REKLAMA
18.06.2012

Autogaz – czyste paliwo

Jakość autogazu jest bardzo ważna dla ponad 2 mln 700 tys. polskich użytkowników tego paliwa. Z raportów przedstawianych przez UOKiK wynika, że jest on paliwem bardzo dobrej jakości, co potwierdza najmniejsza liczba notowanych odstępstw od wymagań. W okresie od połowy stycznia do połowy maja na 136 skontrolowanych próbek autogazu tylko 3 razy zakwestionowano jakość LPG.
REKLAMA

Świadomość, szczególnie dużych operatorów i dostawców konieczności zapewnienia LPG o odpowiedniej jakości sprawiła, że zaczęli zwracać uwagę nie tylko na cenę produktu, ale również na jego jakość. Stwierdzona przez UOKiK sprzedaż paliwa niespełniającego wymagań, skutkuje nie tylko pogorszeniem wizerunku firmy, nałożeniem kary finansowej, ale także bardzo często wszczęciem śledztwa przez policję. Nie oznacza to jednak, że paliwo LPG osiągnęło już najwyższą możliwą jakość. Wraz z wprowadzaniem coraz bardziej nowoczesnych systemów zasilania konieczne jest dokonywanie przeglądu jakości i wymagań stawianych temu paliwu.

mgr inż. Delifina Rogowska, Z-ca Kierownika Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych
Instytut Nafty i Gazu

Wysoka jakość autogazu jest także bardzo istotna w kontekście współczesnych instalacji gazowych (IV generacja – wtrysk LPG w fazie gazowej) i stosowanych w nich precyzyjnych elementów jakimi są wtryskiwacze. Paliwo o wymaganej czystości zapewnia ich długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Autogaz - niska cena, wysoka jakośćfot. gazeo.plAutogaz wykazuje najmniej niezgodności w stosunku do wymagań jakościowych wśród wszystkich paliw silnikowych

Ankieta

Biorąc pod uwagę dużą liczbę samochodów jaka porusza się po naszych drogach należy sądzić, że skoro tylu kierowców zdecydowało się na zmianę sposobu zasilania to są z tego faktu zadowoleni. Potwierdzają to wyniki opublikowanej na naszym portalu ankiety. Rozkład wyników świadczy jednak o tym, że użytkownicy oceniają jakość LPG pozytywnie. Bardzo dobrze i dobrze na temat jakości LPG wypowiedziało się 53% użytkowników. Po 14% osób, które wzięły udział w ankiecie ocenia jakość tego paliwa dostatecznie lub nie ma zdania, a złą jakość LPG podało 18% respondentów. Wyniki naszej ankiety, która może nie są reprezentatywne, jednak z pewnością oddają pewien trend, w którym autogaz jest paliwem coraz lepiej postrzeganym. Z pewnością w pozytywnym postrzeganiu LPG, również jego jakości, duży udział ma bardzo dobra relacja cenowa pomiędzy klasycznymi paliwami silnikowymi. Czemu jednak aż 18% uczestników oceniło jakość autogazu negatywnie? Można zaryzykować stwierdzenie, że osoby niezadowolone z jakości autogazu to użytkownicy niezadowoleni z użytkowania samochodu na LPG. W zdecydowanej większości przypadków wynika to z niewłaściwie przeprowadzonej adaptacji, co niestety jeszcze czasami się zdarza. Możliwe również, że w grupie źle oceniających autogaz są osoby programowo negatywnie nastawione do paliwa gazowego.

Tankowanie autogazufot. gazeo.plJakość autogazu jest ważna dla dużej grupy użytkowników tego paliwa na polskim rynku

Raport UOKiK

Zanotowane w raporcie UOKiK trzy niezgodności w dwóch przypadkach dotyczyły przekroczenia w zakresie klasy korozji. Ocena wyników tego badania budzi słuszne wątpliwości przedstawicieli branży LPG, zatem można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby parametr ten był określany inną metodą wyniki mogłyby być jeszcze lepsze. Zdarzały się przypadki, że ta sama próbka gazu poddana badaniom w kilku różnych laboratoriach osiągała różną klasę korozji, co wynika z faktu, że ocena wyników w tym zakresie jest bardzo subiektywna, zostawiając dużą możliwość interpretacji.

Polega ona na porównaniu wyglądu płytek miedzianych poddawanych działaniu LPG ze specjalnym wzornikiem, określającym sposób ich zabarwienia. Przy wprowadzaniu tej metody uznano, że zmiana zabarwienia płytek miedzianych w kontakcie z próbkami autogazu będzie podobna jak w przypadku klasycznych paliw silnikowych, gdzie jest ona pochodną zawartości siarki. W LPG znajdują się również inne związki reagujące z miedzią, które powodują, że zabarwienie płytek może być inne niż we wzorniku. Powoduje to kłopoty w określaniu klasy korozji na miedzi.

Branża LPG od dłuższego czasu postuluje zastąpienie analizy jakościowej metodą ilościową, polegającą na określeniu granicznej wartości ilości zanieczyszczeń, która nie powoduje jeszcze negatywnego oddziaływania korozyjnego autogazu. Opracowanie takiej metody jest jednak dosyć pracochłonne i wymaga zmiany normy na poziomie europejskim.

Zanieczyszczenie to bardzo szerokie pojecie, można pod nim rozumieć zarówno rdzę, wodę, drobiny  innego pochodzenia, amoniak, metanol, HF, inne związki chemiczne, choćby polimery wyekstrahowane z przewodów systemu dystrybucji. Dlatego w pierwszej kolejności należałoby zidentyfikować te zanieczyszczenia, które powodują korozję i określić „ich bezpieczną zawartość”.

Zmiana normy europejskiej jest procesem długotrwałym i konieczne jest przedstawienie wiarygodnych badań uzasadniających proponowaną zmianę. Problem ten jest specyficzny dla rynku polskiego i stąd potrzeba zmiany musi być inicjatywą polskiej branży LPG.

mgr inż. Delifina Rogowska, Z-ca Kierownika Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych
Instytut Nafty i Gazu

Podsumowanie

Autogaz na naszym rynku jest paliwem o bardzo dobrej jakości, co potwierdzają raporty UOKiK, również użytkownicy bardzo dobrze wypowiadają na temat jakości LPG. Wprowadzenie bardziej jednoznacznych metod oceny parametrów gazu mogłoby jeszcze bardziej podnieść jego jakość. Czy jednak wtedy zmniejszeniu ulegnie liczba osób niezadowolonych z jakości LPG (w podtekście z instalacji LPG)? Pewnie nie. W tej kwestii należy systematycznie zwiększać świadomość warsztatów montujących, co cały czas staramy się czynić na naszych wirtualnych łamach.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: UOKiK, INiG, informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.