REKLAMA
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 5
fot. gazeo.pl / Na zbiorniku ropy naftowej o pojemności 100 tys. m3 (100 mln l) znajdują są instalacje zraszające (czerwone rury) - do chłodzenia zbiornika w czasie pożaru i rurociągi instalacji pianowej (żółte) - podające pianę gaśniczą w przestrzeń między dwoma płaszczami zbiornika. Wszystkie nowe zbiorniki są wykonywane jako dwupłaszczowe poprzednie następne
09.10.2017

Bezpieczeństwo Surowcowe Polski 2017 - rośnie sprzedaż LPG

Bezpieczeństwo Surowcowe Polski 2017 - rośnie sprzedaż LPG fot. gazeo.pl

W dniach 4-5 października 2017 r. w Płocku odbyła się bardzo ciekawa konferencja Bezpieczeństwo Surowcowe Polski - oczekiwania i możliwości, która całościowo przedstawiała rynek surowców energetycznych i paliw w Polsce.
REKLAMA

Merytoryczna część konferencji odbyła się 5 października. To właśnie tego dnia obok elektromobilności, rynku paliw i surowców energetycznych pojawiło się kilka ciekawych informacji o LPG. Ale o tym za chwilę.

Baza PERN S.A. w Mieszewku Strzałkowskimfot. gazeo.plBaza w Mieszewku Strzałkowskim może magazynować blisko 1,5 mln m³ ropy naftowej

Baza naftowa PERN S.A. w Mieszewku Strzałkowskim

Dzień wcześniej jako uczestnicy konferencji mieliśmy możliwość zwiedzania obiektów bazy naftowej Grupy PERN, która znajduje się w Mieszewku Strzałkowskim koło Płocka.

Kilka dni przed zwiedzaniem tego strategicznego obiektu, w którym przechowywana jest ropa naftowa, odbyła się weryfikacja uczestników. Trzeba przyznać, że procedury zadziałały bo jak usłyszeliśmy od organizatora nie wszystkie osoby zostały zweryfikowane pozytywnie, co oznaczało, że nie zostały one dopuszczone do zwiedzania bazy. A trzeba przyznać, że obiekt robi duże wrażenie.

Zbiorniki magazynowe ropy naftowej mają pojemność od 32 do 100 tys. m3. Ich łączna pojemność wynosi 1,464 mln m3. Baza ta jest jedną z trzech tego typu obiektów na terenie kraju. Utrzymują one zapasy surowca dla obu polskich rafinerii (w Płocku i Gdańsku), zapasy strategiczne dla Agencji Rezerw Materiałowych oraz magazynują ropę naftową przeznaczoną do odbiorców zagranicznych.

Zbiorniki w bazie są połączone siecią rurociągów umożliwiających ich opróżnianie i napełnianie oraz przesył ropy w różnych kierunkach. Napełnianie zbiorników odbywa się z kierunku wschodniego z rurociągu Przyjaźń lub od północy Rurociągiem Pomorskim z Naftoportu w Gdańsku. Baza jest także połączona z magazynem kawernowym ropy naftowej w Górze koło Inowrocławia, gdzie w kawernach kopalni soli, z których wypłukano już solankę przechowywane jest 6 mln m3 ropy naftowej. Ropa jest przesyłana także do położonej nieopodal rafinerii w Płocku, rafinerii w Gdańsku oraz eksportowana do Europy Zachodniej.

Zawory do sterowania przepływem ropy naftowejfot. gazeo.plZawory zbiornika ropy naftowej w bazie w Mieszewku Strzałkowskim

Obecnie, kiedy ceny ropy są stosunkowo niskie zbiorniki bazy naftowej w Mieszewku Strzałkowskim są wypełnione w ponad 90%, ponieważ kontrahenci chętniej kupują tanią ropę.

Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A.

Baza jest sklasyfikowana jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Z tego powodu na jej terenie działa Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A., która utrzymuje w sprawności urządzenia przeciwpożarowe i przeciwpożarowe systemy zabezpieczeń oraz na bieżąco prowadzi nadzór nad procesami technologicznymi.

Straż pożarna dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem, którego parametry pozwalają na skuteczne likwidowanie zagrożeń występujących na terenie takiego obiektu.

Mieliśmy okazję zapoznać się z tym sprzętem i zobaczyć jego możliwości. Strażacy zaprezentowali działko wodno-pianowe o wydajności 22,7 tys. l/min. (prawie 23 t wody w ciągu minuty), które jest zasilane przez, jak twierdzą zakładowi strażacy w PERN, największą w Polsce pompę do podawania wody o wydajności 25 tys. l/min. Jest ona napędzana silnikiem o mocy 7000 KM. Pompa podłączona do działka pozwala na podawanie wody na odległość do 120 m, w pionie prawie 70 m.

W czasie zwiedzania obiektu mieliśmy okazję także zapoznać się z dyspozytornią, z której steruje się transportem ropy naftowej w ramach infrastruktury firmy PERN w całej Polsce.

Składa się ona z trzech zasadniczych odcinków rurociągów łączących obiekty magazynowe i przeładunkowe firmy PERN. Wschodnia część rurociągu Przyjaźń o przepustowości 50 mln ton rocznie łączy bazę naftową w Adamowie przy granicy z Białorusią z bazą w Płocku (Mieszewku Strzałkowskim). Zachodnia część tego rurociągu o wydajności 27 mln ton łączy bazę w Płocku z bazą w Schwedt i zaopatruje w surowiec 2 niemieckie rafinerie. Rurociąg Pomorski łączy bazę w Płocku z bazą w Gdańsku. Płynie nim rosyjska ropa naftowa dla rafinerii w Gdańsku oraz z Naftoportu do bazy w Płocku. Rurociąg Pomorski umożliwia transport surowca w dwóch kierunkach z przepustowością 27-30 mln ton ropy rocznie.

PERN S.A. wykorzystując infrastrukturę świadczy usługi transportu ropy naftowej na trasach:

  • Adamowo - Płock - Gdańsk
  • Adamowo - Płock - Heinersdorf (Niemcy)
  • Gdańsk - Płock
  • Gdańsk - Płock - Heinersdorf (Niemcy).
Rafał Miland, wiceprezes PERN S.A.fot. gazeo.plRafał Miland, wiceprezes PERN S.A. mówił m.in o przyszłości firmy po połączeniu z OLPP

W obiekcie dyspozytorni odbyła się krótka konferencja firmy PERN, w czasie której Rafał Miland przedstawił Grupę PERN oraz plany firmy na przyszłość.

Działalność PERN S.A.

Grupa PERN zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i paliw płynnych w oparciu posiadaną infrastrukturę (bazy i rurociągi).

Jak powiedział Rafał Miland firma chce uporządkować rynek czyli skoncentrować działalność na przeładunku ropy naftowej oraz transporcie rurociągowym ropy i paliw, inwestując w ten sektor w najbliższych 4 latach do 2 mld zł.

Na początku 2018 r. PERN S.A. łączy się z należącą do siebie firmą OLPP (Operator Logistyczny Paliw Płynnych).

Żeby takie inwestycje poczynić i je unieść potrzebujemy silnego zintegrowanego podmiotu. I to połączenie przede wszystkim temu ma służyć. Ma sprawić, że PERN powiększony o OLPP będzie w stanie te wszystkie inwestycje wykonać. No i przy okazji jest to element porządkowania rynku paliw.

Rafał Miland, wiceprezes zarządu, PERN S.A.

OLPP zajmuje się transportem i przechowywaniem paliw w magazynach o łącznej pojemności 1,8 mln m3 wraz z obsługą logistyczną w zakresie bieżącej konsumpcji paliw. OLPP ma nowoczesne terminale kolejowe i autocysternowe oraz instalacje do komponowania biopaliw w swoich bazach na końcówkach rurociągu paliwowego oraz w przygranicznych Małaszewiczach i Narewce.

Rafineria PKN Orlen w Płocku

Prosto z bazy w Mieszewku Strzałkowskim wraz z innymi uczestnikami konferencji udaliśmy się na teren rafinerii PKN Orlen w Płocku, która działa nieprzerwanie od 53 lat (w cyklu 24-godzinnym). W czasie przejazdu przez rafinerię, która zajmuje powierzchnię 800 ha zaprezentowane zostały najważniejsze instalacje pracujące w zakładzie. Cztery instalacje destylacji rurowo-wieżowej (DRW) w części rafineryjnej zakładu w Płocku są przewidziane na przerób 18 mln t ropy naftowej rocznie, choć realnie w instalacjach DRW przerabia się 16-16,5 mln t ropy. Z 1 t ropy naftowej w zakładzie w Płocku uzyskuje się około 470 l olejów napędowych, 230 l benzyn, 113 l olejów opałowych i 18 l LPG.

Rynek paliwowy w Polsce - perspektywy na konferencji Bezpieczeństwo Surowcowe Polski 2017fot. gazeo.plW panelu Rynek paliwowy w Polsce - perspektywy udział wzięli (od lewej): Andrzej Olechowski (POGP), Sergiy Skrypka (Sarmatia), Grzegorz Maziak (E-Petrol), Mec. Norbert Lenkiewicz (PIPP), Rafał Miland (PERN S.A.) i Krzysztof Romaniuk (POPiHN). Dyskusję moderowała Agnieszka Łakoma (CIGE)

Konferencja Bezpieczeństwo Surowcowe Polski 2017 - oczekiwania i możliwości

5 października zaczęła się merytoryczna część konferencji Bezpieczeństwo Surowcowe Polski 2017 - oczekiwania i możliwości, w czasie której w panelu Rynek paliwowy w Polsce - perspektywy poruszono także tematykę związaną z LPG, głównie w kontekście wprowadzonych w zeszłym roku rozwiązań mających na celu ograniczenie szarej strefy (pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy) na rynku paliw silnikowych.

Przedstawiciel Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) zaprezentował efekty wprowadzonych zmian. Jednym z nich jest prognozowany wzrost sprzedaży paliw silnikowych z 29 mln m3 w 2016 r. do 31-32 mln m3 w 2017 r., co obrazuje ilość paliw jaką dotychczas dostarczała na rynek szara strefa. Oczywiście największy udział w tym procederze miał olej napędowy, którego sprzedaż do sierpnia 2017 r. wzrosła o 18%. Sprzedaż benzyn wzrosła w tym czasie o 7,5%. Wzrost sprzedaży LPG przez pierwsze 8 miesięcy 2017 r. jest oceniany na 5%.

Zaobserwowano znaczne wzrosty oficjalnej sprzedaży paliw na stacjach niezależnych i na rynku sprzedaży paliw poza stacjami - zakupy hurtowe dla transportu, przemysłu związanego z infrastrukturą i rolnictwa. W obu tych sektorach wynoszą one po około 30%.

Na pytanie do naszych firm członkowskich, czy w związku z tym, że konsumpcja tak znacznie rośnie, zwiększyła Wam się liczba klientów? Odpowiedź brzmi - niekoniecznie. Czyli nastąpiło wyraźne przesunięcie zaopatrzenia w kierunku rynku oficjalnego.

Krzysztof Romaniuk, Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw, POPiHN


Ładowanie video...


Wzrosty oficjalnej sprzedaży paliw potwierdzali wszyscy uczestnicy dyskusji, reprezentujący różne elementy rynku paliw silnikowych, także w zakresie infrastruktury magazynowej o czym mówił wiceprezes PERN S.A. - Rafał Miland.

Działania ministerstwa finansów praktycznie wszyscy uczestnicy panelu ocenili pozytywnie, doceniając jednocześnie dążenie resortu do jak najszybszego reagowania na zmiany w działaniu przestępców na rynku paliwowym. Podkreślono jednak, że całkowite wyeliminowanie szarej strefy jest właściwie niemożliwe.

W momencie kiedy są 2 produkty, z których jeden jest obłożony zupełnie inną akcyzą niż drugi, a de facto jest to ten sam produkt, myślę tutaj o oleju napędowym i oleju opałowym lekkim czy też o autogazie i gazie do celów opałowych. Zawsze ktoś będzie chciał na tym zarobić. Niemniej jednak stan tego zjawiska na poziomie 3-5% jest obserwowany praktycznie na całym świecie.

Krzysztof Romaniuk, Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw, POPiHN

Głos na temat LPG w dyskusji w panelu Rynek paliwowy w Polsce - perspektywy zabrał Andrzej Olechowski z Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

Szara strefa w naszej branży także istnieje. Pokazujemy jako organizacja większą konsumpcję autogazu w stosunku do danych z ministerstwa finansów z tytułu wpływów z podatku akcyzowego. Różnica jest na poziomie 4 do 6%, a więc jest jeszcze nad czym popracować. Zdaniem przedstawicieli branży LPG szara strefa powstaje na rynku wewnętrznym, a nie na granicy, w czasie importu tego paliwa. Przedsiębiorstwa poradziły sobie z regulacjami, które weszły. Dokumenty są składane, znaczących zmian struktury właścicielskiej w sektorze właściwie nie zaobserwowano ale problemów do rozwiązania mamy jeszcze sporo.

Patrzę optymistycznie na przyszłość tego sektora pod warunkiem świadomej, wyważonej polityki fiskalnej i jednocześnie uwzględnienia naszego paliwa alternatywnego w różnych dokumentach rządowych.

Andrzej Olechowski, POGP

O wypowiedź w kontekście wzrostu sprzedaży LPG poprosiliśmy także przewodniczącego Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Romana Ślagowskiego.


Ładowanie video...


Z dyskusji na konferencji Bezpieczeństwo Surowcowe Polski - oczekiwania i możliwości wynika, że gaz płynny (LPG) jest już traktowany na polskich stacjach jako jedno z tradycyjnych paliw silnikowych. Nie zmienia to faktu, że w świetle zapisów w dyrektywach europejskich jest to paliwo alternatywne w stosunku do ropy naftowej i w związku z tym możliwe jest jego wspieranie, na co zwracał uwagę przedstawiciel POGP - Andrzej Olechowski. Mamy nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w stosownych przepisach, czego sobie i Wam, miłośnikom tego paliwa, życzymy.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: realacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.