REKLAMA
05.12.2011

Polski Klaster Autogazu

Koalicja Na Recz Autogazu (KNRA) wystąpiła z kolejną inicjatywą mającą na celu zintensyfikowanie działań w zakresie rozwoju polskiego rynku gazowych paliw alternatywnych. W siedzibie Business Centre Club (BCC) 1 grudnia 2011 r. odbyła się uroczystość parafowania porozumienia o współpracy w sprawie powołania Polskiego Klastra Autogazu LPG, CNG, LNG.

REKLAMA

Czym jest klaster?

Sylwia Popławska, menedżer KNRA zaprezentowała sytuację gazowych paliw alternatywnych na polskim rynku oraz plany działalności Polskiego Klastra AutogazuGazeo.plSylwia Popławska, menedżer KNRA zaprezentowała sytuację gazowych paliw alternatywnych na polskim rynku oraz plany działalności Polskiego Klastra Autogazu


Klastry stają się bardzo popularną formą efektywnej organizacji działalności gospodarczej, która polega na współpracy różnorodnych, niepowiązanych ze sobą, rodzajów podmiotów:
- przedsiębiorstw i różnego rodzaju organizacji prowadzących działalność gospodarczą,
- wyższych uczelni, instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
- organizacji okołobiznesowych,
- instytucji samorządowych i agend rządowych,
- instytucji finansowych,
- organizacji pozarządowych.
Jak podano, w Unii Europejskiej działa ponad 2000 klastrów. W Polsce zanotowano około 180 inicjatyw klastrowych. Nie ma jednak danych, na jakim etapie znajdują się działania organizacyjne i jaka liczba klastrów w ich wyniku powstała.
Klastry są powoływane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z 2008 r. z późn. zm.); (Dz. U. nr 36, poz. 185 z 2011 r.).
Warunkiem powołania klastra jest zapewnienie udziału w projekcie minimum 6 niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, 1 organizacji badawczej i 1 instytucji z otoczenia biznesu.

Członkowie Polskiego Klastra Autogazu

Uroczyste parafowanie porozumienia o współpracy w sprawie powołania pierwszego Polskiego Klastra AutogazuGazeo.plUroczyste parafowanie porozumienia o współpracy w sprawie powołania pierwszego Polskiego Klastra Autogazu


Wszystkie wymagane warunki w przypadku Polskiego Klastra Autogazu zostały spełnione, czego efektem było parafowanie porozumienia o współpracy przez obecnych na uroczystości w BCC przedstawicieli przedsiębiorstw, które zdecydowały się na udział w tej inicjatywie.
Do Polskiego Klastra Autogazu przystąpiły następujące podmioty:
- Auto-Gaz Centrum Jarosław Zagożdżon
- Czakram Jacek Okoński Sp. j.
- Injectors Viper Polska Sp. z o. o.
- KME Sp. z o. o.
- Landi Renzo Polska Sp. z o. o.
- Stako Sp. z o. o.
- Politechnika Śląska
- Stowarzyszenie Koalicja Na Rzecz Autogazu

Nie wszystkie podmioty były reprezentowane na uroczystości - niektóre z firm podpisały dokumenty wcześniej (np. Stako czy Politechnika Śląska). Członkiem klastra nie mogła zostać firma Auto Gaz Śląsk z uwagi na powiązania (osobowe) z Politechniką Śląską. Firma jednak aktywnie wspiera tę inicjatywę.

Polski Klaster Autogazu będzie uczestniczyć w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1. Według deklaracji Sylwii Popławskiej, reprezentującej koordynatora działań klastra, czyli Stowarzyszenie KNRA, pierwszymi przedsięwzięciami organizacji będą profesjonalne badania polskiego rynku autogazu oraz starania na rzecz upowszechniania stosowania paliw gazowych (LPG, CNG, LNG) do celów transportowych. Bardzo ważnym punktem działalności ma również być stworzenie dokumentacji modelu krajowej infrastruktury do tankowania samochodów gazem ziemnym. Parafowanie poprzedziło krótkie wystąpienie Sylwii Popławskiej, menedżera KNRA, która przedstawiła polski rynek autogazu (LPG i CNG) i jego pozycję na tle rynków europejskich i światowych oraz osiągnięcia Koalicji w zakresie upowszechniania paliw alternatywnych w naszym kraju. Przedstawiono również krótkie charakterystyki firm, które zapoczątkowały działanie Polskiego Klastra Autogazu.

Uroczystość parafowania porozumienia o współpracy w sprawie powołania pierwszego Polskiego Klastra Autogazu odbyła się w kameralnym gronie w siedzibie Business Centre Club w Warszawie Gazeo.plUroczystość parafowania porozumienia o współpracy w sprawie powołania pierwszego Polskiego Klastra Autogazu odbyła się w kameralnym gronie w siedzibie Business Centre Club w Warszawie


Powołanie Polskiego Klastra Autogazu stwarza możliwości w zakresie pozyskania funduszy na rozwój branży LPG i CNG w naszym kraju, na czym wszystkim firmom związanym z tym sektorem z pewnością zależy. Jest to inicjatywa o charakterze otwartym, do której mogą przystępować również inne podmioty, w tym osoby fizyczne i prawne, które chciałyby przyczynić się do realizacji celów Polskiego Klastra Autogazu.

Liczymy na to, że przedsięwzięcie KNRA okaże się sukcesem na miarę dotychczas podejmowanych działań (kampania billboardowa czy też specjalistyczny portal internetowy OKGaz).

Trzymamy kciuki za rozwój Polskiego Klastra Autogazu, którego działalności będziemy się bacznie przyglądać i przekazywać kolejne informacje na temat tej ciekawej inicjatywy.

KNRA została powołana w 2000 r. i skupia 36 podmiotów zajmujących się zastosowaniem alternatywnych paliw gazowych do celów transportowych. Organizacja ma na celu reprezentowanie interesów i ochronę praw zrzeszonych członków.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Gazeo.plgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.