REKLAMA
26.01.2015

Co tam, panie, w raporcie WLPGA?

Jak co roku o tej porze Światowa Organizacja Gazu Płynnego (WLPGA) opublikowała raport podsumowujący jej działalność w poprzednich 12 miesiącach. Czym może pochwalić się przedstawiciel globalnej branży LPG w odniesieniu do 2014 r.?
REKLAMA

Działania WLPGA w ubiegłym roku były ukierunkowane na demonstrowanie zalet LPG, informowanie, edukowanie i wywieranie wpływu na decydentów, wspieranie rozwoju rynków LPG, promowanie przestrzegania przepisów, pochwała dobrych praktyk biznesowych i w zakresie bezpieczeństwa oraz rozpoznawanie innowacyjnych rozwiązań i umożliwianie przepływu wiedzy. W jaki dokładnie sposób realizowano powyższe cele?

Służą temu odpowiednie inicjatywy podejmowane przez WLPGA, takie jak:

  • Cooking for Life – kampania na rzecz zastąpienia tradycyjnych surowców opałowych (drewna, węgla itp.) gazem skroplonym; jest o co walczyć, gdyż grupa docelowa obejmuje aż miliard ludzi na całym świecie;
  • Exceptional Energy – promowanie LPG przez pryzmat udanych wdrożeń i nowych zastosowań w kolejnych gałęziach gospodarki i życia codziennego;
  • GLOTEC – sieć wspierania wzrostu branży gazowej poprzez popularyzację nowych technologii i innowacji;
  • GCN – sieć dzielenia się doświadczeniami, wiedzą ekspercką i dobrymi praktykami w celu budowania zaufania klientów ostatecznych;
  • GAIN – ogólnoświatowa sieć wspierania rozwoju sektora autogazu poprzez lobbowanie na jego rzecz wśród ustawodawców, nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z producentami samochodów i instalacji gazowych;
  • Światowe Forum LPG – doroczne spotkanie przedstawicieli branży z całego świata.
Raport WLPGA 2014fot. WLPGADoroczny raport to dla WLPGA sposób pochwalenia się, ale i rozliczenia działalności przed należącymi do organizacji firmami

Dobra wiadomość przebijająca się z tegorocznego raportu jest taka, że nigdy potencjał dla wzrostu popularności LPG we wszystkich sektorach nie był tak wielki, jak dziś. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawcy na całym świecie coraz częściej i wyraźniej zdają sobie sprawę z tego, jak wielką rolę ma do odegrania to paliwo, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Wyjątkowo pozytywnie rysuje się przyszłość autogazu, bowiem coraz więcej miast stawia na LPG jako środek do osiągnięcia lepszej jakości powietrza. Dotyczy to zresztą w równym stopniu krajów rozwijających się, jak i już gospodarczo rozwiniętych. Dostępność i przystępność gazu także się poprawiają, w znacznej mierze dzięki amerykańskiej rewolucji łupkowej, za sprawą której globalny rynek zalewają tanie surowce.

Zła wiadomość jest niestety taka, że w wielu krajach dyskusja nad przyszłością rozwiązań energetycznych zostaje zaburzona przez nieprecyzyjne czy wręcz fałszywe stwierdzenia dotyczące gazu, będącego przecież najczystszym spośród paliw kopalnych. Wiele w tej kwestii pozostaje jeszcze do poprawienia, ale WLPGA deklaruje gotowość wzmożenia działań na rzecz krzewienia wiedzy zgodnej ze stanem faktycznym, walki ze szkodliwymi stereotypami i pokazywania w zamian zalet płynących z używania LPG. Pracy czeka wiele, ale nic jeszcze nie zostało stracone.

Sytuacja światowej branży gazu płynnego jest więc bardzo dobra, a w każdym razie może taka być, jeżeli istniejący potencjał zostanie należycie wykorzystany. Spoczęcie na laurach i bierne czekanie na rozwój wypadków to najprostszy sposób na zaprzepaszczenie dotychczasowych osiągnięć i brak kolejnych, dlatego nie obędzie się bez wytężonych działań, ale, jak mówi przysłowie, droga do sukcesu jest zawsze w budowie. Grunt, że jest z czego ją budować.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Robert Markowski
źródło: WLPGAgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.