REKLAMA
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 5
fot. gazeo.pl / Kurtyny wodne nie pozwalały na przemieszczanie się chmury odparowanego LPG poprzednie następne
05.07.2013

Strażacy ćwiczą w Amerigas

Strażacy ćwiczą w Amerigas fot. gazeo.pl

1500 ton LPG w jednym miejscu. Ta liczba robi wrażenie. Taka ilość gazu płynnego może znajdować się w zbiornikach magazynowych i na bocznicy kolejowej rozlewni gazu płynnego firmy Amerigas w Łodzi.
REKLAMA

Z tego powodu rozlewnia ta jest kwalifikowana jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (wszystkie obiekty, w których przechowywane jest powyżej 200 t LPG zaliczają się do tej grupy zakładów, co wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska). Przepisy tej ustawy nakładają na właścicieli takich obiektów obowiązek stworzenia odpowiedniej dokumentacji opisującej funkcjonowanie zakładu, stosowane technologie i systemy zabezpieczeń oraz precyzującej działania w momencie wystąpienia awarii.

Ładowanie video...

Tego rodzaju ćwiczenia, w ramach testowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska odbywają się w cyklach 3-letnich. Odbywają się one po to aby przetestować współdziałanie służb ratowniczych zakładu i zewnętrznych służb: straży pożarnej, jednostek policji i innych jednostek jak pogotowie ratunkowe. Wszystko po to aby w sytuacji awaryjnej, gdyby awaria rzeczywiście nastąpiła na terenie zakładu, nasi pracownicy byli przygotowani do tego aby poprowadzić działania sprawnie, bez kłopotu i zminimalizować ewentualne straty.

Maciej Malkowski, Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Jakości, Amerigas Polska

Stanowisko rozładunku cystern kolejowychfot. gazeo.plScenariusz ćwiczeń przewidywał, że awaria powstanie na stanowisku rozładunku cystern kolejowych, na którym widać działającą instalację zraszaczy

Jednym z wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska jest także konieczność przeprowadzania co 3 lata ćwiczeń, które mają na celu sprawdzenie w praktyce założeń stworzonej w firmie dokumentacji oraz jej koordynacji z działaniami Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i innych służb.

Właśnie takie ćwiczenia odbyły się na początku lipca w rozlewni gazu płynnego firmy Amerigas w Łodzi.

W scenariuszu ćwiczeń założono, że w trakcie rozładunku cysterny kolejowej doszło do rozszczelnienia węża elastycznego połączonego z instalacją technologiczną rozlewni, poprzez którą płynny gaz przepływa do zbiorników magazynowych. Automatyczne zawory elektromagnetyczne instalacji rozlewni zadziałały prawidłowo, jednak zawór denny cysterny kolejowej nie zamknął się do końca, powodując wyciek LPG z intensywnością około 5 kg/s, co było powodem powstania chmury odparowanego gazu. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało trzech pracowników.

Ćwiczenia rozpoczęły się punktualnie o godzinie 11, kiedy w wyniku awarii wspomnianego przewodu elastycznego detektory wykryły zwiększone stężenie LPG na stanowisku rozładunku cystern kolejowych i automatycznie uruchomiły sygnał alarmowy oraz elektrozawory odcinające instalację technologiczną rozlewni.

Po zadziałaniu instalacji alarmowej do akcji wkroczył zakładowy zespół ratowniczy składający się z odpowiednio przeszkolonych pracowników rozlewni. Ich działania ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca awarii przed rozprzestrzenianiem się chmury odparowanego LPG, będącej wynikiem wycieku gazu płynnego ze zbiornika cysterny kolejowej. W tym celu zostały ustawione kurtyny wodne, które odcinały stanowiska rozładunku cystern kolejowych od zbiorników magazynowych. Oprócz stworzenia fizycznej przeszkody zabezpieczającej przez przemieszczaniem się chmury odparowanego LPG kurtyny schładzały powietrze w swym otoczeniu, co przyczyniało się do zmniejszenia intensywności parowania gazu płynnego.

Po niecałych 5 minutach na terenie rozlewni pojawiły się pierwsze samochody ratowniczo-gaśnicze, a prowadzenie całej akcji zostało przejęte przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy stawiają kurtyny wodnefot. gazeo.plStrażacy stawiają kolejne kurtyny wodne, aby nie dopuscić do rozprzestrzeniania się chmury odarowanego LPG

Działania strażaków polegały na rozstawieniu kolejnych kurtyn wodnych zabezpieczających miejsce zdarzenia, ewakuacji osób poszkodowanych oraz usunięciu wycieku z cysterny kolejowej. Praktycznie w tym samym czasie współdziałający ze strażą pożarną policjanci zajmowli się ewakuacją osób spod biurowca na terenie rozlewni (w przypadku alarmu każdy z pracowników obowiązany jest stawić się w ściśle określonym miejscu pod biurowcem).

Organizowane w cyklu 3-letnim ćwiczenia mają na celu sprawdzenie współdziałania służb ratowniczych i służą ocenie poprawności założeń teoretycznych zawartych w dokumentacji w zderzeniu z działaniami praktycznymi.

W ćwiczeniach uczestniczyło 15 zastępów PSP, czyli około 60 strażaków, w tym także specjalizujących się w ratownictwie wysokościowym. W czasie prowadzenia akcji zużyto 350 m3 (350 tys. l) wody. W podsumowaniu ćwiczeń pozytywnie oceniono pracę strażaków i ich współdziałanie z innymi służbami, choć raport końcowy oceniający każdy szczegół z przebiegu akcji powstanie w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi dopiero za jakiś czas.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Relacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.