1

Odp: Volvo z instalką CNG.

Nie ma możliwości zastąpienia go jakimś zamiennikiem?