REKLAMA
21.03.2016

Rekordowy zysk AC S.A. - producenta instalacji STAG

AC S.A. z roku na rok coraz bardziej się rozwija czego dowodem są sprawozdania finansowe, które firma jako spółka giełdowa musi publikować. Wynika z nich, że w 2015 r. osiągnęła ona rekordowy zysk netto o wartości 28,6 mln zł.
REKLAMA

Przychody firmy ze sprzedaży wyniosły 166,7 mln. zł, nieco mniej niż w 2014 r. (wtedy wyniosły 168,9 mln zł). Bardzo dobre wyniki są efektem działań z lat ubiegłych, czyli inwestycji w przygotowanie nowych produktów i rozwój możliwości produkcyjnych. Dzięki temu w 2015 r. sprzedaż nowoczesnych sterowników LPG marki STAG oraz mechanicznych komponentów instalacji gazowych (reduktorów i wtryskiwaczy) mogła się rozwinąć.

Centrum Badawczo-Rozwojowe AC S.A.fot. gazeo.plCentrum Badawczo-Rozwojowe AC S.A.

Firma umacnia swoją pozycję w sprzedaży na krajowym rynku gazowych układów zasilania. W 2015 r. stanowiła ona 41,7% (69,517 mln zł) ogólnej sprzedaży i wzrosła o 13,7% w stosunku do 2014 r. (61,137 mln zł).

Przedstawiciele AC S.A. szacują, że udział firmy w polskim rynku przekroczył już 50%.

Eksport, co prawda nieco zmalał (ze 107,755 mln zł w 2014 r. do 97,215 mln zł w 2015 r.), jednak sprzedaż firmy jest cały czas większa za granicą.

Eksport do krajów europejskich w 2015 r. stanowił 70,4% w strukturze sprzedaży AC S.A. Zwiększył się on do 68,432 mln zł (w 2014 - 65,735 mln zł z udziałem w strukturze sprzedaży - 61%).

Liczby te zawierają także sprzedaż do krajów UE. Jej udział w geograficznej strukturze sprzedaży zwiększyła się z 24,6% do 28,5%. W liczbach bezwzględnych sprzedaż do UE wyniosła 27,745 mln zł (w roku 2014 miała ona wartość 26,460 mln zł).

Zmniejszyła się jednak sprzedaż w Azji i Oceanii z 34,959 mln zł w 2014 r. do 23,889 mln zł w 2015 r. Udział tej części sprzedaży firmy zmniejszył się z 32,4% w 2014 r. do 24,6% w 2015 r.

AC S.A. zanotowało także spadek w sprzedaży do obu Ameryk z 7,061 mln zł w 2014 r. (udział 6,6%) do 4,894 mln zł w 2015 r. (udział 5%).

Główną część sprzedaż AC S.A. stanowią sekwencyjne systemy wtrysku gazu (aż 78,4% w 2015 r.). Wartość sprzedaży instalacji sekwencyjnych w strukturze asortymentowej sprzedaży firmy zamknęła się kwotą 130,690 mln zł.

Systemy podciśnieniowe są już zanikającym na rynku rozwiązaniem. Ich sprzedaż w strukturze asortymentowej wyniosła tylko 2,9% (4,812 mln zł).

W obu tych kategoriach nastąpił wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2014.

W przypadku sekwencji wyniósł on 0,9% w stosunku do 2014 r. (udział w strukturze sprzedaży 76,7%).

W przypadku systemów podciśnieniowych wzrost był większy i wyniósł 15%. W 2014 r. sprzedaż tego asortymentu zamknęła się kwotą 4,184 mln zł (udział w ogólnej sprzedaży na poziomie 2,5%).

Asortymentowa struktura sprzedaży AC S.A. [mln zł]

Rodzaj20142015Dynamika
2015/2014
Struktura
2014
Struktura
2015
Sekwencyjne systemy wtrysku gazu129,529130,690100,9%76,7%78,4%
Podciśnieniowe systemy LPG4,1844,812115,0%2,5%2,9%
Zestawy do haków holowniczych15,89916,430103,3%9,4%9,8%
Pozostałe wyroby i usługi3,0602,68087,6%1,8%1,6%
Towary16,22012,12074,7%9,6%7,3%
Razem168,892166,73298,7%100,0%100,0%

 

AC S.A. inwestuje duże środki w badania i rozwój produktów. Nakłady na ten cel w 2015 r. wyniosły 5,94 mln zł (3,6% obrotów spółki). W Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy jest zatrudnionych 50 inżynierów odpowiedzialnych za opracowywanie nowych rozwiązań instalacji gazowych do silników benzynowych i Diesla. W zeszłym roku prace były skoncentrowane na opracowaniu nowych wersji oraz rozbudowie pod względem funkcjonalnym sterowników sekwencyjnych instalacji LPG marki STAG.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: AC S.A.gazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.