REKLAMA
19.08.2010

Ministerstwo Gospodarki: Nie dla tankowania butli 11 kg na stacjach LPG

Polska Izba Paliw Płynnych wystąpiła w kwietniu 2010 do Ministerstwa Gospodarki z prośbą o podjęcie prac zmierzających do zezwolenia stacjom tankowania LPG na napełnianie butli gazowych 5- i 11-kilogramowych.

REKLAMA
fot. gazeo.pl


PIPP argumentuje swoje działania troską o przedsiębiorców i klientów, którzy (jak twierdzi Izba) narzekają na kiepską infrastrukturę i mają utrudniony dostęp do LPG. Według inicjatywy PIPP, gaz sprzedawany w butlach nadal obłożony byłby akcyzą (jak paliwo samochodowe). Rozwiązanie takie podniosłoby wpływy do budżetu z tytułu podatku akcyzowego, korzystnie wpłynęło na „rozwój zdrowej konkurencji”, a także poprawiło sytuację „wielu gospodarstw domowych oraz ośrodków turystycznych”. W odpowiedzi datowanej na połowę czerwca, Ministerstwo Gospodarki, opierając się na opinii Urzędu Dozoru Technicznego, stanęło na stanowisku, że proponowane rozwiązanie może spowodować zagrożenia dla ludzi, mienia i środowiska naturalnego.

Ministerstwo przypomina, że zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, dopuszcza się napełnianie butli gazem skroplonym w odpowiednio wyposażonych ośrodkach przez wykwalifikowany personel stosujący odpowiednie procedury. Takimi ośrodkami są rozlewnie gazu płynnego, które spełniają bardzo rygorystyczne wymagania dla tego rodzaju działalności. Istnieje obawa, że stacje paliw mogą mieć poważne trudności w spełnieniu wymagań technicznych dla rozlewni w zakresie właściwego wyposażenia technicznego i prawidłowego rozlokowania stref bezpieczeństwa dla napełnionych butli oraz w zakresie wykwalifikowanej obsługi.

Poruszono także bardzo istotny problem identyfikacji podmiotu, który napełnia butle oraz jest odpowiedzialny za jej stan techniczny. Według opinii ministerstwa, proponowane rozwiązanie uniemożliwi spełnienie podstawowych warunków bezpieczeństwa użytkowania butli.

Ministerstwo odrzuca także tezę o kiepsko rozwiniętej infrastrukturze i problemach z dostępem do gazu w butlach. W piśmie do PIPP można przeczytać, że butle wymieniane są w kilkudziesięciu tysiącach punktów, w tym również na stacjach paliwowych i stacjach tankowania autogazu, a także w składach budowlanych i GS-ach. Dodatkowo funkcjonuje system obwoźnej sprzedaży paliw, można także zamówić przez telefon lub Internet ich bezpośrednią dostawę. Wątpliwe są także zyski dla budżetu państwa. Ministerstwo obawia się, że znaczące koszty dostosowania stacji paliw do wymogów rozlewni gazu płynnego oraz ich bieżącego utrzymania spowodowałyby brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców do prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź ministerstwa nie kończy sprawy. Z wypowiedzi prezes PIPP, Haliny Pupacz, dla Gazeo.pl wynika, że Izba skłonna jest zgodzić się ze stanowiskiem MG i dlatego na razie nie podejmuje polemiki w odniesieniu do butli 11 kg, skupiając się na badaniach rzeczywistych zagrożeń, które zdaniem ministerstwa mogą wystąpić. Obecnie pomysłem tankowania butli 11 kg zajmują się eksperci, których opinie mają być znane we wrześniu. Wtedy PIPP podejmie decyzję co do dalszych działań w tym zakresie.

Otwartą zostaje jednak sprawa tzw. „butli turystycznych”, czyli do 5 kg, które można by napełniać w miejscowościach turystycznych. W kolejnym piśmie z początku lipca, PIPP zwraca uwagę, że najlepsze stacje LPG mogłyby spełnić wymagania, które obowiązują w rozlewniach gazu płynnego i tankowanie butli byłoby dla nich opłacalnym rozszerzeniem oferty. Polska Izba Paliw Płynnych, zgadzając się z tezą MG, że bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną, zwraca uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy są zdecydowanie bardziej rygorystyczne wobec stacji paliw niż te, które dotyczą rozlewni gazu płynnego. Izba podkreśla, że zmiana procedur bezpieczeństwa nie jest celem działań PIPP. Tym samym warto dodać, że intencją Izby nie jest powrót do niczym nieograniczonego nalewania gazu byle gdzie i byle jak. Podmioty, które nie spełniłyby obowiązujących obecnie warunków bezpieczeństwa dla rozlewni gazu płynnego, nadal nie mogłyby napełniać butli turystycznych.

W stanowisku przesłanym do Ministerstwa Gospodarki PIPP nie widzi także problemu w znakowaniu butli przez napełniający je podmiot. Rozwiązaniem miałyby być zmiany procedur znakowania napełnionych butli. Odpowiedź Ministerstwa Gospodarki znana będzie prawdopodobnie dopiero jesienią.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: Min. Gosp., PIPPgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.