REKLAMA
02.04.2013

LPG bez koncesji?

Branża LPG obawia się zwiększenia szarej strefy po ewentualnym zwolnieniu obrotu LPG z obowiązku koncesyjnego. Obecnie obrót LPG w szarej strefie jest oceniany na 7-8 % sprzedaży.
REKLAMA

Koncepcja zmiany polega na tym, że firmy chcące obracać LPG byłyby wpisywane do rejestru na podstawie wymaganych dokumentów. O wypowiedź poprosiliśmy ptrzedstawicieli branży LPG oraz Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

Moim zdaniem koncesje w branży LPG nie są do niczego potrzebne. Są one potrzebne być może na rynkach regulowanych (gdzie ceny są regulowane). W przypadku LPG mamy wolny rynek, który został sprywatyzowany 20 lat temu i w związku z tym koncesjonowanie obrotu gazu płynnego niczemu nie służy.

Urząd Regulacji Energetyki jeszcze nikomu nie odebrał koncesji. Pobierane opłaty stanowią tylko formę dodatkowego podatku. Są inne akty prawne, których przestrzeganie zapewnia odpowiednią regulację rynku LPG.

Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu Gaspol SA

Likwidacja koncesji na obrót LPG byłaby niewątpliwie krokiem w stronę ułatwienia polskim przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Łatwiejszy dostęp do rynku oznacza większą konkurencję, na czym na pewno skorzystaliby konsumenci. Ale trzeba pamiętać też, że większa presja na rynku uderzy w niektóre mniejsze firmy, które nie mają takiej elastyczności cenowej, jak główni gracze sektora LPG.

Joanna Pietraszewska, dyrektor ds. hurtu i autogazu, Barter S.A.

Głównym celem projektowanej zmiany w zakresie zniesienia koncesji na obrót paliwami ciekłymi jest uproszczenie procedur umożliwiających przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności. Z tego powodu wydaje się ono dobrym rozwiązaniem i można się spodziewać, iż będzie to stymulować rozwój naszej branży. Jednakże należy pamiętać, że zniesienie koncesji spowoduje jednocześnie zmniejszenie kompetencji władczych Urzędu Regulacji Energetyki nad podmiotami działającymi na rynkach paliwowych, co rodzi obawy o nadużywanie złagodzonych procedur przez nierzetelnych przedsiębiorców. A jak wiemy problem szarej strefy oraz wprowadzania do obiegu złej jakości paliw jest zjawiskiem obecnym na naszym rynku i ma bardzo negatywny wpływ na opinię o całej branży.

Nieuczciwe praktyki biznesowe psują bowiem reputację podmiotów, które, podobnie jak my, kwestie jakości oferowanego gazu stawiają na najwyższym miejscu. Dlatego też kluczowym elementem powodzenia planowanej zmiany w zakresie wyłączenia obrotu LPG z obowiązku koncesyjnego będzie wyeliminowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu paliwami płynnymi.

Nasze obawy budzi szczególnie kwestia postępowania wobec podmiotów niespełniających norm jakościowych, które dotychczas, wskutek nieuczciwych praktyk, traciły koncesję na obrót gazem płynnym. Pozostaje mieć zatem nadzieję, iż pomimo zmian w zakresie koncesyjnym pozostałe podmioty kontrolne nadal będą posiadały skuteczne narzędzia do eliminowania z rynku nieuczciwych graczy. Wówczas z pewnością planowane zmiany nie wpłyną na zwiększenie szarej strefy, a jedynie ułatwią rozpoczęcie działalności nowym przedsiębiorcom, przyczyniając się do zwiększenia konsumentom dostępu do gazu płynnego.

Dariusz Bratoń, Prezes Zarządu Novatek Polska

. Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy prawo energetyczne proponuje znieść koncesje na obrót wszystkimi paliwami. Jednocześnie pojawiają się infomacje o stworzeniu odrębnego rejestru firm zajmujacych się obrotem paliwami ciekłymi oraz również koniecznością ponoszenia specjalnych opłat. Oznacza to praktycznie  zmianę nazewnictwa i niewiele więcej.. W odniesieniu do LPG pojawiły się niesprawdzone informacje, że Ministerstwo Gospodarki …
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Wirtualny Nowy Przemysł, informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.