REKLAMA
17.08.2015

Masz ciężarówkę na LPG - nie musisz mieć tachografu

Powodowana zapewne troską o środowisko naturalne, Komisja Europejska wydała przepisy dotyczące pojazdów ciężarowych o DMC do 7,5 tony zasilanych gazem ziemnym, LPG oraz prądem energią elektryczną. Mało kto wie o ich istnieniu.
REKLAMA
Ciężarówka dystrybucyjna MAN o DMC 7,5 tfot. MANCzy kierowca dystrybucyjnej ciężarówki o DMC 7,5 t z instalacją gazowo-dieslowską nie musi rejestrować czasu pracy?

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 obejmuje m.in. przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, a w szczególności rejestrację tego czasu oraz przerwy i odpoczynek kierowcy wykonującego przewóz drogowy towarów. Treść rozporządzenia brzmi:

Artykuł 13

1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, każde państwo członkowskie może wprowadzić wyjątki od przepisów art. 5–9 (czas pracy i odpoczynku kierowcy – przyp. red.) i uzależnić te wyjątki od spełnienia indywidualnych warunków na swoim terytorium lub, w porozumieniu z zainteresowanymi państwami, na terytorium innego państwa członkowskiego, mające zastosowanie do następujących przewozów wykonywanych:

f) pojazdami używanymi do przewozu rzeczy w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o dopuszczalnej masie całkowitej, wraz przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony;

Z przepisu wynika jednoznacznie, że jeśli pojazd na LPG, CNG lub prąd o DMC do 7,5 tony porusza się w promieniu 100 km od bazy, nie jest wymagana rejestracja czasu pracy kierowców ani konieczność montażu tachografu. Jednym słowem, pojazdy takie nie podlegają obowiązkowi stosowania przepisów rozporządzenia nr 3821/85.

Na pytanie gazeo.pl, czy wspomniany przepis obejmuje także pojazdy zasilane systemami gazowo-dieslowskimi (jednoczesne zasilane ON i LPG), Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało:

W podanym wyżej przepisie nie są wymienione pojazdy, które mogą być napędzane dwoma paliwami, jednakże nie jest możliwe jednoznaczne rozstrzygnięcie, że pojazdy takie nie podlegają wyłączeniu, chociażby z uwagi na uwarunkowania techniczne. Treść przepisu nie daje podstaw do rozszerzonej interpretacji, ale mając na względzie uwarunkowania techniczne wskazane jest uzyskanie w tej sprawie stanowiska Komisji Europejskiej. Uzyskanie stanowiska KE ma istotne znaczenie z uwagi na potwierdzenie jednolitości stosowania wymienionego przepisu w całej UE.

Zainspirowane naszym pytanie ministerstwo zadeklarowało, że Departament Transportu Drogowego MIiR wystąpi z zapytaniem w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Z otrzymanej informacji wynika, że zapytanie zostało złożone 6 sierpnia.

Na podobne pytanie odpowiedział także rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego, Alwin Gajadhur, który w liście do gazeo.pl napisał m.in, że w opisanym przez naszą redakcję przypadku nie ma zwolnienia z art. 13 ust. 1 lit. f, gdyż pojazd jest zasilany w tym samym czasie „paliwem tradycyjnym". Jednocześnie rzecznik ITD informuje, że Komisja Europejska w tym zakresie nie wydawała żadnych wytycznych. Także w orzecznictwie ETS nie ma na ten temat żadnej wzmianki.

Inaczej wygląda sprawa z pojazdami dwupaliwowymi (LPG/Pb, CNG/Pb). W tym przypadku zwolnienie jest warunkowe i obowiązuje wówczas, gdy pojazd jest napędzany lub zasilany paliwem gazowym. W  przypadku jednak, gdy pojazd zasilany byłby w trakcie przewozu drogowego benzyną, zwolnienie z art. 13 ust. 1 lit. f nie będzie miało zastosowania. Należy także pamiętać, że warunkiem bezwzględnym skorzystania z takiego zwolnienia jest stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Jeśli wspomniany przepis obejmowałby także samochody z instalacją gazowo-dieslowską, dałoby to niezwykły impuls do rozwoju tej technologii oraz całej branży autogazu.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: Inf. własna, ITD, Min. Infrastr., KEgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.