REKLAMA
11.02.2013

Wsparcie dla czystych paliw

Komisja Europejska dostrzegła, że rozwój pojazdów napędzanych czystymi paliwami wymaga wsparcia nie tylko w zakresie ich produkcji, lecz także użytkowania, co wymaga odpowiednio rozwiniętej infrastruktury do tankowania tych nośników energii.
REKLAMA

Jako powody niezadowalającego rozwoju rynku samochodów napędzanych czystymi paliwami, obok kosztów zakupu wymienia się także brak akceptacji ze strony użytkowników oraz przede wszystkim brak odpowiednio rozwiniętej sieci stacji tankowania, szczególnie w zakresie punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Mamy zatem do czynienia z sytuacją podobną do naszego (polskiego) rynku CNG, tzn. brak popytu na czyste samochody wynika z braku stacji, a te nie powstają z uwagi na słabo rozwiniętą populację pojazdów.

Wychodząc naprzeciw tej dość specyficznej sytuacji Komisja Europejska wyznaczyła poszczególnym krajom członkowskim cele, które mają zapewnić odpowiednią liczbę punktów tankowania samochodów napędzanych czystymi paliwami w Europie oraz wypracowanie wspólnych standardów w zakresie ich niezbędnego wyposażenia.

Słupek do ładowania samochodów elektrycznychfot. Better PlaceŁadowanie samochodu elektrycznego

Działania te mają wspierać rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, wodorowych i zasilanych gazem ziemnym. Komisja Europejska doszła do wniosku, że infrastruktura LPG jest dostatecznie dobrze rozwinięta w całej Europie, zatem żadne działania wspierające w tej dziedzinie nie są przewidziane. W zakresie transportu morskiego i śródlądowego będą wspierane działania mające na celu rozwój infrastruktury tankowania LNG do jednostek pływających.

Pakiet „Czysta energia dla transportu” obejmuje: komunikat w sprawie europejskiej strategii rozwoju sektora paliw alternatywnych, dyrektywę dotyczącą infrastruktury i norm oraz dokument towarzyszący zawierający opis planu działania na rzecz stosowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w żegludze.

Zmiany będą mogły być wprowadzone bez angażowania pieniędzy publicznych, tylko poprzez zmianę miejscowych przepisów w celu zaangażowania w rozwój infrastruktury inwestorów prywatnych, co ma doprowadzić do zmiany postrzegania tego typu samochodów. Wsparcie UE w tym zakresie jest już dostępne. Będą to środki z funduszy: TEN-T, Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.

Ładowanie samochodów elektrycznych

W tym zakresie Polska ma do 2020 r. zbudować 46 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych. W Niemczech ma ich być 150 tys., we Włoszech 125 tys. Ujednoliceniu ma także ulec standard wtyczki stosowanej do ładowania.

. Działania te są odpowiedzią na deklaracje Chin i Stanów Zjednoczonych, które zapowiedziały, że do 2020 r. mają mieć ponad 6 mln pojazdów elektrycznych na swoich drogach. Mają one także pobudzić firmy motoryzacyjne do bardziej masowej produkcji samochodów elektrycznych w przystępnych cenach.. Tankowanie wodoru. Stacje tankowania wodoru istnieją w 14 państwach. Najwięcej jest ich w Niemczech, we Włoszech i Danii. Wniosek…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Wirtualny Nowy Przemysłgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.