REKLAMA
06.03.2013

Branża w 2012 roku - raport roczny POGP

Polska Organizacja Gazu Płynnego opublikowała coroczny (już szesnasty!) raport o stanie krajowego sektora gazu płynnego. Opracowanie zawiera dane nie tylko o konsumpcji LPG w Polsce lecz także dostarcza wiedzy m.in. na temat liczby stacji tankowania autogazu czy liczby dokonanych montaży instalacji LPG.
REKLAMA

Konsumpcja LPG
Całkowita sprzedaż LPG w Polsce w minionym roku wyniosła 2 180 tys. ton. W porównaniu z rokiem 2011 jest to niewielki spadek o 0,9%. W połowie roku, analitycy mówili o tendencji wzrostowej rynku, którego głównym motorem napędowym jest autogaz,bowiem wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu wykazywały tendencje wzrostowe o prawie 1,5%. Jako jedną z podstawowych przyczyn odwrócenia tendencji wzrostowej, autorzy raportu upatrują m.in. w panicznej reakcji potencjalnych klientów autogazu, zaniepokojonych sensacyjnymi i zniekształconymi informacjami o trwających pracach w UE odnośnie nowych zasad opodatkowania nośników energii oraz o zmianie wysokości ceł rosyjskich na eksportowany LPG, co spowodować miało olbrzymie podwyżki cen detalicznych gazu płynnego.

Autogaz
Gaz płynny używany do napędu samochodów nadal jest wiodącym segmentem tej branży. Od paru lat stanowiąc prawie 3/4 całego rynku LPG. W segmencie autogazu, rok 2012 zakończył się spadkiem 0.6% w stosunku do roku poprzedniego.
W porównaniu ze zmniejszoną o kilka procent sprzedażą paliw tradycyjnych, tak niewielki spadek konsumpcji autogazu należy uznać za dobry wynik. Łączna sprzedaż gazu do napędu pojazdów wyniosła w 2012 roku 1 600 tys. ton.

Stacje LPG
Na koniec minionego roku łączna ilość stacji napełniania autogazem wyniosła 5 600 szt. co oznacza redukcję o 100 punktów w stosunku do roku 2011. Przewiduje się, że coraz więcej stacji LPG będzie likwidowanych. Dotyczyć to głównie będzie stacji małych, które nie rozszerzają oferty produktowej lub usługowej. Tymczasem duże firmy paliwowe, dostrzegając sprzyjającą koniunkturę restrukturyzowały swoje sieci stacji i wszędzie tam gdzie to było możliwe uzupełniły wyposażenie stacji o moduł LPG. Wprowadzenie samoobsługi sprzyjać może zwiększeniu ilości modułów LPG na stacjach sieciowych.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: POGP



gazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.