REKLAMA
21.11.2016

Masz koncesję? Pilnuj terminów - 10 mln bez zmian

Ministerstwo Enegii pracuje nad jednym z wielu aktów wykonawczych znowelizowanego Prawa Energetycznego, które wprowadza nowe uregulowania w stosunku do dystrybutorów paliw, w tym także LPG.
REKLAMA

Rozporządzenie to określa szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Przypomnijmy, w świetle prawa energetycznego, podmioty, które dokonują produkcji paliw ciekłych bądź obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, w celu uzyskania koncesji, są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł.

W ramach konsultacji społecznych, 14 listopada 2016 r. odbyła się konferencja uzgadniająca projektowane rozporządzenie. Gospodarzem spotkania była Elżbieta Piskorz, dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii. Organizacje z sektora paliwowego, w tym także reprezentujące przedsiębiorców sektora LPG (POGP - Polska Organizacja Gazu Płynnego i PIGP - Polska Izba Gazu Płynnego) zgłosiły liczne uwagi do proponowanego rozporządzenia. Ministerstwo Energii w najbliższym czasie powinno ogłosić kolejny projekt rozporządzenia. Nie wiadomo jednak w jakim zakresie resort uwzględni zaproponowane uwagi.

Teraz rozporządzeniem ma zająć się Komisja Prawnicza (rządowa). Termin wydania rozporządzenia nie jest jeszcze znany ale należy liczyć, że nastąpi to w najbliższym czasie. Rozporządzenie zacznie obowiązywać w terminie 14 dni po ogłoszeniu jego finalnej wersji w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z ustawą podmioty sektora LPG mające koncesje typu OPZ-LPG - obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i WPC-LPG - wytwarzanie paliw ciekłych, muszą złożyć do 2 grudnia 2016 r. zabezpieczenie majątkowe w wysokości 10 mln zł. Jeśli tego nie zrobią nie będą mogły handlować LPG.

Zaś wszystkie firmy - w tym także np. pojedyncze stacje LPG, czy firmy sprzedające butle (o obrocie ponad 10 tys. euro rocznie) będą zobowiązane do złożenia wniosku o dostosowanie swoich koncesji OPC (obrót paliwami ciekłymi) do nowych przepisów w terminie 1 miesiąca od wejścia w życie tego rozporządzenia.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: POGP, Ministerstwo Energiigazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.