REKLAMA
14.03.2013

LPG najczystszym paliwem

W świetle wyników kontroli jakości paliw przeprowadzonych na stacjach i w hurtowniach w zeszłym (2012) roku autogaz okazał się paliwem silnikowym, charakteryzującym się najmniejszym odsetkiem nieprawidłowości w stosunku do wymagań określonych przepisami prawa.
REKLAMA

Badania jakości paliw są prowadzone przez pracowników Inspekcji handlowej, która działa w imieniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), a ten z kolei jest wyznaczony do monitorowania jakości paliw na mocy ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

W ubiegłym roku odsetek próbek LPG, który wykazał nieprawidłowości był najmniejszy od czasu kiedy to rozpoczęto badanie jakości autogazu czyli od 2007 r. i wyniósł 1,05 % przebadanych próbek. Można uznać, że obecnie LPG jest najlepszym, dostępnym paliwem na polskim rynku.

Magdalena Rucińska, naczelnik wydziału monitorowania i kontrolowania jakości paliw, departament inspekcji handlowej UOKiK

W 2012 r. (dokładnie od 17 stycznia do 31 grudnia) kontroli poddano 475 próbek LPG (450 na stacjach paliw i 25 w hurtowniach), z czego tylko w 5 przypadkach (wyłącznie na stacjach paliw) paliwo gazowe wykazywało odstępstwa od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. Nr 251, poz. 1851 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 286, poz. 1682).

Odstępstwa dotyczyły maksymalnej zawartości siarki, co miało miejsce w 2 przypadkach i klasy korozji na miedzi. Wymaganie to zostało przekroczone także w 2 przypadkach. W jednym przypadku oba parametry zostały przekroczone jednocześnie.

Liczba kontroli jakości paliw silnikowych (nie tylko LPG) niestety z roku na rok maleje.

W zależności od tego ile funduszy zostanie przeznaczone na kontrole, tyle pobieramy próbek. W latach 2011, 2012 i 2013 przeznaczyliśmy mniej więcej podobną kwotę na kontrole wynoszącą 1,8 mln zł. Moglibyśmy pobierać trzy razy więcej próbek niż pobieramy obecnie. Zgłaszamy, że są większe potrzeby w tej kwestii, ale jest jak jest.

Magdalena Rucińska, naczelnik wydziału monitorowania i kontrolowania jakości paliw, departament inspekcji handlowej UOKiK


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: UOKiK, Wirtualny Nowy Przemysłgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.