REKLAMA
23.03.2015

22 razy Stacja Paliw

Zbliżają się Międzynarodowe Targi Stacja Paliw 2015. O kondycji branży paliw, zbliżających się targach i wydarzeniach towarzyszących rozmawiamy z Haliną Pupacz, przewodniczącą PIPP, pomysłodawcy i organizatora targów.
REKLAMA

gazeo.pl: Międzynarodowe Targi Stacja Paliw to wydarzenie z ponad 20-letnią historią. Od samego początku ich organizatorem jest Polska Izba Paliw Płynnych. Skąd w ogóle taki pomysł? Przecież PIPP jest organizacją branżową...

Halina Pupacz, przewodnicząca PIPPfot. PIPPHalina Pupacz, przewodnicząca PIPP

Halina Pupacz, przewodnicząca PIPP: Targi są dla nas istotne właśnie dlatego, że Polska Izba Paliw Płynnych jest organizacją branżową! Jako organizacja samorządu gospodarczego PIPP została powołana w 1991 r. przez przedsiębiorców rodzącego się wówczas polskiego prywatnego sektora paliwowego. Obecnie zrzesza ponad 300 firm operujących w różnych segmentach rynku paliw. Główne zadania i działania Izby, określone w jej statucie, to m. in.: porady i fachowa pomoc w kwestiach technicznych, prawnych i organizacyjnych, ochrona i reprezentacja interesów firm zrzeszonych oraz współpraca z organami państwowymi, instytucjami, samorządami i organizacjami branżowymi. Co roku odwiedzający stoiska w EXPO XXI mogą przekonać się, że wszystkie wyżej wymienione cele Izba realizuje właśnie poprzez targi Stacja Paliw, największe wydarzenie tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, a zarazem najpotężniejsze z mediów, którymi Izba dysponuje (pozostałe to m. in. miesięcznik Paliwa Płynne i portal paliwa.pl). Międzynarodowe Targi Stacja Paliw to po prostu miejsce, gdzie tworzy się szeroka platforma dialogu między poszczególnymi, tak różnymi wszak, uczestnikami rynku paliwowego. To nie tylko miejsce prezentacji najnowszych produktów czy usług, ale przede wszystkim miejsce spotkań przedsiębiorców i konsumentów.

Jaka jest obecna kondycja branży paliw?

Na kondycję naszej branży ma wpływ ogólny stan gospodarki. Dla każdej gospodarki zaś ważna jest stabilność otoczenia, zarówno mikro-, na rynku lokalnym, jak i makroekonomicznego – rynków globalnych. Wszelkie wahania koniunktury zarówno w skali mikro, jak i makro odczuwamy natychmiast. Dla gospodarki ważne jest napędzające je paliwo, a zatem stabilność energetyczna. Zarówno w produkcji, jak i sprzedaży, w której transport odgrywa dziś istotną rolę, ale także dla ostatecznego konsumenta istotne są więc ceny, które płaci za energię, za paliwa. Wyższe ceny paliw czy, ogólnie ujmując, energii to bezpośrednio również wyższe koszty produkcji i transportu, a w konsekwencji – wyższe rachunki domowych budżetów nas wszystkich. Z kolei to, jak obciążone są te ostatnie, przekłada się na popyt, czyli mówiąc po prostu na to, czy ludzie będą mieli pieniądze na kupno wyprodukowanych i obecnych na rynku towarów. Stąd też bardzo ważne i pożądane są wszelkie działania zmierzające do redukcji kosztów energii, a tym samym pobudzania popytu – zwłaszcza wewnętrznego, bo eksport rządzi się innymi regułami. PIPP wraz z innymi organizacjami handlowców od lat zgłasza postulaty m. in. w dziedzinie redukcji obciążeń fiskalnych ciążących nad rynkiem paliwowym, a które to redukcje w realiach naszej współpracy na szczeblu europejskim są całkiem realne. Tu warto wspomnieć o współpracy PIPP z UPEI – europejską organizacją parasolową zrzeszającą niezależnych operatorów rynku paliwowego. Dzięki tej współpracy możemy uczestniczyć na bieżąco w procesie formowania się unormowań obowiązujących wspólnotową gospodarkę.

Jakie są największe bolączki branży paliw?

Na rentowność biznesów prowadzonych przez naszych przedsiębiorców największy wpływ mają oczywiście marże uzyskiwane na sprzedawanych produktach paliwowych, a z tym w ostatnim okresie nie jest najlepiej. To zresztą bolączka nie tylko detalistów – operatorów stacji paliw, ale również rafinerii i to nie tylko polskich, ale europejskich w ogóle, które muszą borykać się ze spadkiem popytu na swe produkty i ostrą konkurencją cenową innych uczestników rynku paliwowego. Marże detaliczne od dłuższego już czasu utrzymują się na bardzo niskim poziomie, co ma bardzo negatywny wpływ na biznes. Brak stabilności w tym zakresie nie pozwala bowiem na długofalowe planowanie posunięć gospodarczych. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że niskie marże nie mają nic wspólnego z niskimi cenami paliw. Wręcz przeciwnie – to właśnie wysokie ceny prowadzą do ograniczania marż. Wynika to z ograniczenia popytu – przeciętnego konsumenta po prostu nie stać na kupowanie. Tu może warto przypomnieć starą zasadę gospodarki wolnorynkowej: towar nie jest wart tyle, ile za niego sobie żądam, ale tyle, ile ktoś za niego zechce zapłacić.

Czy imprezy targowe w obecnych realiach mają sens?

Tak, bo mimo że zmienia się świat i zmieniają się, wciąż unowocześniają narzędzia wykorzystywane do prowadzenia biznesu oraz coraz większego znaczenia nabierają cyfrowe środki przekazu i wymiany danych, jak np. elektroniczne platformy zakupowe, wciąż nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania człowieka z człowiekiem. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców w formule B2B (ang. Business to Businnes), jak i konsumentów. Dla tych pierwszych nasze targi to nie tylko okazja do poznania najnowocześniejszej, najbardziej aktualnej, spełniającej bieżące potrzeby biznesu oferty rynkowej, ale również nawiązania lub podtrzymania relacji tak biznesowych, jak czysto ludzkich. Inaczej podchodzi się wszak do człowieka, którego zna się tylko z telefonu, maila czy – ostatnio coraz częściej – Skype’a, a inaczej do takiego, obok którego np. siedziało się, uczestnicząc wspólnie w jakimś ciekawym szkoleniu, wykładzie czy spotkaniu. To wpływa również na „uczłowieczenie” relacji konkurencyjnych. Wielu naszych wystawców podkreśla: „Na co dzień konkurujemy o tego samego klienta. Tu jednak w kąt idą wszelakie animozje, bo Międzynarodowe Targi Stacja Paliw to po prostu święto branży, od lat nasze wspólne. Tu po prostu trzeba być!”.

Ilu wystawców zapowiedziało swój udział w targach? Jaki segment branży jest najliczniej reprezentowany?. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający wciąż zgłaszają swój udział, a ułatwieniem jest tu wprowadzona w tym roku nowość – możliwość rejestracji swego uczestnictwa online. A jeśli chodzi o obecne branże… Warto zauważyć, że wspominana powyżej sytuacja utrzymywania si…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Jak wyglądać będzie tegoroczna edycja targów? Ilu wystawców pokaże swoją ofertę? Na co liczyć mogą zwiedzający? Przeczytaj w dalszej części wywiadu.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

gazeo.pl
źródło: rozmowa własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.