REKLAMA
30.08.2010

Honorowi patroni E-GIFT-u

Jednym z podstawowych elementów projektu E-GIFT 2010 jest cykl konferencji promujących tanie i ekologiczne paliwo, którym jest autogaz. Konferencje odbędą się w każdym z czterech miast, w których zatrzyma się Zielony Konwój LPG, czyli w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Wrocławiu.

REKLAMA
fot. gazeo.pl


Tegoroczne konferencje odbędą się pod hasłem „LPG - z myślą o środowisku i z korzyścią dla biznesu”. Ekologiczny charakter konferencji znalazł uznanie w Ministerstwie Środowiska, którego Podsekretarz Stanu - Bernard Błaszczyk - objął je honorowym patronatem. Minister Błaszczyk bezpośrednio nadzoruje prace Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Departamentu Instrumentów Środowiskowych, jak również - w imieniu Ministra Środowiska - sprawuje nadzór nad działalnością Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz Instytutu Ochrony Środowiska. W zakresie jego kompetencji znajdują się wszelkie sprawy związane z emisjami oraz pakietem energetyczno-klimatycznym. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i artykułów z dziedziny gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz instrumentów środowiskowych.

Patronat honorowy nad projektem E-GIFT 2010 objęły także następujące instytucje:
- Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP)

- Europejska Organizacja Gazu Płynnego (AEGPL)

- Światowa Organizacja Gazu Płynnego (WLPGA)

- Business Centre Club (BCC)

POGP - związek pracodawców, który przy współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej i jednostkami nie będącymi członkami Związku, a działającymi w branży gazowej realizuje wytyczone cele i zadania. Przede wszystkim jest to prezentowanie problemów organizacyjno-technicznych branży wobec władz i instytucji mających wpływ na ustalanie optymalnych rozwiązań technicznych i prawnych służących wszechstronnemu rozwojowi zastosowań gazu płynnego jako czystego ekologicznie nośnika energii.

AEGPL - zrzesza krajowe stowarzyszenia LPG (w Polsce: POGP), reprezentujące głównych europejskich dostawców gazu płynnego, dystrybutorów i producentów urządzeń (m. in. BP, Shell Gas, Repsol, Totalgaz, SHV Gas). Jej najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie. Organem wykonawczym AEGPL jest Biuro wspomagane przez Sekretariat organizacji. Aktualnie Prezydentem AEGPL jest Ulrike Andres. Przy wsparciu wyspecjalizowanych komisji oraz stałych komisji złożonych z ekspertów branży, AEGPL uczestniczy w konkretnych inicjatywach i programach w celu zapewnienia bezpieczeństwa, efektywności i zrównoważonego rozwoju LPG w Europie.

WLPGA - Światowa Organizacja LPG jest uprawnionym, globalnym głosem sektora LPG. Organizacja promuje użycie LPG w skali światowej, co sprzyja czystszemu, zdrowszemu i lepiej prosperującemu środowisku. Misją Stowarzyszenia jest m. in.:
- demonstrowanie korzyści LPG oraz promowanie go jako czystego źródła energii dla świata z niskim wskaźnikiem dwutlenku węgla;

- tworzenie środowiska dla rozwoju rynków LPG;

- rozpoznawanie (jak się rozpoznaje innowacje? trochę to dla mnie niejasne...) i stymulowanie innowacji;

- promocja zaleceń związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i standardami środowiska oraz praktyk etycznego biznesu.

BCC - istnieje od 1991 roku. Jest Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. BCC zrzesza 2500 członków (osób i firm). Prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa i obrony interesów polskich przedsiębiorców. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Od początku swojego istnienia BCC propaguje ideę odpowiedzialności społecznej firm.

Dzięki patronatowi medialnemu Gazeo.pl nad projektem E-GIFT będziemy na bieżąco relacjonować przebieg konferencji tematycznych i wszystko, co wydarzy się podczas Zielonego Konwoju LPG.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: E-GIFTgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.