REKLAMA
13.04.2017

Jakość LPG w 2016 r.

Jakość paliw silnikowych jest badana przez Inspekcję Handlową od 2003 r. Pierwsza kontrola ujawniła, że 30% próbek paliw nie spełniała wymogów jakościowych. W późniejszych latach odsetek ten znacznie spadł i utrzymuje się obecnie na poziomie poniżej 5%.
REKLAMA
Tankowanie LPGfot. gazeo.plSamodzielne tankowanie LPG to już codzienność na naszych stacjach

Kontrole jakości paliw dotyczą także LPG. W 2015 r. 3,11% autogazu próbek wykazywało nieprawidłowości, podczas gdy rok wcześniej w 2014 r. odsetek ten wynosił tylko 0,69%.

W 2016 r. pobrano 491 próbek autogazu. W 11 przypadkach próbki nie spełniały wymagań jakościowych. Stanowiło to 2,24% wszystkich przebadanych próbek. Nieprawidłowości dotyczyły całkowitej zawartości siarki i działania korodującego na miedzi.

Na wybranych losowo stacjach paliw oferujących LPG nieprawidłowości stwierdzono w 6 przypadkach (1,42% z 423 pobranych próbek).

W 2016 r. pracownicy Inspekcji Handlowej prowadzili także kontrole doraźne jakości paliw. Były one wynikiem skarg kierowców, prowadzono je także na wniosek organów ścigania oraz na stacjach, na których wykrywano nieprawidłowości w latach poprzednich. W przypadku kontroli doraźnych LPG wykazało w 2016 r. nieprawidłowości jakościowe w 5,36% przypadków z łącznie 56 przebadanych próbek (w 2015 r. było ich 10,29%).

W kontrolach jakości LPG w hurtowniach na 12 pobranych próbek 2 nie spełniały wymagań jakościowych (16,67%).

W 2017 r. (do 31 marca) pobrano i zbadano już 93 próbki autogazu. Badania parametrów jakościowych stwierdziły nieprawidłowości w 3 przypadkach, które stanowią 3,23% wszystkich pobranych próbek LPG. Wynik ten z pewnością ulegnie zmianie ponieważ nie uwzględnia on badań próbek kontrolnych.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: UOKiKgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.