REKLAMA
09.01.2015

Jakość LPG w 2014 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w 2014 r. (od 11 lutego do 30 listopada) skontrolował 436 stacji, na których oferowano LPG. Na ilu z nich wykryto nieprawidłowości?
REKLAMA

Warto wiedzieć

Kontrole jakości LPG w imieniu UOKiK są prowadzone przez Inspekcję Handlową i polegają na sprawdzeniu parametrów pobranych próbek z wymaganiami jakościowymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. Nr 251, poz. 1851 ze zm.) i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 286, poz. 1682).

Do końca listopada 2014 r. przebadano próbki na 436 stacjach, wykrywając nieprawidłowości tylko w 3 przypadkach.

Oznacza to, że od naszej ostatniej publikacji na temat jakości autogazu (Jakość LPG potwierdzają badania Inspekcji Handlowej) z września 2014 r., oprócz liczby skontrolowanych stacji, nic się nie zmieniło, czyli od początku sierpnia 2014 r. na żadnej, ze 142 skontrolowanych do końca listopada stacji, na których sprzedawano LPG, nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie limitowanych parametrów.

Reasumując, na 436 skontrolowane w 2014 r. obiekty oferujące autogaz tylko w trzech przypadkach wykryto niezgodności w zakresie parametrów jakościowych, co oznacza, że zakwestionowano jakość 0,69% próbek.

Dla porównania w 2013 r. kiedy skontrolowano 496 stacji paliw oferujących LPG w 11 przypadkach wykryto nieprawidłowości (2,2% wszystkich przebadanych próbek autogazu).

Wszystkie nieprawidłowości dotyczące parametrów jakościowych LPG w 2014 r. dotyczyły zawartości siarki w autogazie, która jest składnikiem substancji nawaniającej, czyli merkaptanu etylowego. W 2013 r. był to także dominujący parametr, który ulegał przekroczeniu.

Ostatnio w kręgach tworzących nowe uregulowania dla LPG jako paliwa silnikowego mówi się o konieczności zmniejszenia dopuszczalnej zawartości siarki w autogazie. Wynosi ona 50 ppm, czyli pięciokrotnie więcej niż w benzynie i oleju napędowym.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: UOKiKgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.