perspektywiczny, choćby z uwagi na wielkość.

AmeriGas jest jedną z ważniejszych spółek zależnych UGI. Na amerykańskim rynku AmeriGas, funkcjonuje od ponad 50. lat i dostarcza gaz do ponad miliona użytkowników. Dzięki przejęciu wszystkich aktywów Shell Gas Polska AmeriGas ma szansę być jednym z najważniejszych dostawców we wszystkich segmentach polskiego rynku LPG (gaz butlowy, gaz luzem dostarczany do zbiorników przydomowych czy dla przemysłu oraz autogaz). AmeriGas Polska przejął w całości infrastrukturę i pracowników Shell Gas Polska. Wszystkie kontakty pozostały bez zmian, również adresy mailowe, które zostały przeniesione na nową domenę amerigas.pl.

AmeriGas Polska osiąga przychody roczne rzędu 360 mln zł. Udział firmy w krajowym rynku LPG wynosi 5,8%, a struktura sprzedaży (tonaż) przedstawia się następująco: 20% butle, 20% zbiorniki przydomowe, 50% autogaz. Pozostałe 10% to sprzedaż hurtowa.

Plany na przyszłość to przede wszystkim zwiększanie sprzedaży. Przewidywany jest coroczny wzrost udziału w rynku rzędu 2-3%. Przy istniejącej infrastrukturze i dostępnej sieci sprzedaży wzrosty te będą realizowane w okresie 2-3 lat. Najbardziej rozwojowym wydaje się sektor zbiorników przydomowych. Rynek LPG jako paliwa silnikowego, który był dotychczas motorem rozwoju branży gazu płynnego jest określany jako dojrzały, dlatego w ciągu najbliższych kilku lat nie należy spodziewać się znaczących wzrostów w sektorze autogazu.

Rozwój firmy Amerigas Polska w dłuższej perspektywie będzie wymagał inwestycji. Przewiduje się budowę terminala LPG na wschodzie. Na konferencji mówiono o jego lokalizacji w Małaszewiczach. Inwestycja w terminal jest ściśle związana z kierunkach dostaw LPG dla AmeriGas Polska. Gaz pochodzi z Kazachstanu i Niemiec.

Rozważa się również stopniowe odchodzenie od transportu kolejowego na rzecz drogowego, który zapewnia większą mobilność, skraca czas przewozu i pozwala na uelastycznienie łańcucha dostaw.

Firma z pełną powagą podchodzi do spraw zawiązanych z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń gazowych. Rozwijana jest współpraca z niezależnymi instytucjami, np. Polską Organizacją Gazu Płynnego, w której Jerzy Szablewski pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. technicznych i bezpieczeństwa.

Małgorzata Kotarba - Dyrektor ds. Marketingu Amerigas Polskagazeo.plMałgorzata Kotarba - dyrektor ds. marketingu AmeriGas Polska

Z zagadnieniami bezpieczeństwa wiąże się również posiadany przez AmeriGas certyfikat systemu jakości wg normy ISO 9001 w zakresie magazynowania, napełniania, sprzedaży i dystrybucji gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych. Firma jest jedną z nielicznych dystrybutorów LPG na polskim rynku posiadającym taki certyfikat, który oprócz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zapewnia wysokie standardy w zakresie obsługi klienta oraz jakości produktu.

Konferencję zakończyło wystąpienie Małgorzaty Kotarby - dyrektor ds. marketingu, która zaprezentowała strategię marketingową i wizerunkową firmy, opierającą się na trzech słowach kluczach: jakość, rzetelność i bezpieczeństwo, które oddają filozofię jej działania.

Podsumowanie
Przejęcie Shell Gas Polska przez UGI Corporation pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój firmy mającej w krajowym rynku LPG ugruntowaną pozycję. Zaszczepienie rozwiązań wynikających z międzynarodowych doświadczeń amerykańskiego właściciela w połączeniu ze znajomością specyfiku polskiego rynku może tylko firmie wyjść tylko na dobre.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: relacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.