REKLAMA
04.06.2012

Jedna wtyczka dla wszystkich

Jednym z najważniejszych problemów, przed którymi stoi elektryczna motoryzacja, jest zagadnienie normalizacji wtyczek i systemów do ładowania akumulatorów. Mnogość obecnie proponowanych rozwiązań opóźnia budowę powszechnej infrastruktury do ładowania.
REKLAMA

Z tego powodu, trzy producenckie organizacje międzynarodowe podpisały porozumienie w sprawie ujednolicenia połączeń umożliwiających ładowanie pojazdów elektrycznych z sieci energetycznych. W sprawę zaangażowały się: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Części Motoryzacyjnych (CLEPA) oraz Unia Producentów Energii Elektrycznej (EURELECTRIC). W opinii sygnatariuszy porozumienia, problem ujednolicenia wtyczek i systemów ładowania musi zostać pilnie rozwiązany, jeszcze przed rozpoczęciem na szeroką skalę budowy infrastruktury ładowania e-aut. W związku z tym, do Komisji Europejskiej oraz stosownych instytucji wystosowano apel o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, które jak najprędzej uporządkują sytuację.

fot. Phoenix ContactWtyczka typu Combo2 do ładowania prądem AC/DC

To kolejny krok na drodze do wprowadzenia zasad normalizacji w zakresie ładowania samochodów elektrycznych. W roku 2011 siedmiu producentów samochodów - Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Porsche oraz Volkswagen - zawarło porozumienie, na mocy którego opracowano jednolity system ładowania i komunikacji ładowarki z samochodem. System, który nazwany został Combined Charging System, wprowadzany będzie na terenie Europy oraz Ameryki Północnej. Proponowane rozwiązanie umożliwia ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych z gniazda jedno- lub trójfazowego (z ładowarką na pokładzie) oraz prądem stałym o dużym natężeniu (z zewnętrzną ładowarką, 850V i 200A) przy użyciu jednego złącza.

W opinii producentów samochodów, wprowadzenie jednolitych standardów zapewni przewidywalność dla inwestorów sieci energetycznych, obniży koszty produkcji dla wszystkich zainteresowanych stron oraz przyczyni się do szybszej akceptacji nowej technologii przez użytkownika.
Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: ACEA, WNPgazeo.pl 2007-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.