Temat: MAP sensor a sequent24

Mam pytanie teoretyczne. Czy w instalacji sequent 24 jest możliwość podłączenia na stałe map sensora mierzącego podciśnienie w kolektorze, tak aby system odczytywał rzeczywiste podciśnienie a nie wartość szacunkową wyliczoną podczas kalibracji??