REKLAMA
19.09.2013

Samoobsługa weszła w życie, ale...

Weszły w życie przepisy wprowadzające samoobsługę na stacjach tankowania autogazu. Jest ona możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu. Pojawił się jednak problem z interpretacją jednego z zapisów rozporządzenia.
REKLAMA

Celem Ministerstwa Gospodarki było ograniczenie do minimum wymogów, po spełnieniu których możliwa byłaby samoobsługa podczas tankowania LPG, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na stacjach tankowania autogazu. Prowadzone wielokrotnie konsultacje z Transportowym Dozorem Technicznym i organizacjami skupiającymi firmy paliwowe i operatorów stacji benzynowych zaowocowały niezwykle treściwym i zwięzłym (jak na nasze warunki) rozporządzeniem ministra gospodarki, które właśnie weszło w życie.

Samoobsługa na stacjach LPG weszła w życie.fot. gazeo.plSamoobsługa na stacjach LPG weszła w życie.

Mimo bardzo „życiowego” podejścia resortu do projektu, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Pojawił się problem z interpretacją zapisu paragrafu 131b, który nakłada wymóg montażu na zasilającym rurociągu technologicznym (pomiędzy zbiornikiem a odmierzaczem LPG) zaworu otwierającego się automatycznie w trakcie tankowania autogazu.
Z tego powodu, z inicjatywy gazeo.pl  Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie
, na którym obecni byli m. in. przedstawiciele resortu, Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskiej Izby Paliw Płynnych, TDT oraz technicy-specjaliści zajmujący się serwisowaniem i budową stacji LPG.

W opinii niektórych ekspertów montaż zaworów pod dystrybutorami może okazać się niemożliwy ze względu na konieczność umieszczania tychże zaworów pod poziomem gruntu, co skutkować będzie pracą w niezwykle trudnym środowisku. Inni podnoszą kwestię, że jest to w ogóle niemożliwe ze względu na zapisy innych przepisów o rurociągach technologicznych gazu. Podczas spotkania zwrócono także uwagę na to, że niemożliwy jest montaż zaworów w odmierzaczu ze względu na zakaz ingerencji w sam dystrybutor i nadzór nad tym urządzeniem, sprawowany przez Główny Urząd Miar.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest montaż rzeczonych zaworów przy zbiornikach LPG. Takie rozwiązanie stosuje od lat m. in. koncern BP, który nie bacząc na wątpliwosci innych operatorów, rozpoczął program samoobsługi na swoich stacjach.


W trakcie dyskusji padła propozycja, by za wystarczające do spełnienia rozporządzenia uznane zostały w drodze interpretacji nowych przepisów zawory fabrycznie montowane w dystrybutorach. W odpowiedzi Elżbieta Piskorz, dyrektor Departamentu Ropy i Gazu MG, poinformowała, że nie ma prawnej możliwości takiego rozwiązania problemu. Jest to nowe rozporządzenie i nie wchodzi zatem w grę jego szybka nowelizacja. Ponadto przypomniała przedstawicielom branży i wyraziła zdumienie, że w trakcie tworzenia prawa, podczas spotkań, wymiany pism i toczenia rozmów żaden uczestnik konsultacji nie zgłosił tego problemu.

Pani dyrektor zaznaczyła też, że resort pragnie jak najszybciej rozwiązać ten problem. Aby tego dokonać, MG rozpoczęło już konsultacje z Urzędem Dozoru Technicznego, w którego kompetencjach leży nadzór na gazociągami technologicznymi. Warto zaznaczyć autentycznie przychylne nastawienie resortu do kwestii samoobsługi na stacjach LPG i chęć rozwiązania problemu przy jak najmniejszej uciążliwości dla właścicieli stacji LPG.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: MG, własnegazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.