REKLAMA
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 7
fot. Instytut Nafty i Gazu / Digitalizacja zbiorów bibliotecznych poprzednie następne
24.06.2013

Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie branżowego ośrodka informacji

REKLAMA Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie branżowego ośrodka informacji fot. Instytut Nafty i Gazu

Chęć sprostania tempu postępu technologicznego w dziedzinie IT, rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz wzrastającemu zapotrzebowaniu na zaawansowane aplikacje informatyczne sprawiają, że konieczne jest prowadzenie niezbędnych inwestycji, związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sieciowej nauki oraz zasobów naukowych w postaci cyfrowej.
REKLAMA

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sieciowej oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych okazuje się być niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności badawczej na poziomie, odpowiadającym normom światowym i europejskim. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Instytut Nafty i Gazu w Krakowie (INiG) aplikował o środki umożliwiające przeprowadzenie inwestycji infrastruktury informatycznej oraz stworzenie cyfrowych zasobów nauki.

www.informatyzacja.inig.plfot. Instytut Nafty i Gazuwww.informatyzacja.inig.pl

W 2010 r. INiG rozpoczął realizację projektu pt.: „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: „Infrastruktura sfery B+R", Działanie 2.3.: „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki", Poddziałanie 2.3.1 oraz Poddziałanie 2.3.2, na podstawie umowy nr POIG.02.03.00-00-007/10.

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu, polegający na zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych, wspomagających prowadzenie badań naukowych, zarządzanie pracą laboratoriów badawczych oraz stworzeniu cyfrowych zasobów informacyjnych dla branży naftowej i gazowniczej. W ramach poszczególnych etapów projektu zrealizowano następujące zadania:

 1. Integracja lokalnych sieci komputerowych oraz zwiększenie mocy obliczeniowych INiG poprzez uruchomienie i budowę lokalnych sieci komputerowych oraz zakup klastra obliczeniowego:
  Digitalizacja zbiorów bibliotecznych w Instytucie Nafty i Gazufot. Instytut Nafty i GazuDigitalizacja zbiorów bibliotecznych
  • część 1:  modernizacja i budowa lokalnych sieci komputerowych w Pionie Technologii Nafty w Krakowie i w Oddziale zamiejscowym INiG w Krośnie.
   Założenie nowej sieci informatycznej poprawiło warunki pracy i skróciło czas wykonywanych zadań, umożliwiło sprawniejsze korzystanie z baz danych, zdalnych serwerów oraz innych danych dostępnych w Internecie, co jest niezbędne dla nowoczesnego, sprawnego działania jednostki badawczo-rozwojowej. Pozwoliło również na korzystanie z lepszych standardów, jakie daje nowoczesna sieć komputerowa. Zaangażowanie pracowników INiG w projekty międzynarodowe wymagało odpowiedniej sieci informatycznej, do szybkiej wymiany danych pomiędzy sobą, jak również zagranicznymi partnerami. Nowa sieć będzie wykorzystywana także do tworzenia baz danych, kontaktów z partnerami oraz zbierania informacji.
  • część 2: zakup i uruchomienie klastra obliczeniowego.
   W celu prowadzenia efektywnego poszukiwania złóż węglowodorów obecnie najskuteczniejszymi metodami sejsmicznymi konieczna była budowa klastra obliczeniowego o dużej mocy.
 2. Wdrożenie w akredytowanych laboratoriach INiG jednolitej cyfrowej platformy do zarządzania pracą laboratorium.
  Multimedialny pakiet edukacyjny Instytutu Nafty i Gazufot. Instytut Nafty i GazuMultimedialny pakiet edukacyjny

  We współczesnych, prężnie rozwijających się laboratoriach badawczych, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami, nadzorowanie badań wielu próbek jednocześnie, śledzenie badań wykonywanych dla wielu projektów badawczych, zapewnienie zgodności ze standardami oraz współpraca wielu jednostek w ramach jednej organizacji wymaga wspomagania poprzez elektroniczny system zarządzania pracą laboratorium. W INiG działają 22 laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), które na przestrzeni ostatnich lat zaprojektowały i wdrożyły indywidualne programy komputerowe, wspomagające ich pracę. Programy te miały jednak ograniczoną funkcjonalność. Stopień skomplikowania prowadzonych prac w zakładach badawczych jest tak duży, że niezbędne okazało się wdrożenie profesjonalnego systemu do zarządzania laboratorium, jakim jest system typu LIMS. Jest to narzędzie służące m.in. do wspomagania organizacji pracy, tworzenia baz danych m.in. wyników i rodzajów badań, kontrahentów, analizy danych, integracji z aparaturą kontrolno-pomiarową, automatycznego generowania raportów, a także bezpiecznego archiwizowania danych i łatwego ich przeszukiwania. Wdrożenie systemu typu LIMS podniesie konkurencyjność Instytutu i przybliży go do standardów światowych.

 3. Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej poprzez rozbudowę branżowego ośrodka informacji:
  • część 1: digitalizacja zbiorów bibliotecznych.
   Realizacja tego zadania obejmowała wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego, digitalizację pierwszych wydawnictw przemysłu naftowego oraz części najcenniejszych zasobów bibliotecznych INiG.
  • część 2: opracowanie multimedialnego pakietu edukacyjnego.
   Pakiet zawiera informacje dotyczące procesów poszukiwań, wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu, przedstawione w formie interaktywnych animacji flash wraz z lektorem. Animacje wyjaśniają procesy począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów przez magazynowanie, transport, dystrybucję aż do użytkowania gazu i ropy, oraz produktów pochodzących z ich przeróbki.
  • część 3: utworzenie specjalistycznego serwisu internetowego kompleksowo poświęconego zagadnieniom branży naftowej i gazowniczej.
   Serwis zawiera informacje na temat aktualności w branży, publikacji naukowych, informacje normalizacyjne, informacje o technologiach związanych z branżą naftową i gazowniczą oraz dziedzinami pokrewnymi, odnośniki do krajowych i międzynarodowych stron www dotyczących przemysłu naftowego i gazowniczego, polsko-angielsko-rosyjski słownik branżowy.
   Utworzenie serwisu podyktowane było stale rosnącym zapotrzebowaniem płynącym z sektora naftowego i gazowniczego na tego rodzaju informacje).

Projekt ma charakter ponadregionalny, a jego odbiorcami są ośrodki naukowe branży naftowej i gazowniczej oraz powiązanych gałęzi gospodarki. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do przekształcenia INiG w nowocześnie wyposażony, zinformatyzowany ośrodek badawczy, dostosowany do standardów europejskich i światowych. Poprzez komputeryzację i usprawnienia wybranych procesów, wzrośnie potencjał naukowo-badawczy INiG.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


 • 7 tys. czytelników
 • Auta na LPG
 • Testy i relacje wideo
 • Nowości i porady

Instytut Nafty i Gazu
źródło: Inforamcja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.