Kalkulator oszczędności


czyli 18 250 km rocznie Pokaż wyniki

Wyliczenia bazują na średnich cenach benzyny i LPG w zadanym okresie. W obliczeniach przyjęto zużycie gazu LPG 15 % wyższe niż benzyny.