REKLAMA
30.09.2011

Fuels' Zoom 2011 - kolejna dawka gazowej wiedzy

W dniach 28-29 września odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna Fuels' Zoom 2011, która w tym roku zgromadziła 85 uczestników. Organizatorem tradycyjnie jest Instytut Nafty i Gazu z Krakowa, który zajmuje się badaniami dla przemysłu naftowego i gazowniczego. Ważną częścią prac instytutu są badania paliw, w tym także autogazu i olejów silnikowych.
REKLAMA
Autobus Mercedes przystosowany do napędu CNG na stoisku firmy Tubo Jetgazeo.plIII Konferencja Naukowo-Techniczna Fuels' Zoom, która odbyła się w krakowskim hotelu Andel's zgromadziła 85 uczestników

Pierwszy dzień konferencji - rynek, normalizacja i jakość
Konferencja była poświęcona LPG i jego zastosowaniu do zasilania silników trakcyjnych. Prezentacje pierwszego dnia podzielono na 3 sesje. Pierwsza, poranna była poświęcona zagadnieniom ogólnym związanym z problematyką autogazu, pozycji jaką LPG zajmuje w poszczególnych regionach świata oraz zagadnieniom normalizacji tego paliwa i jego znaczeniu w realizacji celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w kontekście uregulowań unijnych.

Autobus Mercedes przystosowany do napędu CNG na stoisku firmy Tubo Jetgazeo.plUla Szałkowska (International Fuel Quality Center)

W pierwszej prezentacji Ula Szałkowska z International Fuel Quality Center, wchodzącego w skład Hartenergy (firmy zajmującej się analizami światowego przemysłu energetycznego) przedstawiła LPG i jego pozycję na świecie. Prezentacja miała na celu przedstawienie zapotrzebowania i konsumpcji LPG w ujęciu globalnym z podziałem na poszczególne regiony. W prezentacji przedstawiono również politykę poszczególnych państw w zakresie wspierania LPG jako paliwa silnikowego.

Głównymi konsumentami LPG na świecie pozostają kraje Ameryki Północnej, Europy oraz Azji, a około połowa gazu płynnego konsumowanego na świecie jest używana do napędu pojazdów. W zakresie wspierania LPG jako paliwa silnikowego występują różnego rodzaju modele. W globalnym ujęciu następuje odwrót od wspierania LPG do celów transportowych. Czasami wręcz, np. w Ameryce Południowej obserwuje się działania wspierające wycofywanie samochodów zasilanych LPG i ich konwersję na CNG. Na innych rynkach występują jednak działania wspomagające sektor autogazu, co potwierdzały przedstawione przykłady. Wspieranie autogazu obserwuje się, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Korei i Australii, gdzie władze stosują, m.in. dopłaty do montażu instalacji gazowych w samochodach.

Autobus Mercedes przystosowany do napędu CNG na stoisku firmy Tubo Jetgazeo.plZofia Błaszkiewicz (Kierownik Zakładu Normalizacji - INiG)

Kolejna prezentacja, którą wygłosił Wojciech Winkler pracujący w Komisji Europejskiej miała zupełnie inny wydźwięk, ponieważ dotyczyła rynku europejskiego, na którym LPG jest bardzo popularnym paliwem i w związku z tym polityka z nim związana jest bardziej mu przychylna. Przedmiotem prezentacji były informacje na temat dyrektywy o jakości paliw (FQD) oraz korzyści jakie w jej świetle oferuje LPG w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Pierwsza prezentacja gospodarza konferencji, Instytutu Nafty i Gazu (INiG) dotyczyła normalizacji autogazu i skroplonych gazów węglowodorowych C3 - C4 w Polsce i krajach UE. Referat, który miał na celu zaprezentowanie stanu norm i prawa obowiązującego w zakresie jakości i wymagań dla LPG wygłosiła Zofia Błaszkiewicz, która jest kierownikiem Zakładu Normalizacji w Instytucie Nafty i Gazu.

Autobus Mercedes przystosowany do napędu CNG na stoisku firmy Tubo Jetgazeo.plDelfina Rogowska (Z-ca kierownika Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych - INiG)

Kolejną prezentacją INiG było wystąpienie Delfiny Rogowskiej, które przybliżało metodologię szacowania emisji gazów cieplarnianych (GHG - Green House Gases) w całym cyklu życia LPG, co bezpośrednio wiązało się z jedną z wcześniejszych prezentacji dotyczącej dyrektywy FQD. W świetle przedstawionych wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach okazuje, że LPG w okresie całego życia, od momentu wydobycia do spalenia w silniku charakteryzuje się znacznie mniejszą emisją w stosunku do klasycznych paliw silnikowych, plasując się pod tym względem zaraz za gazem ziemnym. Ponadto gaz płynny pozyskiwany przy wydobyciu gazu ziemnego charakteryzuje się znacznie niższą emisją (o blisko połowę) w całym cyklu życia w stosunku do gazu pozyskiwanego w trakcie przeróbki ropy naftowej, a przypomnijmy, że większość tego paliwa (60%) jest uzyskiwana właśnie przy wydobyciu metanu.

Sesja II była poświęcona jakości paliwa gazowego. W ramach tej sesji zaprezentowali się przedstawiciele: Orlen Gaz - Sławomir Karpisz, BP Gaz Polska - Zbigniew Kalemba, Politechniki w Mediolanie - Patrizio Coldani oraz JSH Hamilton Poland Ltd - Rafał Kartanowicz.

Autobus Mercedes przystosowany do napędu CNG na stoisku firmy Tubo Jetgazeo.plSławomir Karpisz (Ekspert ds. Technologii i Jakości Gazu - Orlen Gaz)

Pierwsze wystąpienie, przedstawiciela jednego z większych dostawców LPG na polskim rynku, firmy Orlen Gaz, która była także głównym sponsorem Fuels' Zoom miało na celu przedstawienie czynników mających wpływ na zapewnienie jakości autogazu w całym łańcuchu jego dostaw.

Paliwo gazowe, zanim trafi na zbiorników w naszych samochodach, jest poddawane wielu operacjom przeładunkowym, związanym ze zmianą środków transportu, co może być potencjalnym źródłem jego zanieczyszczenia. Z tego powodu bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość autogazu jest stan infrastruktury, zbiorników magazynowych, transportowych i na stacjach LPG. W dużych firmach obowiązują procedury związane z odwadnianiem i czyszczeniem zbiorników. Niestety mniejsze firmy zajmujące się, np. przewozem i sprzedażą LPG na stacjach autogazu nie zawsze wykonują takie czynności, co ma bezpośredni wpływ na jakość paliwa gazowego trafiającego do zbiorników naszych samochodów.

Kolejna prezentacja, tym razem firmy BP Gaz Polska, która także była sponsorem konferencji Fuels' Zoom została wygłoszona przez Zbigniewa Kalembę - Managera Działu Technicznego. Prelegent skupił się na rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych stosowanych na stacjach BP w celu poprawienia standardów bezpieczeństwa. Wśród wielu przykładów można wymienić montaż dystrybutorów LPG na środku wysepek pomiędzy dystrybutorami innych paliw,…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: materiały konferencyjne, informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.