REKLAMA
20.05.2013

Mamy dobry gaz

W maju Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował wyniki badań próbek paliw pobranych przez Inspekcję Handlową (działającą w imieniu UOKiK w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw) w okresie od 5 lutego do 15 kwietnia 2013 r.
REKLAMA

Raport obejmuje próbki pobrane bezpośrednio na stacjach paliw oraz w hurtowniach dostarczających paliwa na stacje, choć w ramach wspomnianego systemu monitorowania i kontrowania jakości paliw próbki do badań mogą być pobierane na każdym etapie produkcji i dystrybucji.

Nas z oczywistych względów najbardziej interesowała jakość autogazu, który od dłuższego czasu jest paliwem wykazującym najmniejszą liczbę niezgodności z wymaganiami.

W okresie od 5 lutego do 15 kwietnia 2013 r. skontrolowano 100 stacji paliw oferujących LPG. Tylko w trzech przypadkach stwierdzono niezgodności. W jednym przypadku była to podwyższona zawartość siarki, w kolejnym zwiększona klasa korozji na miedzi. Trzeci przypadek dotyczył zbyt dużej wartości względnej prężności par.

W tym samym okresie kontroli poddano także dwie hurtownie LPG. Niestety w jednej z nich stwierdzono brak zapachu kontrolowanego gazu.

Odsetek nieprawidłowości dla LPG wynosi zatem 3,92%.

W przypadku klasycznych paliw silnikowych na 279 skontrolowanych stacji stwierdzono 9 niezgodności z czego na sześciu stacjach stwierdzono nieprawidłowości w oleju napędowym (nieprawidłowe wyniki 7 parametrów jakościowych), na dwóch benzyny (5 parametrów) i na jednej ze stacji bioestru (nieprawidłowe 2 parametry). Na 7 skontrolowanych w tym samym czasie hurtowni paliw nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

Odsetek niezgodności (nieprawidłowych wartości parametrów jakościowych) wynosi zatem 4,9%.

Po raz kolejny zatem okazuje się, że gaz jest paliwem spełniającym parametry określone w stosownych rozporządzeniach. Ktoś powie, że 102 zbadane próbki to zbyt mało, aby wydawać opinię o całym rynku autogazu. Ale czy w przypadku „zwykłych paliw”, 286 zbadanych próbek to dużo? Biorąc pod uwagę udziały rynkowe poszczególnych paliw, badań oleju napędowego i benzyny powinno być ponad 5 razy więcej niż badań LPG, czyli na 100 badań próbek LPG powinno przypadać ponad 500 badań próbek benzyny i oleju napędowego. Niestety tak nie jest, co jak oficjalnie podkreślają przedstawiciele UOKiK wynika z oszczędności.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: UOKiKgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.