REKLAMA
04.04.2011

Polski rynek LPG w 2010 roku - raport POGP

Polska Organizacja Gazu Płynnego ogłosiła coroczny raport o krajowym rynku LPG oraz dane związane z branżą autogazu: liczbę samochodów z instalacją LPG czy stacji autogazu. Jest to jedyne kompleksowe opracowanie na naszym rynku, poruszające nie tylko sprawy bieżące branży gazu płynnego, lecz także próbujące analizować przyczyny obecnego stanu rzeczy.

REKLAMA
Raport Roczny POGP jest kompleksowym źródłem wiedzy o krajowym rynku LPGGazeo.plRaport Roczny POGP jest kompleksowym źródłem wiedzy o krajowym rynku LPG


Tegoroczny raport po raz pierwszy opublikowany został w trzech językach. Oprócz języka polskiego i angielskiego, raport przetłumaczony został na język rosyjski, co stanowi ukłon w stronę największego dla naszego rynku partnera zagranicznego, dla którego Polska jest jednocześnie największym importerem odbiorcą LPG.

Mniejsza konsumpcja - więcej krajowego LPG
POGP szacuje zeszłoroczną konsumpcję na poziomie 2,265 mln ton, co w stosunku do 2009 roku jest spadkiem o 1,9%. W ocenie analityków, uwzględniając trudną sytuację gospodarczą (nie tylko w Polsce), zanotowany spadek jest niższy niż można by się tego spodziewać w tak trudnym dla konsumentów okresie. Ciekawym zjawiskiem jest zmiana struktury pochodzenia gazu płynnego na naszym rynku. W 2010 roku import zmniejszył się o 2,9 % (do poziomu 2,005 mln ton), zaś produkcja wewnętrzna czterech producentów krajowych, która do tej pory nie przekraczała 300 tys. ton, wzrosła aż o 12,3% do poziomu 320 tys. ton LPG. W efekcie, 14% krajowej konsumpcji pochodzi od polskich dostawców, a pozostałe 86% kupujemy za granicą, głównie z Rosji. Sytuacja staje się interesująca, gdy uświadomimy sobie, że dla Rosji jesteśmy najpoważniejszym rynkiem zbytu, który kontraktuje ponad 50% ogólnej wartości eksportu LPG!

Skąd ten gaz?

Główne kierunki importu LPG 2009 - 2010POGPGłówne kierunki importu LPG 2009 - 2010


Bazując na danych od stycznia do listopada 2010 r. można stwierdzić, że głównym kierunkiem importu LPG pozostaje wschód. 83% gazu płynnego trafia do nas z Rosji (48,1% ogólnego importu), Kazachstanu (25%) oraz Białorusi (10%). Kraje Unii Europejskiej, które do niedawna dostarczały do nas 35-40% rocznego zużycia LPG, straciły na znaczeniu. Ich udział w imporcie wyniósł w 2010 r. zaledwie 12,6%.

W przypadku LPG, 85% całości dostaw na rynek krajowy realizowanych jest koleją. Droga morska i transport drogowy systematycznie tracą na znaczeniu. Decentralizacja źródeł pozyskiwania LPG, możliwość szybkiej reakcji na potrzeby rynku oraz elastyczność logistyczna sprawiają, że o wyborze kierunku dostaw zaopatrzenia decydują wyłącznie kryteria ekonomiczne.

Eksport polskiego LPG
Krajowy eksport gazu płynnego pozostaje na bardzo niskim poziomie, choć w zeszłym roku wzrósł o 50% (z 40 do 60 tys. ton). Największym naszym rynkiem zbytu stały się Niemcy, które w 2009 roku kupiły u nas 9 tys. ton, a rok później (2010 r.) już 23 tys. ton gazu płynnego. Interesujący jest fakt, że 10% naszego eksportu trafiło do Maroka. Innymi odbiorcami naszego gazu są Czechy, Węgry, Serbia, Słowenia i Austria.

Autogaz - mocny filar LPG

Sprzedaż LPG w rozróżnieniu na sektory w latach 2008-2010POGPSprzedaż LPG w rozróżnieniu na sektory w latach 2008-2010


W niezmienionym kształcie pozostała struktura rynku LPG. Aż 73,3% gazu płynnego przeznaczona jest na zaspokojenie potrzeb transportowych. 15,2% stanowi gaz sprzedawany w butlach, zaś LPG w zbiornikach to zaledwie 11,5% rynku. W porównaniu z 2009 r., autogaz nieznacznie stracił na udziale w rynku (0,5%) na rzecz gazu dostarczanego do zbiorników. Według POGP, w ciągu najbliższych lat wspomniany trend zostanie utrzymany.

W minionym roku sprzedaż autogazu wyniosła 1,66 mln ton, co oznacza spadek o 2,6% w stosunku do 2009 roku (1,705 mln ton). Według POGP, na taki wynik miała wpływ stabilna sytuacja fiskalna LPG, która sprawiła, że nastroje w branży nieco się uspokoiły. Co ciekawe, w pierwszej połowie 2010 r. spadek wyniósł 4,5%, lecz pod koniec roku trend zniżkowy osłabł o prawie 2 punkty procentowe. Wiązać to można ze znacznymi podwyżkami cen benzyny i oleju napędowego, które sprawiły, że atrakcyjność ekonomiczna autogazu przełożyła się na rosnące zainteresowanie instalacjami gazowymi w samochodach. Jak zauważają autorzy raportu, coraz powszechniejsze jest także przekonanie o walorach ekologicznych tego nośnika energii.

Jazda na gazie coraz powszechniejsza

Liczba samochodów z instalacją LPG w Polsce i na świeciePOGPLiczba samochodów z instalacją LPG w Polsce i na świecie


Według autorów raportu, nieustannie rośnie liczba samochodów zasilanych LPG. Szacuje się, że w 2008 r. w Polsce były 2 mln 80 tys. pojazdów z instalacją autogazu. Rok później przybyło 90 tys. aut (2 mln 170 tys. szt.). W 2010 roku nastąpił dynamiczny wzrost liczby samochodów zasilanych LPG. Po naszych drogach jeździły już 2 mln 325 tys. pojazdów zasilanych autogazem, czyli o 155 tys. więcej niż rok wcześniej. Według danych POGP, w ciągu całego zeszłego roku zamontowano ponad 180 tys. instalacji LPG. We wspomnianym okresie, ok. 25 tys. starych aut z instalacją LPG zostało zezłomowanych.

Optymistyczne dane o liczbie samochodów poddanych konwersji zasilania łatwiej przyswoić, gdy obliczy się liczbę instalacji gazowych montowanych codziennie w Polsce. Każdego dnia roboczego warsztaty działające w branży LPG opuszcza ok. 710 samochodów z założoną nową instalacją LPG, co przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy daje prawie 90 montaży co godzinę, czyli 1,5 konwersji co minutę!

Mniej stacji autogazu

Liczba stacji autogazu w Polsce i na świeciePOGPLiczba stacji autogazu w Polsce i na świecie


Trwa tendencja spadkowa liczby stacji tankowania LPG. Podczas gdy w 2008 r. notowano 6350 punktów, rok później było ich 6050, zaś w 2010 roku ich liczba spadła o kolejne 150 do poziomu 5900. Raport POGP podkreśla, że jest to skutkiem m. in. niższej efektywności ekonomicznej samodzielnych punktów sprzedaży autogazu oraz konsekwentnie realizowanej polityki wzbogacania bardzo dobrze wyposażonych i atrakcyjnych z punktu widzenia klienta stacji sieciowych o moduły LPG. Warto wspomnieć, że Niemcy, które do niedawna dysponowały nader skromną ofertą stacji tankowania autogazu, bardzo intensywnie nadrabiają zaległości. W 2009 roku wzbogacili się aż o 1100 punktów tankowania LPG, osiągając liczbę 5,5 tys modułów autogazu (na zaledwie 380 tys. aut zasilanych gazem płynnym!).

Cena Czyni Cuda
Z danych POGP wynika, że średnia roczna cena LPG wyniosła 2,26 zł za litr LPG, co w porównaniu ze średnią roczną ceną Pb95 - 4,58 zł/l - pozwoliło na utrzymanie wysokiego poziomu zainteresowania tym paliwem. Średnia roczna cena autogazu stanowiła niecałe 50% ceny benzyny. Oszczędność w wysokości 1,82 do 2,32 zł na każdym zakupionym litrze LPG była m. in. powodem podjęcia decyzji o montażu instalacji LPG dla około 180 tys. kierowców. Na strukturę ceny końcowej autogazu w 2010 roku składały się: cena netto LPG (61,8%), akcyza (17,2%), VAT (18%) i opłata paliwowa (3%).

LPG na świecie
Raport POGP przytacza dane Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) z 2009 roku. Największym producentem LPG na świcie są Stany Zjednoczone (47,77 mln ton), następnie Arabia Saudyjska (24,63 mln ton) i Chiny (19,11 mln ton), a dopiero na czwartej pozycji notowana jest Rosja (11,38 mln ton LPG). W Europie, największym producentem LPG jest Norwegia (6,5 mln ton). Kolejnym państwem jest Wielka Brytania (5,1 mln ton) i Niemcy (2,4 mln ton).

Autogaz według WLPGA

Struktura rynku LPG w PolscePOGPStruktura rynku LPG w Polsce


Autogaz stanowił 8,8 % rocznego zużycia gazu płynnego na świecie. W przypadku Europy, stosunek ten wyniósł 24,4% (w Polsce 73,3%). Do największych konsumentów gazu płynnego zaliczono Koreę Południową, Turcję i Polskę. Za podium znalazły się kolejno: Japonia, Włochy, Australia i Rosja. USA uplasowały się na 10. pozycji, tuż przed Chinami.

Według szacunków WLPGA (z 2009 r.), najwięcej samochodów zasilanych autogazem jeździło po drogach Turcji (2 mln 320 tys.), drugą lokatę uzyskała Korea Południowa (2 mln 297 tys.), trzecią zaś niezmiennie zajęła Polska (2 mln 170 tys.). Na kolejnej pozycji notowano Indie (1 mln 522 tys.), które w ciągu roku wzbogaciły się o prawie milion aut z LPG! Kolejne miejsca zajęły: Włochy (967 tys.), Australia (636 tys.) i Rosja (581 tys.). Ósma lokata przypadła niedużej Serbii z 550 tys. samochodów na LPG. Praktycznie we wszystkich notowanych krajach nastąpił wzrost liczby samochodów wyposażonych w instalacje gazowe. Łącznie, w 2009 roku na świecie jeździło ponad 15,8 mln samochodów zasilanych autogazem, z czego prawie 8 mln w Europie!

Niezwykle interesująco przedstawia się zestawienie krajów z największą liczbą stacji autogazu. Pierwsze miejsce zajęła Turcja, a kolejne Polska, co wydaje się naturalną konsekwencją liczby użytkowanych aut z instalacją LPG oraz ilością zużytego gazu. Zdumiewa jednak 14. miejsce Korei Południowej, w której jest zaledwie 1600 stacji tankowania LPG! Wpływ na to ma niewielka powierzchnia tego azjatyckiego państwa (1/3 powierzchni Polski) oraz wysoki stopień zurbanizowania i gęstość zaludnienia - 500 osób na km² (w Polsce: 120 osób na km²). Według danych WLPGA, na całym świecie działają 54 tys. stacji autogazu, w Europie - 35 tys.

Podsumowanie

Dyrektor POGP, Andrzej Olechowski i Sylwester Śmigiel Przewodniczący Prezydium POGP przedstawają Raport Roczny Polskiej Organizacji Gazu PłynnegoGazeo.plDyrektor POGP, Andrzej Olechowski i Sylwester Śmigiel Przewodniczący Prezydium POGP przedstawają Raport Roczny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego


2010 rok był dla branży autogazu rokiem udanym. Autorzy raportu podkreślają, że wpływ na to miała zapewne stabilna polityka fiskalna, która uspokoiła nastroje w branży, pozwalając skupić się na prowadzonej działalności oraz inwestycjach. Znaczny wzrost ceny paliw tradycyjnych, przy niezmiennie dobrym stosunku ceny LPG do benzyny i oleju napędowego, wpłynął także na nastroje kierowców, którzy bardziej życzliwym okiem spoglądali na gaz płynny jako źródło zasilania swoich samochodów. Przełożyło się to na wzrost liczby montaży instalacji autogazu w drugiej połowie roku. Raport zauważa także fakt pojawienia się na naszym rynku kolejnych samochodów z fabrycznymi instalacjami LPG. Jak przewidują autorzy raportu, rok 2011 będzie przełomowy w tym zakresie i spodziewać się należy znacznie szerszej oferty samochodów zasilanych autogazem z pełną ochroną gwarancyjną producenta. POGP zwraca uwagę, że rynek LPG ma szansę na dalszy rozwój. Świadczyć o tym mogą niewielkie korekty notowań, które w okresie recesji gospodarczej są dowodem stabilnego charakteru naszego rynku. Zawarte w raporcie dane wskazują, że aktualna jest teza o dużej wrażliwości branży na politykę fiskalną państwa. Według POGP, bardzo istotna dla rozwoju rynku jest zmiana postrzegania gazu płynnego jako paliwa nie tylko taniego, ale i ekologicznego, co stanowi ważne zadanie dla całej branży LPG.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

gazeo.pl
źródło: POGPgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.