REKLAMA
17.01.2013

Jerzy Szablewski - spokój i optymizm

W jakiej formie jest polska branża LPG, a zwłaszcza sektor autogazu? Jakie są prognozy na najbliższy czas? Co kształtuje rynek i jak wpływają na niego sensacyjne doniesienia medialne o schyłku ery gazu? O tym i nie tylko rozmawiamy z Jerzym Szablewskim, prezesem firmy AmeriGas Polska, będącej srebrnym sponsorem organizowanej przez POGP konferencji LPG – Wyjątkowa Energia.
REKLAMA
Jerzy Szablewski - AmeriGas Polska i POGPfot. gazeo.plJerzy Szablewski z optymizmem patrzy w przyszłość polskiej branży LPG i ten optymizm po nim widać. Oby okazał się zaraźliwy!

Wojciech Mackiewicz, gazeo.pl: Firma Amerigas jest jednym z liderów rynku LPG w Polsce. Jaka według Pana jest kondycja branży?

Jerzy Szablewski: Analizując kondycję branży, musimy mieć świadomość jej silnego uzależnienia od importu, notowań cen ropy oraz kursu dolara. W latach 2009-2012 mieliśmy do czynienia ze stałym średniorocznym wzrostem cen na rynku i w roku 2012 nastąpił wzrost o 50% w stosunku do cen z 2009 r. W tym kontekście spadek całkowitego rynku LPG o 2-3% kolejno w latach 2010 i 2011 należy traktować raczej ze spokojem. Bardzo dobrą prognozą są wyniki pierwszego półrocza 2012, wskazujące na zwiększenie rynku o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu w 2011. Wszystko wskazuje na to, że w kontekście wyzwań klimatycznych, ciągle rosnącej podaży samochodów fabrycznie dostosowanych do zasilania LPG oraz jego atrakcyjności cenowej w stosunku do paliw tradycyjnych jest duża szansa na zwiększenie wolumenu w segmencie autogazu. Z pewną dozą optymizmu możemy patrzeć również na rozwój rynku gazu do zbiorników stałych wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazu ziemnego. Atutami LPG są jego przyjazność dla środowiska i komfort użytkowania. Najtrudniejszym segmentem jest z pewnością rynek butli, w którym corocznie odnotowujemy ok. 4% spadku. Zatrzymanie tendencji spadkowej w tym segmencie to wyzwanie dla całej branży. Sukces będzie uzależniony od nowych zastosowań dla LPG w butlach oraz możliwości nabywczych potencjalnych klientów. AmeriGas Polska prowadzi działalność we wszystkich tych segmentach, zapewniając zrównoważony rozwój spółki jako całości – w przyszłość patrzymy z optymizmem.

Jak ocenić można rodzimy rynek LPG na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej?

Rynek LPG w Polsce jest jednym z największych w Europie – to rynek najbardziej atrakcyjny i rozwojowy na tle pozostałych krajów UE. Wyróżniamy się m. in. największą liczbą samochodów zasilanych LPG, jedną z największych liczb stacji LPG oraz tym, że sektor autogazu stanowi ok. 75% jego rocznej konsumpcji – w segmencie autogazu jesteśmy niekwestionowanym europejskim liderem. Porównując strukturę zużycia LPG w Europie i na świecie, jest duża szansa na dalsze zwiększanie jego zużycia – nie tylko jako autogazu, ale również do celów komunalnych, przemysłowych oraz rolnych. Dzięki swym zaletom, LPG powinien stać się idealnym – popieranym przez władze – środkiem na drodze do zrównoważonego rozwoju energetycznego, szczególnie na obszarach bez dostępu do sieci gazowej, wybieranym świadomie jako źródło energii łatwo dostępne dla wszystkich i korzystne dla środowiska. Takie postrzeganie wymaga od branży silnego promowania gazu skroplonego i pokazywania nowych zastosowań, jak np. możliwość stosowania LPG nie tylko w silnikach benzynowych, ale również Diesla. Należy mieć nadzieję, że rosnąca produkcja LPG przyczyni się do spadku jego cen i zwiększenia popytu we wszystkich segmentach.

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z konsolidacją rynku gazu płynnego i przejęciami w tej branży. Czy 2013 rok przyniesie kolejne zmiany? Czy wpłynie to na cenę LPG?

Od kilku lat obserwujemy na świecie tendencję do wycofywania się koncernów paliwowych z działalności w obszarze LPG. Ograniczają się co najwyżej do sprzedaży autogazu – taka sytuacja zaistniała również w Polsce w wypadku koncernów Shell, Orlen i BP. Rynek LPG w Polsce od początku swojego dynamicznego rozwoju w latach 90. ubiegłego wieku był i jest rynkiem bardzo rozdrobnionym. Brak dokładnych danych, ale szacuje się, że liczba firm zajmujących się dystrybucją LPG może sięgać 200. Konsolidacja wydaje się więc procesem naturalnym – ma ona miejsce w każdej branży, a przewidywane spowolnienie gospodarcze może takim procesom sprzyjać. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby procesy konsolidacyjne wpłynęły na ceny LPG, gdyż te zależą głównie od jego producentów.

Autogaz to 3/4 konsumpcji LPG w Polsce. Jak kształtować się będzie ten segment rynku w 2013 roku?

Wszystko wskazuje na to, że wolumen autogazowy przełamał trend spadkowy już w roku 2012. Czekamy na wyliczenia POGP dotyczące rynku autogazu oraz liczby samochodów zasilanych LPG w minionym roku. Dopiero wtedy będziemy mogli określić dalsze tendencje rozwojowe. Wstępnie można przyjąć, że wolumen autogazowy w roku 2013 nie powinien być mniejszy od wolumenu z roku 2012.

Co pewien czas pojawiają się sensacyjne informacje o końcu rynku autogazu z powodu wzrostu ceny LPG. Jak oceniłby Pan takie doniesienia?

Chyba już przyzwyczailiśmy się, że media mają tendencję do tworzenia sensacji. A im większej grupy społeczeństwa ona dotyczy, tym lepiej dla sensacji i mediów. Przykładem mogą być katastroficzne wizje wynikające z podniesienia podatku akcyzowego w projektach Komisji Europejskiej czy też podwyżki ceł rosyjskich we wrześniu minionego roku. W tym drugim wypadku brak było automatycznego przełożenia na ceny detaliczne w Polsce. W pierwszym wypadku informacje zazwyczaj nie były rzetelne, gdyż koncentrowały się na wysokości akcyzy, a nie na harmonogramie ich wprowadzania do roku 2023. W międzyczasie stawka akcyzy w projekcie KE zmniejszyła się o połowę w stosunku do pierwszej propozycji i – być może – ulegnie jeszcze zmniejszeniu. Te dwa przypadki to również lekcja dla Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, aby działać wyprzedzająco i być stroną zdecydowanie bardziej aktywną w przekazywaniu rzetelnej informacji, gdy tworzą się tego rodzaju sensacje.

Dziękuję za rozmowę.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

gazeo.pl
źródło: wywiad własnygazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.