REKLAMA
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 3
Prezentacja raportu POGP podczas Konferencji "LPG - Wyjątkowa Energia" / fot. gazeo.pl poprzednie następne
19.03.2012

Rynek autogazu w Polsce według raportu POGP

Rynek autogazu w Polsce według raportu POGP fot. POGP

Polska Organizacja Gazu Płynnego opublikowała coroczny raport o stanie rynku LPG. Z przedstawionego opracowania wynika, że krajowy rynek gazu płynnego (autogaz, gaz w butlach oraz w zbiornikach) zanotował nieznaczny spadek konsumpcji (-2,9%).
REKLAMA

Autorzy raportu zwracają uwagę, że powodem tego stanu rzeczy jest przede wszystkim kryzys gospodarczy oraz dość wysokie średnie temperatury, co wpłynęło m.in. na rynek butli (- 4,3%). Prawie 90% zużytego w Polsce LPG pochodzi z importu. Naszym największym dostawcą pozostaje Rosja (wzrost do prawie 50% udziału w imporcie), zmniejszyła się ilość gazu z Kazachstanu (do 23,3%), zaś ilość gazu białoruskiego zapełniła 10,5% krajowego rynku gazu płynnego. Gaz płynny sprowadzamy także m.in. z Litwy, Niemiec, Czech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Ogółem z krajów UE importujemy 15% LPG. W minionym roku, produkcja krajowego gazu płynnego zmalała o 9,4% (do 290 tys ton) co stanowi powrót do poziomu z lat minionych, gdy nie przekraczała poziomu 300 tys ton.

Autogaz
Autogaz, niezmiennie stanowi prawie 3/4 rynku LPG w Polsce (73%), będąc liderem rynku gazu płynnego. Mimo to, w porównaniu z minionym rokiem, konsumpcja autogazu spadła do 1610 tys ton. (-3%). Autorzy raportu wskazują na dwa powody tego stanu rzeczy: stopniową wymianę pokoleniową samochodów na

Warto wiedzieć

Autogaz,  stanowi prawie 3/4 rynku LPG w Polsce (73%).

bardziej nowoczesne i zużywające mniejszą ilość paliwa oraz wzrost cen autogazu, który sprawił, że polscy kierowcy mniej jeżdżą. Raport zwraca także uwagę na zeszłoroczne reakcje rynku autogazu (w tym także rynek instalacji LPG) na doniesienia medialne o planowanych zmianach obciążeń finansowych oraz planowanym wzroście cen paliw. Pierwsza połowa roku, sprzyjała zainteresowaniu samochodowymi instalacjami LPG, co spowodowało kolejki w oczekiwaniu na ich montaż. Latem sytuacja się skomplikowała z uwagi na doniesienia związane ze wstępnymi propozycjami Komisji Europejskiej odnośnie podatku akcyzowego. Po medialnej wrzawie i ogłoszeniu zdecydowanego sprzeciwu rządu wobec unijnych planów, nastroje kierowców poprawiły się, przynosząc stabilizację w branży.

 

Ogólna liczba zarejestrowanych samochodów osobowych – wszystkich i tych zasilanych LPG

RokWszystkieLPGUdział w rynku (%)
200916 494 6502 325 684 14,10
201017 239 800 2 477 63314,37
201118 194 0132 647 21814,55


Źródło: GUS, CEPIK

W grudniu 2011 roku, po naszych drogach jeździło łącznie prawie 18,2 mln samochodów osobowych, z czego aż 2,65 mln zasilanych było autogazem. Co siódmy pojazd spotkany na ulicy korzystał z LPG. Samochody z instalacją autogazu stanowiły 14,55% całego wolumenu samochodów osobowych. Wskaźnik ten konsekwentnie rośnie. W 2009 roku zarejestrowanych było 2 325 684 auta z instalacją LPG, rok później było ich 2 477 633. Zaś pod koniec 2011 roku, liczba aut zasilanych autogazem osiągnęła rekordowy poziom 2 647 218 szt. Taki wynik osiągnięto dzięki prężnemu rynkowi zakładów montujących instalacje autogazu, gdyż rynek samochodów nowych z tzw. fabryczną instalacją LPG dopiero raczkuje. W minionym roku, producenci samochodów sprzedali ledwie 1447 nowych pojazdów z LPG. Warto wspomnieć, że powyższe dane nie uwzględniają tzw. samochodów z kratką.

Stacje LPG
Zmniejsza się liczba modułów do tankowania autogazu. W 2011 roku zlikwidowano 200 dystrybutorów. Ich liczba spadła z 5900 do 5700 sztuk. Według analityków, obserwowany jest trend do zamykania małych stacji prywatnych, oferujących jedynie LPG. Sytuację ratuje zwiększająca się liczba stacji sieciowych, oferujących autogaz. Jeszcze niedawno stacje sieciowe stanowiły 45% ogólnej ilości punktów tankowania. Obecnie, jest ich już 60%. Od paru lat jest to stały trend rynku, na którym klienci zmieniając swoje upodobania, dokonują na stacji wielu zakupów oraz korzystają z zaplecza gastronomicznego. Za potrzebami klientów podążają koncerny, wzbogacając ofertę sprzedaży produktów i usług nie związanych z paliwami. Raport POGP zwraca uwagę na to, że statystyczna stacja autogazu sprzedaje rocznie ponad 282 ton LPG co daje średnio około 1377 litrów autogazu dziennie.

Ceny autogazu

Średnie ceny detaliczne autogazu w latach 2009-2010 (w zł/litr)fot. POGPŚrednie ceny detaliczne autogazu w latach 2009-2010 (w zł/litr)

Cena detaliczna autogazu w odniesieniu poszczególnych miesięcy 2011 roku był zdecydowanie wyższy niż rok i dwa lata wcześniej. Średnia cena autogazu w 2011 roku wyniosła 2,69 zł za litr podczas gdy w 2010 było to 2,26 zł/l, a w 2009 roku 2,06 zł/l. Najwięcej za autogaz, kierowcy płacili w grudniu (2,89 zł/l). Podobną sytuację zaobserwowano rok wcześniej, gdy grudniowa cena LPG notowana była na poziomie 2,61 zł/l. Najwyższa średnia cena autogazu w 2009 roku została odnotowana w listopadzie – 2,13 zł/l.

Cenę autogazu, oprócz zmiennej ceny zakupu, kształtują także obciążenia fiskalne. Średnie obciążenie podatkowe dla autogazu wyniosło w 2011 roku 36% co oznacza, że taki był średni udział wszelkich podatków i opłat w cenie detalicznej produktu. W tej materii, od wielu lat sytuacja jest w miarę stabilna. Najczęściej pojawiający się w prasie podatek akcyzowy na autogaz, od 2005 roku, pozostaje na niezmienionym poziomie, a jego wysokość jest zdecydowanie wyższa niż zalecenia europejskie (minimum 125 euro/tonę). W minionym roku wysokość podatku akcyzowego wyniosła 168,70 euro/tonę, czyli była wyższa o prawie 35% od zalecanego minimum. Opłata paliwowa oraz akcyza są opłatami stałymi i niezależnymi od ceny netto produktu.

Relacje cenowe
Atrakcyjna dla użytkowników LPG proporcja między cenami autogazu oraz benzyny, pozostaje niezmienna od samego początku branży LPG w Polsce czyli od początku lat 90-tych. W minionym roku, ten korzystny stosunek został utrzymany.

Porównanie średnich cen detalicznych LPG i benzyny w 2011 roku (w zł/litr)fot. POGPPorównanie średnich cen detalicznych LPG i benzyny w 2011 roku (w zł/litr)

Na początku roku 2011 cena autogazu stanowiła 55,6% ceny benzyny EU95. Na koniec roku zanotowano jeszcze korzystniejszą relację cenową na poziomie 53,1%. Jeżdżąc na LPG, największe oszczędności poczynić można było w sierpniu, gdy stosunek LPG do benzyny wynosił - 49,4%. Średnia cena autogazu w 2011 roku wynosiła 52,4% ceny benzyny EU95. Innymi słowy, różnica pomiędzy paliwami wyniosła 2,45 zł/l. Autorzy raportu zwracają uwagę, że kwotowe proporcje cenowe mają duże znaczenie w podejmowaniu decyzji o wyborze stosowanego paliwa. Jeszcze większą rolę odgrywa poziom cen detalicznych każdego z tych produktów. Im wyższa cena benzyny tym większe obserwować można zainteresowanie autogazem u kierowców.

Za tydzień, LPG na świecie według raportu POGP.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: POGPgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.