REKLAMA
26.09.2011

Piętnastolecie POGP

Polska Organizacja Gazu Płynnego wspiera rozwój polskiego rynku LPG już od 15 lat. Organizacja zrzesza firmy związane z branżą LPG, w tym najważniejszych dystrybutorów tego paliwa w Polsce oraz producentów instalacji LPG. Działania POGP przyczyniają się do tworzenia nowych rozwiązań, głównie legislacyjnych, które pozwalają na dalszy rozwój branży LPG. Wiele z nich dotyczy także wykorzystania LPG jako paliwa silnikowego, ponieważ autogaz jest cały czas motorem napędowym branży gazu płynnego.

REKLAMA

Zebranie Plenarne

Podsumowaniem działalności organizacji w okresie ostatniej, piątej kadencji było Zebranie Plenarne POGP, które odbyło się 22 września 2011 r. w Warszawie. Jednym z ważniejszych wydarzeń było przyjęcie kolejnej firmy do grona POGP. Jest nią AC S. A., która produkuje samochodowe systemy zasilania gazowego i niedawno zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowo wybrany Przewodniczący Prezydium POGP Jerzy Szablewskigazeo.plNowo wybrany Przewodniczący Prezydium POGP Jerzy Szablewski


Zebranie, które z uwagi na koniec kadencji obecnych władz organizacji miało charakter wyborczy, rozpoczęło się w godzinach przedpołudniowych od spraw organizacyjnych związanych z bieżącą działalnością POGP oraz podsumowania działań podejmowanych w okresie całej trzyletniej kadencji. W pierwszej sesji zabrania przedstawiono sprawozdania z działalności Prezydium i poszczególnych komisji oraz wykonania budżetu. Wybrano Prezydium POGP, którego skład pozostał właściwie bez zmian w stosunku do obowiązującego we właśnie kończącej się kadencji. Nowym członkiem Prezydium został Daniel Wierzbicki z Orlen Gaz, odpowiadający w swej firmie za pion finansowy. Wybrano również nowego Przewodniczącego Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, którym został Jerzy Szablewski, zastępując na tym stanowisku Sylwestra Śmigla, pełniącego swe obowiązki przez ostanie 2 kadencje.

Jerzy Szablewski jest związany z organizacją od wielu lat i pełnił już funkcję Przewodniczącego Prezydium POGP. W ostatnich latach przewodniczył Komisji ds. technicznych i bezpieczeństwa. Od 2010 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego firmy AmeriGas Polska, która przejęła firmę Shell Gas Polska.

Najważniejsze zagadnienia

Działalność POGP w ostatnim okresie została zdominowana przez doniesienia na temat projektów przepisów wspólnotowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zmieniają one w zasadniczy sposób zasady naliczania podatku akcyzowego. Planuje się opodatkowanie nośników energii pod względem wartości energetycznej i poziomu emisji dwutlenku węgla według tego samego wzoru: 9,6 euro/GJ wyprodukowanej energii plus 20 euro/t wyemitowanego CO2, co w praktyce oznaczałoby czterokrotny wzrost stawki podatku akcyzowego nakładanego na LPG. Przedstawiono jednoznacznie negatywne stanowisko POGP w tej sprawie oraz podejmowane działania mające na celu zmianę tych niekorzystnych dla branży LPG projektów. Stanowisko POGP w tej sprawie podziela także resort gospodarki z ministrem Waldemarem Pawlakiem na czele, który będąc absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej doskonale rozumie potrzeby całej branży związanej z autogazem i kierowców używających na co dzień tego paliwa.

Andrzej Olechowski przedstawił rynek LPG w pierwszym półroczu 2011 r.gazeo.plAndrzej Olechowski przedstawił rynek LPG w pierwszym półroczu 2011 r.


Temat europejskiej polityki akcyzowej pojawił się również w części popołudniowej, wypełnionej prezentacjami merytorycznymi. Uwagę na europejski projekt dotyczący minimalnych stawek akcyzowych zwrócił także Andrzej Olechowski z POGP, skupiając się jednak na podsumowaniu rynku LPG w pierwszym półroczu 2011 r. Sprzedaż gazu płynnego wyniosła w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku 1057 tys. t. Porównując tegoroczne wyniki z analogicznym okresem roku 2010, nastąpił spadek o 3,4%, na co zasadniczy wpływ miał spadek sprzedaży autogazu.

Warto jednak podkreślić, że w tym samym okresie sprzedaż benzyn spadła o 5%, a sprzedaż oleju napędowego wzrosła o 10%, co jest związane z - jak to określono - procesem dieselizacji transportu oraz cały czas odbywającej się modernizacji infrastruktury, co także wymaga dużych ilości paliwa, jakim w sektorze budowlanym czy drogowym cały czas pozostaje olej napędowy. Jednak nie musi tak wcale być, o czym świadczą coraz śmielej stosowane w ciężkim transporcie systemy jednoczesnego zasilania olejem napędowym i LPG.

Kierunki dostaw

Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym źródłem zaopatrzenia w LPG był import, z którego pochodziło 88% gazu płynnego. Udział importu w pierwszym półroczu 2011 r. zmniejszył się w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. o 3,7%, ale jego struktura pozostała taka sama, tzn. największym dostawcą nadal pozostaje Rosja - 50,5% (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 1,5%). Na dalszych miejscach znajdują się: Kazachstan - 25,3% (spadek o 3,3%), Białoruś - 10,2% (wzrost o 1%) i Litwa - 7% (wzrost o 1,2%).

Eksport

Andrzej Olechowski zwrócił także uwagę na wzrastający eksport LPG, który w pierwszym półroczu 2011 r. roku wyniósł 45 tys. t., podczas gdy rok wcześniej kształtował się na poziomie 25 tys. t. Na pierwszym miejscu wśród odbiorców są Niemcy (26 tys. t), dalej Czechy (6,2 tys. t) i Maroko (6 tys. t).

Pomimo że autogaz cały czas stanowi główny składnik w strukturze sprzedaży LPG na polskim rynku, to jego udział bardzo powoli, ale systematycznie spada. W tym roku w ciągu pierwszych 6 miesięcy stanowił on 72,6% sprzedaży LPG ogółem, podczas gdy w 2007 r. udział ten wynosił 74,9 %. Dane tegoroczne są jednak orientacyjne, ponieważ Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze ostatecznych danych odnośnie wpływów z tytułu podatku akcyzowego. Według ostatnich dostępnych informacji, autogaz stanowi 12,2% w konsumpcji paliw silnikowych, benzyna zaś 22,5%. Głównym źródłem napędu w transporcie pozostaje olej napędowy, który stanowi 65,3 % w tym bilansie.

Redaktor naczelny portalu gazeo.pl Wojciech Mackiewicz w trakcie swojej prezentacjigazeo.plRedaktor naczelny portalu gazeo.pl Wojciech Mackiewicz w trakcie swojej prezentacji


Dzięki prezentacji przygotowanej przez nasz portal, uczestnicy Zebrania Plenarnego mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi gazowymi systemami zasilania w samochodach na przykładzie rozwiązań oferowanych przez producentów pojazdów oraz rolą, jaką pełnią one w promocji i postrzeganiu przez społeczeństwo LPG jako paliwa silnikowego.

Inne prezentacje miały charakter bardziej ogólny, związany z szeroko rozumianą polityką energetyczną.

Podsumowanie

Nowa kadencja POGP to nowe wyzwania dla organizacji, z których z pewnością najważniejszym będzie lobbowanie w celu uznania gazu płynnego jako paliwa ekologicznego oraz takie zmiany w proponowanych, nowych zasadach opodatkowania produktów energetycznych na forum europejskim, aby odzwierciedlały one faktyczną uciążliwość różnorodnych paliw dla środowiska naturalnego. Warto wspomnieć, że obecnie proponowane zmiany są nie do przyjęcia dla Polski i wielu innych krajów, w których węgiel czy gaz płynny stanowią ważne nośniki energii.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: POGPgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.