REKLAMA
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 16
fot. gazeo.pl / Pistolety i złącza do tankowania LPG stosowane w Europie poprzednie następne
13.08.2012

Czy autogaz będzie tańszy?

Czy autogaz będzie tańszy? fot. gazeo.pl

Według opinii specjalistów wprowadzenie samoobsługi na stacjach LPG powinno doprowadzić do obniżenia cen autogazu. Taka informacja w materiałach dotyczących samoobsługi jest bardzo nośna, użytkownicy podchodzą do tego tematu bardzo emocjonalnie, ponieważ wizja jeszcze większego obniżenia kosztów eksploatacji samochodu nastraja pozytywnie. Czy jednak faktycznie grożą nam obniżki cen na stacjach autogazu? Czy właściciele stacji będą skłonni obniżyć marżę na autogazie? o tym już niedługo powinniśmy się przekonać, ponieważ stosowne zmiany przepisów mają być przygotowane już w sierpniu.
REKLAMA

Debata na temat samoobsługi toczy się pomiędzy zainteresowanymi instytucjami przynajmniej od kilku lat. Każda z zaangażowanych w dyskusję stron argumentuje konieczność wprowadzenia samoobsługi lub obwarowuje ją wprowadzeniem stosownych zmian, które zapewnią bezpieczeństwo w czasie tankowania samochodów.

Tankowanie LPG jest dziecinnie prostefot. gazeo.plPrzy zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia stacji tankowanie LPG jest bezpieczne i dziecinnie proste

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest instytucją powołaną w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Pod opieką TDT są różne urządzenia, także zbiorniki ciśnieniowe, stosowane w samochodowych systemach zasilania gazowego. w myśl tych zasad nadrzędnym celem TDT jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń w szeroko rozumianym interesie użytkowników. Takie samo stanowisko TDT prezentuje w zakresie samodzielnego tankowania przez kierowców zbiorników LPG w samochodach.

Transportowy Dozór Techniczny cały czas stoi na stanowisku, że wprowadzenie samoobsługi na stacjach LPG jest tylko kwestią czasu. Otwartym pozostaje tylko jak tę zmianę wprowadzić, aby samodzielne tankowanie LPG było łatwe i bezpieczne dla wszystkich użytkowników tego paliwa w naszym kraju, a przypomnijmy, że chodzi o rzeszę ponad 2 mln 800 tys. kierowców. Nie każdy z nich jest inżynierem mechanikiem specjalizującym się w gazowych układach zasilania, któremu nie jest obca specyfika zachowania się paliwa gazowego, wręcz przeciwnie większość użytkowników to ludzie z przeciętną lub wręcz zerową wiedzą techniczną. i to właśnie im należy stworzyć warunki bezpiecznego tankowania, poprzez wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych i stosownego wyposażenia na stacjach paliw.

Stanowisko TDT w tej sprawie, na ostatnim Spotkaniu Branży Petrochemicznej organizowanym przez Information Market, dawniej e-petrol, przedstawił zastępca dyrektora urzędu Andrzej Kolasa. Przy okazji naświetlił on historię powstania przepisów według których napełnianie samochodowych zbiorników gazowych jest obecnie wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby.

Pistolet do złącza typu euroconnectorfot. gazeo.plPistolet typu euroconnector zapewnia minimalny wypływ gazu przy odłączaniu od zaworu tankowania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13760

Dawno temu

Ustawa o dozorze technicznym z 19 listopada 1987 r. nadała Ministrowi Gospodarki uprawnienia w sprawie określenia jakie kwalifikacje powinny posiadać osoby projektujące, konserwujące, naprawiające i obsługujące urządzenia techniczne. Rozporządzenie precyzujące te zgadnienia zostało wydane w 1988 r., natomiast zapis dotyczący osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG ukazał się w rozporządzeniu z listopada 1995 r. Dodano zapis, że osoby zatrudnione przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 powinny posiadać zaświadczenia uprawniające do ich napełniania wydane przez właściwy organ dozoru technicznego. Na podstawie tego rozporządzenia Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego (który po połączeniu z Dozorem Technicznym Żeglugi Morskiej przekształcił się w Transportowy Dozór Techniczny) wydał (w 1996 r.) wytyczne do wydawania zaświadczeń uprawniających osoby do napełniania zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem. Po zmianie ustawy o dozorze technicznym zostało wydane rozporządzenie z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. W nim znalazł się zapis, który określił rodzaje urządzeń przy obsłudze których wymagane są odpowiednie kwalifikacje. Wśród tych urządzeń znalazły się także zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania.

Złacza zrywalne na przewodach do tankowania samochodów są już standardemfot. gazeo.plZłącze zrywalne na przewodzie do tankowania

Dopiero w lipcu 2002 r. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w którym pojawia się zapis o zbiornikach na gaz skroplony lub sprężony służących do zasilania silników spalinowych w pojazdach. Na styku tych dwóch rozporządzeń pojawiają się problemy interpretacyjne ponieważ w pierwszym dokumencie nie ma mowy o samochodowych zbiornikach gazowych. Na tej podstawie kwestionowany jest zapis dotyczący posiadania kwalifikacji przez osoby, które napełniają samochodowe zbiorniki LPG na stacjach. w związku z tym wprowadzono stosowne zmiany do rozporządzenia Ministra Transportu z 2006 r. Zmiana została opublikowana w 2011 r. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 15 lipca i polegała na sprecyzowaniu zapisu o tym, że „Osoby napełniające zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej oraz osoby obsługujące kotły parowozowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez TDT, potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności.”

Zwolennicy wprowadzenia samoobsługi na stacjach LPG wymieniają ten dokument jako utrudnienie i przeszkodę w jej wprowadzeniu, natomiast według TDT jest to tylko uściślenie przepisów odnośnie posiadania kwalifikacji przy napełnianiu samochodowych zbiorników gazem płynnym, które dotychczas budziły wspomniane wątpliwości interpretacyjne.

Zdaniem TDT zmiana tego przepisu lub jego usunięcie może nastąpić dopiero po wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących wymagań dla stacji paliw i baz przeładunkowych. Dopiero po ich wprowadzeniu zostanie zapewnione minimum bezpieczeństwa przy samodzielnym tankowaniu LPG.

. Zagrożenia i niedogodności mogące pojawić się przy samodzielnym tankowaniu LPG wg TDT. Według opinii TDT napełnianie samochodowych zbiorników gazem rodzi szereg zagrożeń wśród których można wymienić:. odmrożenia przez rozprężający się gaz, pojawiający się przy odpinaniu pistoletu od zaworu tankowania, wybuch, pożar (mało prawdopodobne, aby w wyniku samodzielnego tankowania mogło takie zagrożenie wystąpić jednak w rozważania…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: TDT, e-petrol, inforamcja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.