REKLAMA
31.10.2011

VIII Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG: branża dla branży

W Centrum Konferencyjnym OSSA koło Rawy Mazowieckiej odbyła się kolejna, ósma już edycja spotkania przedstawicieli branży gazu płynnego z Polski i zagranicy. Poruszano zagadnienia prawno-podatkowe, kwestie związane z nowymi zastosowaniami, a także - co dla nas najważniejsze - debatowano nad przyszłością sektora autogazu, napędzającego rynek propanu-butanu w naszym kraju. Oto zbiór wniosków w pigułce.
REKLAMA
Paweł Bielski, prezes firmy Polski Gaz S. A.Gazeo.plPaweł Bielski, prezes firmy Polski Gaz S. A.

Panel I - Prawo i podatki

Konferencję otworzyło krótkie wystąpienie Roberta Bukowskiego, dyrektora zarządzającego Information Market S. A. - firmy analityczno-doradczej znanej dotąd jako e-petrol.pl. Ta ostatnia nazwa pozostaje aktualna, ale jedynie w odniesieniu do części firmy zajmującej się monitorowaniem rynku paliw, natomiast nowo powstałe Information Market oferuje usługi o znacznie szerszym zakresie.

Zasadniczą część merytoryczną VIII Spotkania Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG otworzył Paweł Bielski, prezes firmy Polski Gaz S. A., który przedstawił referat dotyczący planowanych zmian ustawy o zapasach obowiązkowych przez pryzmat polskiego rynku gazu płynnego. Dziś za ich tworzenie i utrzymywanie, pod rygorem kar finansowych, odpowiadają przedsiębiorcy z sektora obrotu paliwem, co niestety może powodować straty po ich stronie (jeżeli surowiec sprzeda się po niższej cenie niż wcześniej kupiono go w celu utworzenia wymaganego zapasu). Branża postuluje wyłączenie LPG z systemu zapasów obowiązkowych lub przynajmniej ograniczenie ich do ilości przeznaczonych na cele napędowe.

Tutaj rejestrowali się licznie przybyli uczestnicy VIII Spotkania Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPGGazeo.plTutaj rejestrowali się licznie przybyli uczestnicy VIII Spotkania Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG

Następna prezentacja, przygotowana przez Kancelarię Mamiński i Wspólnicy, a zaprezentowana przez Łukasza Szymańskiego, dotyczyła procedur klasyfikacji towarowej gazu płynnego i rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych urzędów celnych. Gaz sprowadzony do Polski musi zostać odpowiednio sklasyfikowany na podstawie wytycznych zawartych w Nomenklaturze Scalonej (CN), co oznacza formalne zadeklarowanie składu towaru (np. gaz ziemny, propan, butany, mieszanina - przy czym wyraźna dominacja jednego składnika powoduje zakwalifikowanie towaru jako czystego surowca jednorodnego, np. LPG z 60-procentowym udziałem propanu to propan). Na tym polu mogą pojawiać się rozbieżności interpretacyjne, jeżeli zgłoszenie celne poddane zostanie (wybiórczo i losowo) weryfikacji ze strony organów celnych. Bywa wręcz, że różne urzędy celne różnie klasyfikują ten sam towar.

Andrzej Jarzębski z firmy Expertise

Kolejne wystąpienie, przygotowane przez dra inż. Andrzeja Jarzębskiego, przybliżało uczestnikom szczegóły rzeczonej Nomenklatury Scalonej. Pewna pułapka polega na tym, że mieszanina z niewielką przewagą jednego ze składników (np. propanu), kwalifikująca się jako czysty propan, a nie tzw. produkty pozostałe podczas transportu i przeładunku stanie się mieszaniną z przewagą innego składnika, np. butanów. Zmienia się klasyfikacja celna oraz wkrada się kwestia produkcji danego towaru (skoro propan stał się butanem, ktoś musiał go wyprodukować). Słowem, trudno o proste odpowiedzi i rozwiązania dla importerów i sprzedawców, których trapią dylematy natury kwalifikacyjnej. Pojawiło się także interesujące i frapujące pytanie: czy LPG to jeszcze mieszanina czy już związek chemiczny rządzący się własnymi prawami? Według definicji, poszczególne składniki mieszaniny zachowują swoje cechy fizykochemiczne i można je rozdzielić przy użyciu metod fizycznych, nie chemicznych. Związek chemiczny to z kolei takie połączenie składników, które nadaje całości nowe, własne cechy i nie daje się rozdzielić metodami fizycznymi.

Marcin Jagielski, Izba Celna w ŁodziGazeo.plMarcin Jagielski, Izba Celna w Łodzi

 

Marek Balawejder, prezes firmy Orlen GazGazeo.plMarek Balawejder, prezes firmy Orlen Gaz

LPG to jednak wciąż mieszanina, ponieważ poszczególne węglowodory nie łączą się chemicznie (cząsteczki propanu i butanów nie zmieniają składu i funkcjonują obok siebie) i można je łatwo odseparować (np. poprzez destylację).

Ostatnia prezentacja przed przerwą, autorstwa Marcina Jagielskiego z Izby Celnej w Łodzi, podejmowała temat systemu przemieszczania i nadzoru wyrobów akcyzowych. Przybliżała ona ideę i funkcjonowanie systemu EMCS, który jest elektronicznym narzędziem do obsługi transportu gazu płynnego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i zastępującym dokumentację papierową odpowiednikami elektronicznymi. Choć system rodził się w bólach, działa coraz sprawniej i pozwala skrócić czas obiegu dokumentów.

Panel II - Rynek LPG: stan obecny, struktura i rozwój

Po przerwie nadszedł czas na najbardziej przez nas wyczekiwaną część spotkania: prelekcję Marka Balawejdera, prezesa Orlen Gaz, pt. Autogaz - historia czy przyszłość. Przedstawiała ona pokrótce niemal 20-letnią historię LPG jako paliwa samochodowego w Polsce i perspektywy dalszego rozwoju tego sektora, z naciskiem na potencjalne zagrożenia, hamujące trend wzrostowy w najbliższych latach. Zastanawiające jest na przykład, że pomimo rosnącej liczby samochodów napędzanych gazem na naszych drogach ilość zużywanego paliwa rokrocznie spada. W Europie i na świecie, choć pojazdów także przybywa, zapotrzebowanie na autogaz rośnie, a przecież i tam auta są coraz nowocześniejsze i coraz mniej palą. Marek Balawejder wyraził obawę, że taki stan rzeczy w Polsce może mieć związek z wciąż obecną szarą strefą, czyli nielegalnym wykorzystaniem gazu grzewczego jako paliwa silnikowego. Inaczej niż za granicą, w naszym kraju nie funkcjonują żadne mechanizmy wsparcia - rynek narodził się spontanicznie, z potrzeby czasu i miejsca, przy walnym udziale przedsiębiorczości prywatnej i chociaż został odpowiednio uregulowany (akcyza, uprawnienia do montażu, homologacje, itd.), nie wprowadzono żadnych preferencji, które by go dalej napędzały, gdy wytraci naturalny impet.

Rozmowy kuluarowe to nie mniej ważna część każdej konferencji niż same prezentacjeGazeo.plRozmowy kuluarowe to nie mniej ważna część każdej konferencji niż same prezentacje

Przywołano przykłady wielu dobrych praktyk z Europy i nie tylko, na których można i warto się wzorować, aby autogaz niezmiennie pozostawał atrakcyjną alternatywą dla paliw konwencjonalnych. Szczegóły prezentacji przedstawimy wkrótce w osobnym materiale.

Wojciech Chruściel, Logistic Port SkandawaGazeo.plWojciech Chruściel, Logistic Port Skandawa

Następne wystąpienie stanowiło prezentację terminalu przeładunkowego Logistic Port Skandawa jako atrakcyjnej alternatywy wobec istniejących dotąd dróg importu gazu płynnego zza Buga. Terminal związany jest z podobnym obiektem w Braniewie (Logistic Port Braniewo) i oferuje przeładunek z cystern kolejowych do cystern kolejowych oraz z cystern kolejowych do autocystern.

Firma dysponuje własną bocznicą szerokotorową, którą planuje dalej rozbudowywać. Usługi dodatkowe obejmują przeładunek węgla i wyrobów masowych.

Panel zamknęła prezentacja firmy BiproRaf - biura projektowego z Gdańska, które dzięki nowoczesnym narzędziom i doświadczeniu przygotowuje gotowe instalacje rurociągowe dla branży petrochemicznej, w tym dla sektora gazu płynnego. Działalność firmy obejmuje wszystkie etapy wykonania, od deski kreślarskiej aż po rozruch i oddanie kluczy inwestorowi, a także prace związane z nadzorem inwestycji. Wśród zrealizowanych prac BiproRaf wymienia m. in. instalacje rafineryjne na zlecenie Grupy Lotos, terminal LPG w Porcie Gdańsk czy terminal magazynowo-przeładunkowy LPG i propylenu w Brzeźnie.

Prelegenci nie musieli obawiać się mówienia do pustej saliGazeo.plPrelegenci nie musieli obawiać się mówienia do pustej sali

Panel III - trendy i rozwiązania innowacyjne

Ostatnią część konferencji zdominowały prezentacje produktów i usług z branży gazu płynnego. Na początek Patryk Powaga z firmy Dräger Safety Polska przedstawił gamę produktów koncernu Dräger, obejmującą przenośne i stacjonarne systemy detekcji gazów, oparów i płomieni. Następnie, Bożena Wróblewska, reprezentująca Gaspol, omówiła innowacyjne zastosowania LPG, w tym: gazowe urządzenia do kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej), gazowe pompy ciepła, nowoczesne piecyki, nagrzewnice i promienniki, kuchenki turystyczne i stacjonarne, grille, lampy, lodówki oraz ciekawe parasole gazowe, zapewniające ciepło na otwartych przestrzeniach w promieniu kilku metrów od miejsca ustawienia - w sam raz na jesienne wieczory na powietrzu. Całe VIII Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG zakończyła prezentacja nowych usług analityczno-doradczych e-petrol.pl dla firm z sektora obrotu gazem płynnym.

Bożena Wróblewska z firmy GaspolGazeo.plBożena Wróblewska z firmy Gaspol

Tego rodzaju wydarzenia są nieocenioną platformą wymiany opinii i informacji dla przedstawicieli branży LPG. Ze swojej strony możemy mieć nadzieję, że w kolejnych edycjach więcej miejsca będzie poświęcone zagadnieniom związanym z autogazem, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę, że propan-butan w Polsce to nie tylko paliwo samochodowe, nawet jeżeli ten sektor to lwia część rynku. VIII edycja odeszła do historii, ale to dobra wiadomość - już za rok kolejna!


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Robert Markowski
źródło: relacja własna na podstawie materiałów prelegentówgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.