REKLAMA
12.02.2014

Jakość LPG – najlepsza wśród paliw silnikowych

Dostępny na stacjach paliw autogaz od dłuższego czasu jest paliwem o bardzo dobrej jakości. Na skontrolowanych w 2013 r. blisko 500 stacjach paliw tylko w 11 przypadkach stwierdzono niezgodności z obowiązującymi rozporządzeniami regulującymi wymagania jakościowe dla tego paliwa.
REKLAMA

Stanowiło to jedynie 2,2% zbadanych próbek LPG. Odsetek nieprawidłowości odnośnie LPG był 3-krotnie mniejszy niż w przypadku oleju napędowego, choć w stosunku do kontroli w 2012 r. nastąpił niewielki wzrost niezgodności. Wtedy wśród 475 pobranych próbek LPG tylko 5 nie spełniało wymagań jakościowych (więcej w artykule LPG najczystszym paliwem).

Tankowanie LPGfot. gazeo.plTankowanie LPG

Zgodnie z opublikowanymi na stronie UOKiK wynikami w okresie od 5 lutego do 31 grudnia 2013 r. skontrolowano w Polsce 496 stacji sprzedających LPG. Tylko 11 przypadkach zanotowano niezgodności z wymaganiami jakościowymi.

Wśród zakwestionowanych 11 próbek najczęściej występującą nieprawidłowością była zawartość siarki, której przekroczony limit wykryto w 6 przypadkach. W trzech przypadkach zanotowano niezgodność w zakresie względnej prężności par, a 2 przypadki dotyczyły korozji na miedzi (parametr ten był najczęstszym odstępstwem od wymagań jakościowych w 2012 r.).

Odstępstwa od wymagań jakościowych LPG zanotowano w 6 województwach (w pozostałych 10, w których kontrolowano jakość LPG nie zanotowano nieprawidłowości). W trzech z nich wyniki zdecydowanie odbiegały od średniej. W województwie podlaskim aż 21% skontrolowanych stacji (4 na 19) wykazywało odstępstwa od wymagań. W opolskim w dwóch przypadkach na 19 zbadanych stacji (10,5%) stwierdzono niezgodność z wymaganiami jakościowymi, a w warmińsko-mazurskim w 2 przypadkach na 22 zbadane stacje (9,1%). Po jednym przypadku niezgodności zanotowano w województwach: dolnośląskim (2,7%), łódzkim (2,8%) i wielkopolskim (2,1%).

Wyniki potwierdzają bardzo dobrą jakość LPG na naszych stacjach. Odsetek nieprawidłowości mieści się właściwie w granicach błędu statystycznego.

W przypadku klasycznych paliw silnikowych jest znacznie gorzej. Szczególnie niekorzystnie wypadła jakość oleju napędowego, który w blisko 7% zbadanych w 2013 r. próbek wykazał niezgodności z wymaganiami jakościowymi. W przypadku benzyny odsetek nieprawidłowości dotyczył około 3% próbek.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: UOKiK, Wirtualny Nowy Przemysłgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.