REKLAMA
25.04.2018
Informacja producenta

Jakość LPG w 2017 r.

W 2017 r. pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 420 próbek gazu skroplonego (LPG). W toku kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej stwierdzili, że 10 próbek gazu LPG nie spełniało wymagań jakościowych.
REKLAMA

Wymagania te są określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540).

Zakwestionowane próbki stanowiły 2,38% wszystkich zbadanych w tym zakresie (w 2016 r. - 2,24%, w 2015 r. - 3,61%, w 2014 r. - 2,29%).

Jakość paliw w 2017 r.fot. UOKiKJakość paliw w 2017 r. wg badań przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK

Stwierdzone nieprawidłowości

W trakcie kontroli stacji paliw oferujących gaz skroplony (LPG), które zostały wylosowane stwierdzono, że 8 próbek gazu skroplonego (LPG) nie spełniało obowiązujących wymagań jakościowych. Stanowiły one 2,14% wszystkich zbadanych w tym zakresie próbek.

W trakcie pozostałych kontroli stacji paliw oferujących gaz skroplony (LPG), które zostały wybrane na podstawie skarg kierowców, informacji z Policji i negatywnych wyników poprzednich kontroli stwierdzono, że 2 próbki gazu skroplonego (LPG) nie spełniało wymagań jakościowych. Stanowiły one 4,55% wszystkich zbadanych próbek w tym zakresie.

W trakcie kontroli hurtowni stwierdzono, że wszystkie zbadane próbki gazu skroplonego (LPG) spełniały obowiązujące wymagania jakościowe.

Należy zauważyć, że przedstawione powyżej wskaźniki nieprawidłowości w zakresie jakości gazu skroplonego (LPG) uległy pogorszeniu w przypadku stacji wylosowanych do kontroli, natomiast poprawiły się w przypadku stacji skontrolowanych na podstawie skarg w stosunku danych za 2016 r., które wynosiły:

  • wśród stacji paliw wylosowanych do kontroli badania wykazały, że 1,42% zbadanych próbek nie spełniało wymagań jakościowych,
  • wśród stacji skontrolowanych na podstawie skarg badania wykazały, że 5,36% zbadanych próbek nie odpowiadało wymogom rozporządzenia.

Odnosząc się natomiast do kontroli hurtowni należy zauważyć, że w porównaniu z 2016 r., wyniki kontroli uległy znacznej poprawie (2017 r. - 0%, 2016 r. - 16,67%).

Kwestionowane parametry

W omawianym okresie w próbkach gazu skroplonego (LPG) kwestionowano następujące parametry (w nawiasach podano liczbę próbek kwestionowanych ze względu na dany parametr w latach 2017 i 2016-2013:

  • całkowita zawartość siarki - 6 (4) (11) (10) (6),
  • badanie działania korodującego na miedź - 7 (9) (9) (1) (2),

W 70% kwestionowanych próbek wymagań jakościowych nie spełniał tylko jeden parametr.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

UOKiK
źródło: UOKiKgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.